espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TME21/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS RANGKAIAN : INTERNET PROTOCOL VERSION 4 (IPV4) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  02/09/2020  02/09/2020 TANGGUH
2. TME22/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS RANGKAIAN : INTERNET PROTOCOL VERSION 6 (IPV6) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  03/09/2020  03/09/2020 TANGGUH
3. TME28/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS MS WORD DALAM BIDANG PEKERJAAN- ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 1  08/09/2020  08/09/2020 BATAL
4. TM27/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB): DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS : MYSQL / SQL QUERIES Terbuka kepada Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. 4  08/09/2020  11/09/2020 BATAL
5. TM28/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO: DSLR DAN DRONE BIL.2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  08/09/2020  11/09/2020 BATAL
6. TME29/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS MS WORD DALAM BIDANG PEKERJAAN-LANJUTAN BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 1  09/09/2020  09/09/2020 BATAL
7. TME30/20 KURSUS DALAM TALIAN: RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO BILANGAN 2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  11/09/2020  11/09/2020 BATAL
8. TME31/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN DAN ASAS PENGHASILAN SLAID INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 1  16/09/2020  16/09/2020 BATAL
9. TME32/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 1  17/09/2020  17/09/2020 TUTUP
10. TM29/20 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 3  22/09/2020  24/09/2020 BATAL