espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM20/19 KURSUS MICROSOFT EXCEL DAN GOOGLE SHEETS STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  04/09/2019  06/09/2019 TUTUP
2. TM19/19 KURSUS PEMBANGUNAN SERVER APLIKASI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  04/09/2019  06/09/2019 TUTUP
3. TM15/19 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Pegawai dan kakitangan di Bahagian/ Unit Pengambilan Tanah JKPTG. Terbuka. 3  11/09/2019  13/09/2019 BATAL
4. TM16/19 KURSUS GOOGLE MAPS UNTUK PEMETAAN & NAVIGASI BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta.Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur,Tanah dan Pemetaan. 3  11/09/2019  13/09/2019 TUTUP
5. TM22/19 KURSUS PEMETAAN & NAVIGASI: GOOGLE MAPS BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. Terbuka. 3  24/09/2019  26/09/2019 TUTUP
6. TM21/19 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  24/09/2019  27/09/2019 TUTUP