espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM21/17 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BILANGAN 2 Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Gred 17 - 44. 4  12/09/2017  15/09/2017 TUTUP
2. TM22/17 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 41. 3  12/09/2017  14/09/2017 TUTUP
3. TM23/17 KURSUS PEMBANGUNAN ANIMASI 3D Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 3  26/09/2017  28/09/2017 TUTUP
4. TM24/17 KURSUS PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING PROFESIONAL Terbuka kepada pegawai Skim Teknologi Maklumat. Keutamaan kepada Pegawai daripada Jupem, JKPTG, PTG dan PTD. Gred 17 ke atas. 4  26/09/2017  29/09/2017 TUTUP