espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM23/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
2. TME25/20 KURSUS DALAM TALIAN : MICROSOFT EXCEL DATA ANALYSIS - DATA TABLE Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 1  11/08/2020  11/08/2020 TUTUP
3. TM25/20 KURSUS EFEKTIF DATA ANALISIS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BILANGAN 2 - INTERMEDIATE LEVEL Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 3  11/08/2020  13/08/2020 BATAL
4. TM24/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 5  11/08/2020  15/08/2020 BATAL
5. TME23/20 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) - HACKING FRAMEWORK Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 1  12/08/2020  12/08/2020 TUTUP
6. TME26/20 KURSUS DALAM TALIAN : MICROSOFT EXCEL DATA ANALYSIS - ANALISIS DATA Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 1  12/08/2020  12/08/2020 TUTUP
7. TME27/20 KURSUS DALAM TALIAN : MICROSOFT EXCEL DATA ANALYSIS - DASHBOARD Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 1  13/08/2020  13/08/2020 TUTUP
8. TME24/20 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) - SECURE SERVICE Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam 1  13/08/2020  13/08/2020 TUTUP
9. TM26/20 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL-TIPS AND TRICKS BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL