espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM05/18 KURSUS DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS - MYSQL & SQL QUERIES DI PERSEKITARAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 19-52. 4  07/08/2018  10/08/2018 TUTUP
2. TM22/18 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ MENGGUNAKAN MICROSOFT POWERPOINT 2016 BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  14/08/2018  17/08/2018 TUTUP
3. TM21/18 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING PROFESIONAL BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. Gred 17 ke atas. 4  14/08/2018  17/08/2018 TUTUP