espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM16/18 KURSUS PENGGUNAAN ICT TOOLS, GOOGLE DRIVE DAN GOOGLE MAPS UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  03/07/2018  05/07/2018 TUTUP
2. TM15/18 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT 2016 STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta . Terbuka. 3  03/07/2018  05/07/2018 TUTUP
3. TM17/18 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  17/07/2018  20/07/2018 TUTUP
4. TM18/18 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  17/07/2018  20/07/2018 BUKA
5. TM20/18 KURSUS LEARN STEP BY STEP WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK-JOOMLA) BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  31/07/2018  03/08/2018 BUKA
6. TM19/18 KURSUS MICROSOFT EXCEL 2016 STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  31/07/2018  02/08/2018 TUTUP