espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TMO01/20 PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN KANDUNGAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 1  04/06/2020  04/06/2020 TUTUP
2. TM12/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  16/06/2020  19/06/2020 BATAL
3. TM13/20 MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL TIPS AND TRICKS BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  16/06/2020  18/06/2020 BATAL
4. TM15/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  23/06/2020  26/06/2020 BATAL
5. TM14/20 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Terbuka kepada Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  23/06/2020  24/06/2020 BATAL
6. TME02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN WEB GIS MENGGUNAKAN BAHASA PENGATURCARAAN Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 1  23/06/2020  23/06/2020 TUTUP
7. TME04/20 KURSUS DALAM TALIAN: DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING - PENGENALAN DAN TROUBLESHOOT PRACTICAL Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  23/06/2020  23/06/2020 TUTUP
8. TME05/20 KURSUS DALAM TALIAN:DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING - OPERATING SYSTEM Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
9. TME03/20 KURSUS DALAM TALIAN : TUTORIAL PEMBANGUNAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
10. TME06/20 KURSUS DALAM TALIAN: DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING - ASAS RANGKAIAN DAN KESELAMATAN Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP