espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM07/18 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia. Gred 17- 44. 2  03/04/2018  04/04/2018 TUTUP
2. TM08/18 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN: ASAS IPV6 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  03/04/2018  05/04/2018 TUTUP
3. TM10/18 KURSUS PEMBANGUNAN MOBILE APPS (ANDROID) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  10/04/2018  13/04/2018 TUTUP
4. TM09/18 KURSUS MYETAPP : MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka kepada Pegawai Pengambilan Tanah di JKPTG. Terbuka. 3  10/04/2018  12/04/2018 TUTUP
5. TM11/18 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  17/04/2018  19/04/2018 TUTUP
6. TM12/18 KURSUS PENGURUSAN SERVER (LINUX) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  17/04/2018  19/04/2018 TUTUP