espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM07/14 LEARN MICROSOFT POWERPOINT 2010 STEP BY STEP BIL. 2 Terbuka Kepada Semua Pegawai Di Sektor Awam 3  01/04/2014  03/04/2014 TUTUP
2. TM09/14 KURSUS KHAS PENOLONG PEGAWAI TANAH : APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT BIL. 1 Terbuka Kepada Penolong Pegawai Tanah Yang Telah Menghadiri TW02/14 5  07/04/2014  11/04/2014 TUTUP
3. TM08/14 E-TANAH : MODUL SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) Kerani Kaunter Di Semua Pejabat Tanah Daerah Dan Pejabat Tanah Galian Negeri Semenanjung Malaysia 3  08/04/2014  10/04/2014 TUTUP
4. TM10/14 MYETAPP : MODUL PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMEN (PFD) Terbuka Kepada Pegawai Yang Terlibat Dalam Urusan Fail Dan Surat-Menyurat Di JKPTG 2  22/04/2014  23/04/2014 TUTUP