espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM06/17 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE INDESIGN Terbuka kepada pelbagai agensi/kementerian. Semua gred. 4  14/03/2017  17/03/2017 TUTUP
2. TM05/17 KURSUS PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA GIS MENGGUNAKAN MAPINFO Terbuka kepada semua pegawai terutamanya yang terlibat dengan pembangunan GIS. Gred 29-41. 2  14/03/2017  15/03/2017 TUTUP
3. TM07/17 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BILANGAN 1 Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 2  28/03/2017  29/03/2017 TUTUP
4. TM08/17 KURSUS MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG. Semua Gred. 3  28/03/2017  30/03/2017 TUTUP
5. TM28/17 KURSUS PEMBUDAYAAN SISTEM EPSA UNTUK BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT INSTUN Pegawai Teknologi Maklumat INSTUN 1  31/03/2017  31/03/2017 TUTUP