espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM01/20 KURSUS PERSEMBAHAN MULTIMEDIA KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  04/02/2020  07/02/2020 TUTUP
2. TM02/20 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
3. TM03/20 PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) : INTERNAL AUDIT Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 2  25/02/2020  26/02/2020 BUKA