espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM01/19 KURSUS MICROSOFT WORD DAN GOOGLE DOCS STEP BY STEP BIL. 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
2. TM02/19 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT DAN GOOGLE SLIDES STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP