espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM31/20 ICT AWARENESS AND READINESS PROGRAMME (ICTARP) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM) KUP 29 dan PPTM Lantikan Baharu 4  05/10/2020  08/10/2020 BATAL
2. TM001/20 KURSUS TEST sesiapa je 1  10/10/2020  10/10/2020 TUTUP
3. TM32/20 ICT AWARENESS AND READINESS PROGRAMME (ICTARP) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM) KUP 29 dan PPTM Lantikan Baharu 4  12/10/2020  15/10/2020 TUTUP
4. TM30/20 KURSUS LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  13/10/2020  16/10/2020 BATAL
5. TME33/20 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN ASAS JOOMLA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  13/10/2020  13/10/2020 BATAL
6. TME34/20 KURSUS DALAM TALIAN: CARA PEMASANGAN PERISIAN JOOMLA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  14/10/2020  14/10/2020 BATAL
7. TME35/20 KURSUS DALAM TALIAN: ELEMEN-ELEMEN DI DALAM JOOMLA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  15/10/2020  15/10/2020 BATAL
8. TME36/20 KURSUS DALAM TALIAN: MENU PENGGUNA DAN EXTENSION DI DALAM JOOMLA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  16/10/2020  16/10/2020 BATAL