espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM23/19 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  08/10/2019  09/10/2019 TUTUP
2. TM24/19 KURSUS ASAS SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. 4  08/10/2019  11/10/2019 TUTUP
3. TM25/19 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMANTAPAN MEDIA SOSIAL KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP
4. TM28/19 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP