espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM01/21 KURSUS THE MAGIC OF GEOSPATIAL MANIPULATION Terbuka 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
2. TM02/21 KURSUS PENSIJILAN ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): PASUKAN PELAKSANA TERBUKA 5  23/03/2021  27/03/2021 BATAL
3. TME02/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) - AWARENESS : PASUKAN PELAKSANA TERBUKA 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
4. TM03/21 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 5.0 BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17-52. 3  06/04/2021  08/04/2021 BATAL
5. TME01/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN SISTEM RANGKAIAN DAN PROTOKOL INTERNET (IPV4 & IPV6) TERBUKA 1  05/05/2021  05/05/2021 BUKA
6. TM04/21 KURSUS SMARTPHONE PHOTOGRAPHY Terbuka 3  15/06/2021  17/06/2021 BUKA
7. TM05/21 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam (Gred 19 ke atas) 4  15/06/2021  18/06/2021 BUKA
8. TM06/21 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 5.0 BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. 3  22/06/2021  24/06/2021 BUKA
9. TM07/21 KURSUS DIGITAL FORENSICS AND CYBER INCIDENT RESPONSE SOLUTIONS Terbuka 3  22/06/2021  24/06/2021 BUKA
10. TM09/21 KURSUS PEMBANGUNAN APLIKASI MUDAH ALIH MENGGUNAKAN APLIKASI GLIDE Terbuka 3  06/07/2021  08/07/2021 BUKA
11. TM08/21 KURSUS MYETAPP: MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada semua Pegawai di Bahagian / Unit Pusaka di JKPTG. 3  06/07/2021  08/07/2021 BUKA
12. TM11/21 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam. Gred 19 ke atas. 4  13/07/2021  16/07/2021 BUKA
13. TM10/21 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB): DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS – MYSQL / SQL QUERIES Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 19-52 4  13/07/2021  16/07/2021 BUKA
14. TM12/21 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka 3  03/08/2021  05/08/2021 BUKA
15. TM13/21 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) Terbuka 3  03/08/2021  05/08/2021 BUKA
16. TM14/21 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL - TIPS AND TRICKS TERBUKA 3  17/08/2021  19/08/2021 BUKA
17. TM15/21 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan Sistem e-Consent. 2  17/08/2021  18/08/2021 BUKA
18. TM16/21 KURSUS DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING TERBUKA 4  24/08/2021  27/08/2021 BUKA
19. TM17/21 KURSUS GOOGLE MAP : NAVIGATION & CUSTOMIZATION (LANJUTAN) Terbuka 3  24/08/2021  26/08/2021 BUKA
20. TM18/21 KURSUS UNDERSTANDING AND PRESENTING DATA USING MICROSOFT EXCEL Terbuka 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
21. TM19/21 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID BERINFOGRAFIK TERBUKA 3  21/09/2021  23/09/2021 BUKA
22. TM20/21 KURSUS MASTERING LINUX SERVER Terbuka 3  21/09/2021  23/09/2021 BUKA
23. TM21/21 KURSUS PENGURUSAN RAKAMAN MAYA MEDIA SOSIAL (RECORDING STREAM MANAGEMENT) TERBUKA 3  05/10/2021  07/10/2021 BUKA
24. TM22/21 KURSUS PERSEMBAHAN SLAID BERINFORMATIF MENGGUNAKAN CLOUD-BASED TOOL Terbuka 3  12/10/2021  14/10/2021 BUKA
25. TM24/21 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE Terbuka 4  25/10/2021  28/10/2021 BUKA
26. TM23/21 KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB MUDAH MENGGUNAKAN JOOMLA Terbuka 3  25/10/2021  27/10/2021 BUKA