espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM01/20 KURSUS PERSEMBAHAN MULTIMEDIA KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  04/02/2020  07/02/2020 TUTUP
2. TM02/20 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
3. TM03/20 PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) : INTERNAL AUDIT Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 2  25/02/2020  26/02/2020 BUKA
4. TM04/20 KURSUS EFEKTIF DATA ANALISIS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BILANGAN 1 - INTERMEDIATE LEVEL Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
5. TM06/20 KURSUS HYBRID MOBILE APP DEVELOPMENT BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  24/03/2020  26/03/2020 TANGGUH
6. TM05/20 KURSUS MYETAPP: MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada semua Pegawai di Bahagian/ Unit Pusaka di JKPTG 3  24/03/2020  26/03/2020 BATAL
7. TM07/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  31/03/2020  03/04/2020 TANGGUH
8. TM09/20 KURSUS THE MAGIC OF GEOSPATIAL MANIPULATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  07/04/2020  09/04/2020 TANGGUH
9. TM08/20 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN KANDUNGAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 3  07/04/2020  09/04/2020 BUKA
10. TM11/20 KURSUS DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  14/04/2020  17/04/2020 TANGGUH
11. TM10/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  14/04/2020  16/04/2020 TANGGUH
12. TM13/20 MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL TIPS AND TRICKS BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  16/06/2020  18/06/2020 BUKA
13. TM12/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  16/06/2020  19/06/2020 TANGGUH
14. TM14/20 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Terbuka kepada Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  23/06/2020  24/06/2020 TANGGUH
15. TM15/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  23/06/2020  26/06/2020 TANGGUH
16. TM16/20 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 1 Terbuka kepada semua Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  01/07/2020  03/07/2020 BUKA
17. TM17/20 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SERVER APLIKASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  07/07/2020  09/07/2020 TANGGUH
18. TM18/20 KURSUS PENGHASILAN PERSEMBAHAN BERINFORMATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  07/07/2020  09/07/2020 TANGGUH
19. TM19/20 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka kepada Pegawai Pengambilan Tanah di JKPTG 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
20. TM20/20 KURSUS HYBRID MOBILE APP DEVELOPMENT BIL.2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  14/07/2020  16/07/2020 BUKA
21. TM21/20 KURSUS GOOGLE MAPS LANJUTAN: NAVIGATION & CUSTOMIZATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  21/07/2020  23/07/2020 TANGGUH
22. TM22/20 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  21/07/2020  23/07/2020 BUKA
23. TM23/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  04/08/2020  06/08/2020 BUKA
24. TM24/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  11/08/2020  14/08/2020 TANGGUH
25. TM25/20 KURSUS EFEKTIF DATA ANALISIS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BILANGAN 2 - INTERMEDIATE LEVEL Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 3  11/08/2020  13/08/2020 BUKA
26. TM26/20 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL-TIPS AND TRICKS BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
27. TM27/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB): DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS : MYSQL / SQL QUERIES Terbuka kepada Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. 4  08/09/2020  11/09/2020 BUKA
28. TM28/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO: DSLR DAN DRONE BIL.2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  08/09/2020  11/09/2020 TANGGUH
29. TM29/20 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
30. TM30/20 KURSUS LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  13/10/2020  16/10/2020 TANGGUH