espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM26/19 KURSUS KESELAMATAN ICT: CRYPTOGRAPHY ENCRYPTION AND DECRYPTION WITH OPEN SSL Terbuka untuk warga INSTUN sahaja 1  07/01/2019  07/01/2019 TUTUP
2. TM27/19 KURSUS KESELAMATAN ICT: CRYPTOGRAPHY - DECRYPTION MD5 WITH KALI LINUX TOOLS Terbuka 1  08/01/2019  08/01/2019 TUTUP
3. TM02/19 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT DAN GOOGLE SLIDES STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
4. TM01/19 KURSUS MICROSOFT WORD DAN GOOGLE DOCS STEP BY STEP BIL. 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
5. TM03/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
6. TM04/19 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN: BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  12/03/2019  15/03/2019 TUTUP
7. TM06/19 KURSUS ASAS PENGURUSAN RANGKAIAN PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK: IPV4 & IPV6 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  09/04/2019  11/04/2019 TUTUP
8. TM05/19 KURSUS LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ 'badan berkanun'/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
9. TM08/19 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  23/04/2019  26/04/2019 TUTUP
10. TM07/19 KURSUS MICROSOFT WORD DAN GOOGLE DOCS STEP BY STEP BIL. 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
11. TM09/19 KURSUS PEMBANGUNAN WEB GIS Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  18/06/2019  20/06/2019 TUTUP
12. TM10/19 KURSUS MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG. Semua Gred. 3  18/06/2019  20/06/2019 TUTUP
13. TM12/19 KURSUS SUNTINGAN VIDEO: PENAWANAN DATA DRONE Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan 4  02/07/2019  05/07/2019 TUTUP
14. TM11/19 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE INDESIGN Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  02/07/2019  05/07/2019 TUTUP
15. TM13/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
16. TM14/19 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam 4  16/07/2019  19/07/2019 TUTUP
17. TM18/19 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BIL. 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. Gred 17 ke atas. 4  20/08/2019  23/08/2019 TUTUP
18. TM17/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB):DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS-MYSQL / SQL QUERIES Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. 4  20/08/2019  23/08/2019 TUTUP
19. TM20/19 KURSUS MICROSOFT EXCEL DAN GOOGLE SHEETS STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  04/09/2019  06/09/2019 TUTUP
20. TM19/19 KURSUS PEMBANGUNAN SERVER APLIKASI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  04/09/2019  06/09/2019 TUTUP
21. TM16/19 KURSUS GOOGLE MAPS UNTUK PEMETAAN & NAVIGASI BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta.Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur,Tanah dan Pemetaan. 3  11/09/2019  13/09/2019 TUTUP
22. TM15/19 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Pegawai dan kakitangan di Bahagian/ Unit Pengambilan Tanah JKPTG. Terbuka. 3  11/09/2019  13/09/2019 BATAL
23. TM22/19 KURSUS PEMETAAN & NAVIGASI: GOOGLE MAPS BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. Terbuka. 3  24/09/2019  26/09/2019 TUTUP
24. TM21/19 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  24/09/2019  27/09/2019 TUTUP
25. TM24/19 KURSUS ASAS SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. 4  08/10/2019  11/10/2019 TUTUP
26. TM23/19 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  08/10/2019  09/10/2019 TUTUP
27. TM28/19 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP
28. TM25/19 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMANTAPAN MEDIA SOSIAL KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP