espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM02/18 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ MENGGUNAKAN MICROSOFT POWERPOINT 2016 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta . Terbuka. 4  06/02/2018  09/02/2018 TUTUP
2. TM01/18 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 52. 3  06/02/2018  08/02/2018 TUTUP
3. TM04/18 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  20/02/2018  23/02/2018 TUTUP
4. TM03/18 KURSUS MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG. Semua Gred. 3  20/02/2018  22/02/2018 TUTUP
5. TM06/18 KURSUS LEARN STEP BY STEP WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK-JOOMLA) BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  06/03/2018  09/03/2018 TUTUP
6. TM26/18 BENGKEL PEMBANGUNAN MOBILE APP 4  20/03/2018  23/03/2018 TUTUP
7. TM08/18 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN: ASAS IPV6 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  03/04/2018  05/04/2018 TUTUP
8. TM07/18 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia. Gred 17- 44. 2  03/04/2018  04/04/2018 TUTUP
9. TM09/18 KURSUS MYETAPP : MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka kepada Pegawai Pengambilan Tanah di JKPTG. Terbuka. 3  10/04/2018  12/04/2018 TUTUP
10. TM10/18 KURSUS PEMBANGUNAN MOBILE APPS (ANDROID) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  10/04/2018  13/04/2018 TUTUP
11. TM11/18 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  17/04/2018  19/04/2018 TUTUP
12. TM12/18 KURSUS PENGURUSAN SERVER (LINUX) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  17/04/2018  19/04/2018 TUTUP
13. TM16/18 KURSUS PENGGUNAAN ICT TOOLS, GOOGLE DRIVE DAN GOOGLE MAPS UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  03/07/2018  05/07/2018 TUTUP
14. TM15/18 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT 2016 STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta . Terbuka. 3  03/07/2018  05/07/2018 TUTUP
15. TM18/18 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  17/07/2018  20/07/2018 TUTUP
16. TM17/18 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  17/07/2018  20/07/2018 TUTUP
17. TM28/18 KURSUS WEB APPLICATION WITH PHP DAN MYSQL (INTERMEDIATE) 4  23/07/2018  26/07/2018 TUTUP
18. TM27/18 PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING PROFESIONAL 2018 4  24/07/2018  27/07/2018 TUTUP
19. TM20/18 KURSUS LEARN STEP BY STEP WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK-JOOMLA) BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  31/07/2018  03/08/2018 TUTUP
20. TM19/18 KURSUS MICROSOFT EXCEL 2016 STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  31/07/2018  02/08/2018 TUTUP
21. TM05/18 KURSUS DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS - MYSQL & SQL QUERIES DI PERSEKITARAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 19-52. 4  07/08/2018  10/08/2018 TUTUP
22. TM22/18 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ MENGGUNAKAN MICROSOFT POWERPOINT 2016 BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  14/08/2018  17/08/2018 TUTUP
23. TM21/18 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING PROFESIONAL BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. Gred 17 ke atas. 4  14/08/2018  17/08/2018 TUTUP
24. TM23/18 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  04/09/2018  06/09/2018 TUTUP
25. TM25/18 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMANTAPAN MEDIA SOSIAL KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  25/09/2018  27/09/2018 TUTUP
26. TM14/18 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING PROFESIONAL BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. Gred 17 ke atas. 4  25/09/2018  28/09/2018 TUTUP
27. TM13/18 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17- 52. 3  25/09/2018  27/09/2018 TUTUP
28. TM24/18 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE ILLUSTRATOR Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  16/10/2018  19/10/2018 TUTUP