espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. UK12/17 KURSUS UKUR TANAH (KADASTER) - ASAS PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PENOLONG PEGAWAI TANAH, PELUKIS PELAN DI JKPTG/PTG/PTD/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI/SEKTOR SWASTA DAN GLC GRED 17-41 4  05/09/2017  08/09/2017 TUTUP
2. UG13/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA UKUR GEODETIK Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi Sektor Swasta dan GLC 3  05/09/2017  07/09/2017 BATAL
3. UP10/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA SISTEM PENAWANAN DATA GEOSPATIAL @ GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM (GDAS) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  12/09/2017  15/09/2017 BATAL
4. UG06/17 KURSUS PENENTUAN, PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN DARAT NEGERI DAN ANTARABANGSA Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 4  12/09/2017  15/09/2017 BATAL
5. UK16/17 KURSUS AUTOCAD (2D) KAKITANGAN JA17 HINGGA JA29 3  25/09/2017  27/09/2017 TUTUP
6. UP13/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL & VIDEO) - LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  26/09/2017  29/09/2017 TUTUP
7. UK13/17 KURSUS HAKMILIK STRATA DAN PENGENALAN KEPADA STRATUM Juruukur, Jurugeospatial JUPEM / Pegawai di JKPTG/PTG/PTD/ Pegawai di KPKT / Pegawai di PBT / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/Sektor Swasta dan GLC (Gred 41-54) 2  27/09/2017  28/09/2017 BUKA
8. UG14/17 KURSUS SISTEM RUJUKAN KOORDINAT DI MALAYSIA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 3  27/09/2017  29/09/2017 TUTUP