espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. UG03/17 KURSUS ASTRONOMI LAPANGAN : PENENTUAN LATITUD DAN LONGITUD DARIPADA CERAPAN BINTANG Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai Jabatan Agama Negeri/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  04/04/2017  07/04/2017 TUTUP
2. UK06/17 KURSUS PERSEDIAAN SAKSI PAKAR JURUUKUR,JURUGEOSPATIAL JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI GRED 41-JUSA C 4  11/04/2017  14/04/2017 TANGGUH
3. UP06/17 KURSUS UNDANG-UNDANG, PERATURAN, PEKELILING DAN GARIS PANDUAN BERKAITAN PEMETAAN Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur Jupem/ Pegawai Di Jabatan Bawah NRE/ Pegawai Di PBT/ Pegawai Di PTD/ Pegawai Di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta Dan GLC (Gred 17-54) 4  11/04/2017  14/04/2017 TANGGUH
4. UG06/17 KURSUS PENENTUAN, PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN DARAT NEGERI DAN ANTARABANGSA Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 4  16/04/2017  19/04/2017 TANGGUH
5. UG01/17 KURSUS PENGUKURAN UKUR ARAS JITU Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 3  18/04/2017  20/04/2017 BUKA
6. UP04/17 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  18/04/2017  21/04/2017 TUTUP
7. UP07/17 KURSUS PENGENALAN EMAPPING Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  25/04/2017  28/04/2017 TANGGUH
8. UG07/17 KURSUS UKURAN ARAS KAEDAH GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 3  26/04/2017  28/04/2017 BUKA
9. UK07/17 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION (ASAS) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM / Penolong Pegawai Tanah di JKPTG/PTG/PTD Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-41) 3  26/04/2017  28/04/2017 BUKA
10. UU01/17 KURSUS PEMANTAPAN PASUKAN Terbuka 3  26/04/2017  28/04/2017 TUTUP