espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. UP03/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  07/03/2017  10/03/2017 TUTUP
2. UK03/17 KURSUS APRESIASI PERUNDANGAN TANAH Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Jurukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 3  08/03/2017  10/03/2017 TUTUP
3. UG04/17 KURSUS PENENTUAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN MARITIM NEGERI DAN ANTARABANGSA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 4  14/03/2017  17/03/2017 TUTUP
4. UG05/17 KURSUS FALAK SYARIE Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  28/03/2017  31/03/2017 TUTUP
5. UK05/17 KURSUS PENGIMBASAN UTILITI BAWAH TANAH - AMALI Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ PBT/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17- 52) 4  28/03/2017  31/03/2017 TUTUP
6. UP05/17 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 3  29/03/2017  31/03/2017 TUTUP