espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. UP14/17 KURSUS INTERPRETASI PELAN HARDCOPY DAN DIGITAL Pegawai/ Kakitangan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan/ Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia dan Pegawai/ Kakitangan di Pelbagai Jabatan/ Agensi (Gred 41-52) 4  14/11/2017  17/11/2017 BATAL
2. UP12/17 KURSUS PENGENALAN ALAT TERRESTRIAL LASER SCANNING (TLS) DAN PEMPROSESAN DATA POINT CLOUD Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 3  15/11/2017  17/11/2017 BATAL