espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. UPE01/21 KURSUS DALAM TALIAN:AUGMENTED REALITY (AR) TERBUKA 1  26/01/2021  26/01/2021 TUTUP
2. UGE01/21 KURSUS DALAM TALIAN: KENALI PERALATAN UKUR TERBUKA 1  26/01/2021  26/01/2021 TUTUP
3. UK01/21 KURSUS PENGUKUHAN DAN PENGAMALAN SOFT SKILL Pembantu Awam di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi (Gred 11- 14) 4  02/02/2021  05/02/2021 TANGGUH
4. UGE02/21 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) TERBUKA 1  04/02/2021  04/02/2021 TUTUP
5. UPE02/21 KURSUS DALAM TALIAN:PEMPROSESAN DATA LIDAR MENGGUNAKAN PERISIAN GLOBAL MAPPER TERBUKA 1  16/02/2021  16/02/2021 TUTUP
6. UK02/21 KURSUS PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DAN PENYEDIAAN PU DIGITAL (JUPEM2U) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / dan Sektor Swasta serta agensi berkaitan tanah. 3  16/02/2021  18/02/2021 BATAL
7. UKE03/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DAN PENYEDIAAN PU DIGITAL (JUPEM2U) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / dan Sektor Swasta serta agensi berkaitan tanah. 1  18/02/2021  18/02/2021 TUTUP
8. UGE03/21 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGUKURAN HIDROGRAFI TERBUKA 1  18/02/2021  18/02/2021 TUTUP
9. UG01/21 KURSUS UKUR ARAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/02/2021  25/02/2021 BATAL
10. UKE01/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun /Syarikat Berkaitan Kerajaan(GLC) dan Sektor Swasta 1  23/02/2021  23/02/2021 TUTUP
11. UPE03/21 KURSUS DALAM TALIAN:PEMPROSESAN DATA HANDHELD GPS MENGGUNAKAN PERISIAN MAPSOURCE TERBUKA 1  24/02/2021  24/02/2021 TUTUP
12. UGE06/21 KURSUS DALAM TALIAN: KENALI PERALATAN UKUR BILANGAN 2 Kursus Khas Untuk Pegawai dan Kakitangan Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri Johor Sahaja (JUPEM JOHOR) 1  25/02/2021  25/02/2021 TUTUP
13. UK03/21 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan JUPEM (Terbuka) 3  02/03/2021  04/03/2021 BATAL
14. UP01/21 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/03/2021  04/03/2021 BATAL
15. UPE06/21 KURSUS DALAM TALIAN : KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  04/03/2021  04/03/2021 TUTUP
16. UKE04/21 KURSUS DALAM TALIAN: TEORI DAN APLIKASI STARNET DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian /Jabatan/Agensi Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
17. UGE04/21 KURSUS DALAM TALIAN: JENIS TELESKOP DAN PENGGUNAANNYA TERBUKA 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
18. UPE04/21 KURSUS DALAM TALIAN : PERANCANGAN MISI PENERBANGAN TERBUKA 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
19. UG02/21 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  15/03/2021  18/03/2021 BATAL
20. UK04/21 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
21. UKE05/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 1  17/03/2021  17/03/2021 TUTUP
22. UGE07/21 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pelajar Sekolah : Kursus Kerjasama Dengan Jabatan Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan (JMNPk) dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
23. UPE05/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMPROSESAN DATA UAS TERBUKA 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
24. UKE02/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGUKURAN PEMETAAN UTILITI Terbuka 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
25. UK05/21 KURSUS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  30/03/2021  01/04/2021 TANGGUH
26. UG03/21 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI – SINGLE BEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  30/03/2021  02/04/2021 BATAL
27. UGE08/21 KURSUS DALAM TALIAN: KENALI PERALATAN UKUR - BILANGAN 3 TERBUKA 1  01/04/2021  01/04/2021 TUTUP
28. UK06/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  06/04/2021  08/04/2021 BATAL
29. UKE06/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMETAAN UTILITI - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  07/04/2021  07/04/2021 TUTUP
30. UGE05/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN SISTEM KOORDINAT TERBUKA 1  20/04/2021  20/04/2021 TUTUP
31. UG05/21 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  09/06/2021  10/06/2021 BUKA
32. UP03/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI – ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  15/06/2021  18/06/2021 TUTUP
33. UG06/21 KURSUS PERSEMPADANAN DARAT: NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  15/06/2021  17/06/2021 BUKA
34. UK07/21 KURSUS PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA – PROSEDUR DAN ISU SEMASA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  22/06/2021  24/06/2021 BUKA
35. UP04/21 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/06/2021  24/06/2021 BUKA
36. UK08/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI – BILANGAN 1 JUPEM Perlis, JUPEM Kedah, JUPEM Pulau Pinang dan JUPEM Perak, JUPEM WP Labuan dan JUPEM Selangor (Terbuka) 4  28/06/2021  01/07/2021 BUKA
37. UG07/21 KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  29/06/2021  02/07/2021 BUKA
38. UG08/21 KURSUS ILMU FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/07/2021  08/07/2021 BUKA
39. UP05/21 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/07/2021  08/07/2021 BUKA
40. UK09/21 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  13/07/2021  15/07/2021 BUKA
41. UG04/21 KURSUS PENENTUAN ARAH KIBLAT @ ISTIWA’ ADZAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  16/07/2021  16/07/2021 BUKA
42. UK10/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI - BILANGAN 2 JUPEM Johor, JUPEM Negeri Sembilan, JUPEM Melaka, JUPEM Kelantan, JUPEM Terengganu dan JUPEM Pahang (Terbuka) 4  27/07/2021  30/07/2021 BUKA
43. UP06/21 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  27/07/2021  29/07/2021 BUKA
44. UK11/21 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL JURUKUR BAGI PEJABAT UKUR DAERAH DAN WILAYAH TOPOGRAFI Juruukur di JUPEM Ibu Pejabat dan JUPEM Negeri (41 - 48) 3  03/08/2021  05/08/2021 BUKA
45. UG09/21 KURSUS ASAS UKUR KEJURUTERAAN DALAM PEMBINAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  03/08/2021  06/08/2021 BUKA
46. UP07/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR & PEMETAAN) – LANJUTAN BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta yang telah menghadiri Kursus Teknologi UAS Asas 4  03/08/2021  06/08/2021 BUKA
47. UP02/21 KURSUS PERISIAN ARCGIS – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/08/2021  13/08/2021 BUKA
48. UG10/21 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - MULTIBEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  17/08/2021  20/08/2021 BUKA
49. UK12/21 KURSUS PENGGUNAAN TITLE SURVEY MODULE (ETSM) DALAM UKURAN HAKMILIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ IPTA dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  24/08/2021  26/08/2021 BUKA
50. UP08/21 KURSUS PERISIAN ARCGIS – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  24/08/2021  26/08/2021 BUKA
51. UK13/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
52. UP09/21 KURSUS APRISIASI PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
53. UG11/21 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
54. UG12/21 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  21/09/2021  24/09/2021 BUKA
55. UP10/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR & PEMETAAN) – LANJUTAN BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  21/09/2021  24/09/2021 BUKA
56. UK14/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  21/09/2021  23/09/2021 BUKA
57. UG13/21 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  05/10/2021  07/10/2021 BUKA
58. UP11/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  05/10/2021  07/10/2021 BUKA
59. UK15/21 KURSUS ASAS APLIKASI PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 3D Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  12/10/2021  14/10/2021 BUKA
60. UP12/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  20/10/2021  22/10/2021 BUKA
61. UK16/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  26/10/2021  28/10/2021 BUKA
62. UP13/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI – ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  26/10/2021  28/10/2021 BUKA