espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. UG01/20 KURSUS PENGENALAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  28/01/2020  31/01/2020 TUTUP
2. UK01/20 KURSUS PENGUKUHAN DAN PENGAMALAN SOFT SKILL Pembantu Awam di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi (Gred 11-14) 4  04/02/2020  07/02/2020 TUTUP
3. UP01/20 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  04/02/2020  06/02/2020 TUTUP
4. UP02/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
5. UG02/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  11/02/2020  12/02/2020 TUTUP
6. UP03/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  18/02/2020  21/02/2020 TUTUP
7. UK19/20 KURSUS PENGENDALIAN UAV BAGI TUJUAN KADASTER DAN PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan teknikal di INSTUN & JUPEM (terbuka kepada semua gred) 5  24/02/2020  28/02/2020 TUTUP
8. UG03/20 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/02/2020  28/02/2020 TUTUP
9. UP04/20 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
10. UK03/20 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan JUPEM (Gred JA29-J48) 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
11. UG04/20 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  09/03/2020  12/03/2020 TUTUP
12. UK04/20 KURSUS PEMANTAPAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta -(terbuka kepada semua gred) 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
13. UG06/20 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  09/06/2020  11/06/2020 BATAL
14. UP05/20 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  10/06/2020  11/06/2020 BATAL
15. UK06/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI - TEORI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  16/06/2020  18/06/2020 BATAL
16. UP07/20 KURSUS ASAS PENAWANAN DATA GEOSPATIAL DAN GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/06/2020  19/06/2020 BATAL
17. UK02/20 KURSUS PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) : PELAN PRA-HITUNGAN DAN PELAN HAKMILIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/06/2020  18/06/2020 BATAL
18. UKE01/20 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGUKURAN PEMETAAN UTILITI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 1  18/06/2020  18/06/2020 TUTUP
19. UK08/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON TIMUR JUPEM Pahang, JUPEM Kelantan, JUPEM Terengganu, JKR Wilayah Timur (GRED JA29-J48) 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
20. UG08/20 KURSUS PERSEMPADANAN DARAT : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  23/06/2020  26/06/2020 BATAL
21. UK07/20 KURSUS PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN PELAN HAKMILIK STRATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
22. UGE01/20 KURSUS DALAM TALIAN: UKUR ARAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
23. UPE01/20 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN TERRESTRIAL LASER SCANNING(TLS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP
24. UP08/20 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
25. UKE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - (terbuka kepada semua gred) 1  01/07/2020  01/07/2020 TUTUP
26. UPE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN VIRTUAL REALITY (VR) TERBUKA 1  02/07/2020  02/07/2020 TUTUP
27. UG09/20 KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  07/07/2020  10/07/2020 BATAL
28. UP09/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV (UKUR & PEMETAAN) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  07/07/2020  10/07/2020 BATAL
29. UK05/20 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - (terbuka kepada semua gred) 3  07/07/2020  09/07/2020 BATAL
30. UGE02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - SIRI 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  08/07/2020  08/07/2020 TUTUP
31. UPE03/20 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE(UAV) TERBUKA 1  09/07/2020  09/07/2020 TUTUP
32. UG10/20 KURSUS PENENTUAN LOKASI DARI CERAPAN BINTANG Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/07/2020  15/07/2020 BATAL
33. UP06/20 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
34. UK09/20 KURSUS PENYEDIAAN PELAN : STRATA /PRA-HITUNGAN / BUTIRAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  14/07/2020  17/07/2020 BATAL
35. UKE03/20 KURSUS DALAM TALIAN : KURSUS PENGENALAN KEPADA PETA/PELAN KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka kepada semua gred jawatan) 1  15/07/2020  15/07/2020 TUTUP
36. UG18/20 KURSUS ASAS PENENTUAN ARAH KIBLAT-SIRI I Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  15/07/2020  15/07/2020 TUTUP
37. UPE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA TERBUKA 1  16/07/2020  16/07/2020 TUTUP
38. UK10/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON BARAT Bahagian Kadaster, JUPEM Selangor, JUPEM Wilayah Persekutuan KL/Putrajaya, JKR Wilayah Tengah, KPKT 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
39. UP10/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
40. UG05/20 KURSUS UKUR ARAS DAN UKUR BUTIRAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
41. UGE03/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  22/07/2020  22/07/2020 TUTUP
42. UKE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGUKURAN TRABAS MENGGUNAKAN ALAT TOTAL STATION Terbuka Kepada Semua Peserta Gred/Jawatan 1  22/07/2020  22/07/2020 TUTUP
43. UPE05/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING (INDOOR) TEBUKA 1  23/07/2020  23/07/2020 TUTUP
44. UGE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA TELESKOP DAN FUNGSI TELESKOP Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  23/07/2020  23/07/2020 TUTUP
45. UK11/20 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL BAGI PEJABAT UKUR DAERAH DAN WILAYAH TOPOGRAFI Juruukur Daerah dan Topografi Wilayah 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
46. UG11/20 KURSUS ILMU FALAK - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  04/08/2020  07/08/2020 BATAL
47. UP11/20 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
48. UPE06/20 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNOLOGI UAV (UKUR DAN PEMETAAN) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  06/08/2020  06/08/2020 TUTUP
49. UG12/20 KURSUS SISTEM KOORDINAT DI MALAYSIA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/08/2020  13/08/2020 BATAL
50. UP12/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL & VIDEO) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  11/08/2020  14/08/2020 BATAL
51. UK12/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON SELATAN JUPEM Johor, JUPEM Melaka, JUPEM Negeri Sembilan, JKR Wilayah Selatan, Koridor Utiliti Johor (KUJ) -(GRED JA29-J48) 3  11/08/2020  13/08/2020 BATAL
52. UKE05/20 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PERISIAN CAD Terbuka Kepada Semua Peserta, Gred/Jawatan 1  12/08/2020  12/08/2020 TUTUP
53. UGE06/20 KURSUS DALAM TALIAN: UKUR ARAS-SIRI II Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  12/08/2020  12/08/2020 TUTUP
54. UPE07/20 KURSUS DALAM TALIAN : APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  13/08/2020  13/08/2020 TUTUP
55. UGE07/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - SIRI 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  17/08/2020  17/08/2020 TUTUP
56. UPE08/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING (OUTDOOR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  25/08/2020  25/08/2020 TUTUP
57. UK13/20 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATUM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
58. UG07/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  25/08/2020  26/08/2020 BATAL
59. UP13/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
60. UKE06/20 KURSUS DALAM TALIAN: KURSUS LANJUTAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Penyertaan terbuka kepada semua kakitangan pelbagai Jabatan/Agensi/Sektor Swasta dan Pelajar IPTA/IPTS 1  26/08/2020  26/08/2020 TUTUP
61. UPE09/20 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNOLOGI UAV (3D MODEL DAN VIDEO) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  27/08/2020  27/08/2020 TUTUP
62. UGE08/20 KURSUS DALAM TALIAN: ILMU FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  01/09/2020  01/09/2020 TUTUP
63. UK14/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/09/2020  04/09/2020 TUTUP
64. UG13/20 KURSUS AMALI KIBLAT: TEORI DAN APLIKASI-SIRI II Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/09/2020  04/09/2020 TUTUP
65. UG15/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) : CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 5  07/09/2020  11/09/2020 TUTUP
66. UG14/20 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  08/09/2020  11/09/2020 TUTUP
67. UP14/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/09/2020  10/09/2020 BATAL
68. UK15/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI - AMALI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/09/2020  10/09/2020 BATAL
69. UKE08/20 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PERISIAN 3D COMPUTER AIDED DESIGN (3D CAD) Pegawai dan Kakitangan di pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka kepada semua gred jawatan) 1  15/09/2020  15/09/2020 BATAL
70. UP15/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/09/2020  24/09/2020 BATAL
71. UK16/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON UTARA JUPEM Kedah, JUPEM Pulau Pinang, JUPEM Perlis, JKR Wilayah (GRED JA29-J48) 3  29/09/2020  01/10/2020 BATAL
72. UG16/20 KURSUS ILMU FALAK - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  29/09/2020  29/09/2020 TUTUP
73. UP16/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/10/2020  09/10/2020 BATAL
74. UK17/20 KURSUS ASAS APLIKASI PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 3D Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/10/2020  09/10/2020 BATAL
75. UPE10/20 KURSUS DALAM TALIAN:APLIKASI PERISIAN QGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  06/10/2020  06/10/2020 TUTUP
76. UKE13/20 KURSUS DALAM TALIAN : PEMAHAMAN KEPADA PELAN STRATA Terbuka kepada semua kakitangan di pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan pelajar IPTA/ IPTS 1  07/10/2020  07/10/2020 TUTUP
77. UKE09/20 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN KEPADA SMARTKADASTER Terbuka kepada semua kakitangan di pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan pelajar IPTA/ IPTS 1  07/10/2020  07/10/2020 BATAL
78. UKE07/20 KURSUS DALAM TALIAN : PEMAHAMAN PERATURAN UKUR KADASTER Terbuka kepada semua kakitangan di pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan pelajar IPTA/ IPTS 1  08/10/2020  08/10/2020 TUTUP
79. UPE12/20 KURSUS DALAM TALIAN : TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  08/10/2020  08/10/2020 TUTUP
80. UK20/20 PEMANTAPAN PENGURUSAN PEJABAT UKUR DAERAH (PUD) DAN PENYELIAAN KUALITI KERJA LAPANGAN Semua Juruukur Daerah (JUD) JUPEM Yang Baharu/Bakal Dilantik GRED:Juruukur Gred J44 & J41 5  12/10/2020  16/10/2020 BATAL
81. UG17/20 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/10/2020  15/10/2020 BATAL
82. UKE10/20 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGGUNAAN PERALATAN PEMETAAN UTILITI (GPR & EML) Terbuka kepada semua kakitangan di pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan pelajar IPTA/ IPTS 1  13/10/2020  13/10/2020 TUTUP
83. UG19/20 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI ALAT GLOBAL NAVIGATION SATELITE SYSTEM (GNSS) Pegawai & Kakitangan diPelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan/ (GLC) dan Sektor Swasta 1  13/10/2020  13/10/2020 TUTUP
84. UKE12/20 KURSUS DALAM TALIAN : KEPENTINGAN DAN PROSEDUR PEMETAAN UTILITI Terbuka kepada semua kakitangan di pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan pelajar IPTA/ IPTS GRED : Terbuka 1  13/10/2020  13/10/2020 TUTUP
85. UK18/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - Terbuka 3  13/10/2020  15/10/2020 BATAL
86. UKE14/20 KURSUS DALAM TALIAN: GARIS PANDUAN PEMETAAN UTILITI DAN PERUNDANGAN BERKAITAN Terbuka kepada semua kakitangan di pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan pelajar IPTA/ IPTS Terbuka GRED : TERBUKA 1  14/10/2020  14/10/2020 TUTUP
87. UPE11/20 KURSUS DALAM TALIAN : APLIKASI PERISIAN QGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  16/10/2020  17/10/2020 TUTUP
88. UKE15/20 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PEJABAT UKUR DAERAH Semua Juruukur Daerah (JUD) Yang Baharu dan Yang Bakal Dilantik GRED:J41 & J44 1  16/10/2020  16/10/2020 TUTUP