espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TUE20/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH (TUKAR SYARAT, PECAH SEMPADAN, TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK) TERBUKA 1  01/09/2020  01/09/2020 TUTUP
2. TPE16/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 TERBUKA 1  01/09/2020  01/09/2020 TUTUP
3. TUE21/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  07/09/2020  07/09/2020 TUTUP
4. TUE22/20 KURSUS DALAM TALIAN: PELUPUSAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 6  08/09/2020  13/09/2020 BUKA
5. TUE23/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  09/09/2020  09/09/2020 TUTUP
6. TUE24/20 KURSUS DALAM TALIAN: HALANGAN URUSNIAGA TANAH. TERBUKA 1  10/09/2020  10/09/2020 TUTUP
7. TUE25/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  10/09/2020  10/09/2020 TUTUP
8. TU16/20 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  22/09/2020  23/09/2020 BATAL
9. TBE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  22/09/2020  22/09/2020 BATAL
10. TK05/20 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL BILANGAN 2 PENTADBIR TANAH, KETUA PEN. PENTADBIR TANAH DAN PEN. PENTADBIR TANAH DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, PEGAWAI DI PTG DAN JKPTG, PUU DI PTG DAN PTD (GRED 41-54) 11  22/09/2020  02/10/2020 BATAL
11. TPE17/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  22/09/2020  22/09/2020 BUKA
12. TP14/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 3  22/09/2020  24/09/2020 BATAL
13. TBE14/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  23/09/2020  23/09/2020 BUKA
14. TPE18/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PELBAGAI AGENSI 1  23/09/2020  23/09/2020 BATAL
15. TBE15/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  24/09/2020  24/09/2020 BATAL
16. TPE19/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  24/09/2020  24/09/2020 BUKA
17. TPE20/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PELBAGAI AGENSI 1  25/09/2020  25/09/2020 BATAL