espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TU12/17 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2/2017 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN MANA-MAN PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI(Gred 17-54) 3  06/09/2017  08/09/2017 TUTUP
2. TB12/17 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  06/09/2017  08/09/2017 TUTUP
3. TP13/17 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD (Gred 17-54) 3  06/09/2017  08/09/2017 TUTUP
4. TN09/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PAHANG PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PENTADBIRAN TANAH NEGERI PAHANG 2  13/09/2017  14/09/2017 BUKA