espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TB08/20 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 29-54) 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
2. TUE11/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA. TERBUKA 1  10/08/2020  10/08/2020 BUKA
3. TUE12/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH (SELAIN PEMILIKAN) PEGAWAI DI JKPTG/ PTG / PTD 1  11/08/2020  11/08/2020 BUKA
4. TUE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. TERBUKA 1  12/08/2020  12/08/2020 BUKA
5. TUE14/20 KURSUS DALAM TALIAN : URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  13/08/2020  13/08/2020 BUKA
6. TUE15/20 KURSUS DALAM TALIAN:PEMBANGUNAN TANAH (PECAH BAHAGI, PENYATUAN, SERAH BALIK DAN SERAHALIK BERMILIK SEMULA) PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  13/08/2020  13/08/2020 TUTUP
7. TBE07/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/AGENSI 1  18/08/2020  18/08/2020 BUKA
8. TPE09/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/ AGENSI 1  18/08/2020  18/08/2020 BUKA
9. TPE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  19/08/2020  19/08/2020 BUKA
10. TBE08/20 KURSUS DALAM TALIAN:PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  19/08/2020  19/08/2020 BUKA
11. TBE09/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  20/08/2020  20/08/2020 BUKA
12. TPE12/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955) 1  21/08/2020  21/08/2020 BUKA
13. TUE16/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  24/08/2020  24/08/2020 BUKA
14. TPE11/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  24/08/2020  24/08/2020 BUKA
15. TP13/20 KURSUS PERLUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
16. TU15/20 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD, PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG DAN PTD 2  25/08/2020  26/08/2020 BATAL
17. TB14/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
18. TUE17/20 KURSUS DALAM TALIAN: PELUPUSAN TANAH (SECARA PEMBERIMILIKAN). TERBUKA 1  25/08/2020  25/08/2020 BUKA
19. TPE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  25/08/2020  25/08/2020 BUKA
20. TBE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  25/08/2020  25/08/2020 BUKA
21. TUE18/20 KURSUS DALAM TALIAN:BENTUK HAKMILIK,KLASFIKASI,KATEGORI,SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 1  26/08/2020  26/08/2020 BUKA
22. TBE11/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  26/08/2020  26/08/2020 BUKA
23. TPE14/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  26/08/2020  26/08/2020 BUKA
24. TBE12/20 KURSUS DALAM TALIAN: PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  27/08/2020  27/08/2020 BUKA
25. TUE19/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA TANAH. PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 1  27/08/2020  27/08/2020 BUKA
26. TPE15/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  27/08/2020  27/08/2020 BUKA
27. TUE20/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH. TERBUKA 1  28/08/2020  28/08/2020 BUKA