espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TN06/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN GRED 17-54 2  01/08/2019  02/08/2019 TUTUP
2. TU07/19 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  05/08/2019  09/08/2019 BATAL
3. TB11/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
4. TP13/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasidi Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
5. TU17/19 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL 2 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
6. TU12/19 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
7. TK05/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BILANGAN 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  19/08/2019  23/08/2019 BUKA
8. TU13/19 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  20/08/2019  22/08/2019 TUTUP
9. TB10/19 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  21/08/2019  22/08/2019 TUTUP