espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TN04/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI PERAK ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/PTD/JKPTG NEGERI/AGENSI NEGERI PERAK 2  02/07/2019  03/07/2019 TUTUP
2. TK04/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 2 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH S'JG M'SIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  08/07/2019  19/07/2019 TUTUP
3. TP10/19 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  09/07/2019  11/07/2019 TUTUP
4. TU09/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  09/07/2019  10/07/2019 TUTUP
5. TP11/19 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
6. TU10/19 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR / UNIT KAWALSELIA FELDA / FELDA / FELCRA / RISDA 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
7. TP12/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  23/07/2019  26/07/2019 TUTUP
8. TU16/19 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  23/07/2019  24/07/2019 TUTUP
9. TB09/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  23/07/2019  25/07/2019 TUTUP