espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TN04/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PERAK ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG DAN PTD 2  18/07/2017  19/07/2017 TUTUP
2. TB10/17 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  25/07/2017  27/07/2017 TUTUP
3. TP10/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 Penolong Juruukur / Penolong Jurutera/ Pelukis Pelan di Pentadbiran Tanah/ Daerah/JUPEM serta PBT/JPBD/JPS/JKR/Jabatan Pertanian/JMG/JAS dan Jabatan-Jabatan Lain Yang Berkaitan 4  25/07/2017  28/07/2017 TUTUP
4. TU08/17 KURSUS KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK DIBAWAH AKTA TANAH (KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BIL.2/17 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN AGENSI DIBAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/ UNIT KAWAL SELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA DAN RISDA 3  26/07/2017  28/07/2017 TUTUP
5. TW05/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 2 Penolong Pegawai Tanah Di JKPTG / PTG / PTD (Semenanjung Malaysia) (Gred 27-36) 12  31/07/2017  11/08/2017 TUTUP