espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TUE01/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  22/06/2020  22/06/2020 TUTUP
2. TP10/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD (GRED 19-54) 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
3. TU09/20 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
4. TUE02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH. TERBUKA 1  23/06/2020  23/06/2020 TUTUP
5. TUE03/20 KURSUS DALAM TALIAN : BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
6. TUE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA. TERBUKA 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP
7. TUE05/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  26/06/2020  26/06/2020 TUTUP
8. TP11/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI / JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) / PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENGHULU / PENGGAWA 4  30/06/2020  03/07/2020 BATAL
9. TPE01/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  30/06/2020  30/06/2020 TUTUP
10. TB10/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
11. TU10/20 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ UNIT KAWALSELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
12. TBE01/20 KURSUS DALAM TALIAN:PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 1  30/06/2020  30/06/2020 BUKA