espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TB06/17 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BIL. 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA (GRED 17-54) 4  04/04/2017  07/04/2017 TUTUP
2. TP07/17 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar/ Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan (Gred 17-52) 2  04/04/2017  05/04/2017 TUTUP
3. TN02/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI KEDAH ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI KEDAH 2  11/04/2017  12/04/2017 TUTUP
4. TW03/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BILANGAN 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 11  17/04/2017  27/04/2017 TUTUP
5. TB07/17 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  18/04/2017  20/04/2017 TUTUP
6. TU07/17 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/ PTD (GRED 27-54) 2  19/04/2017  20/04/2017 TUTUP
7. TB08/17 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI / PBT /BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 3  25/04/2017  27/04/2017 TUTUP
8. TP08/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2/2017 Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu/Penggawa)(Gred 17-52) 4  25/04/2017  28/04/2017 TUTUP