espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TB04/14 KURSUS HAKMILIK STRATA (SIRI 1) PEGAWAI/KAKITANGAN JKPTG / PTG DAN PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-52) 3  01/04/2014  03/04/2014 TUTUP
2. TP04/14 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL - BIL. 1 PBT, JPBD, JPS, JKR, Jabatan Pertanian, JMG dan JAS dan lain-lain (GRED 17-52) 4  01/04/2014  04/04/2014 TUTUP
3. TP05/14 KURSUS LANJUTAN TANAH BAGI PASUKAN PETUGAS KHAS Anggota Seksyen Pasukan Petugas Khas Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan/ Negeri) (Gred 17 - 48) 4  08/04/2014  11/04/2014 TUTUP
4. TB05/14 KURSUS PENGENALAN PENGURUSAN MINERAL PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JKPTG, PTG DAN PEJ. TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, JMG SEMENANJUNG, SABAH, SARAWAK (GRED 17-52) 4  15/04/2014  18/04/2014 TUTUP