espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TP06/18 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG, PTG dan PTD 5  05/03/2018  09/03/2018 TUTUP
2. TU03/18 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD/AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/UNIT KAWAL SELIA FELDA/FELDA/FELCRA/RISDA 3  06/03/2018  08/03/2018 TUTUP
3. TB05/18 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BIL. 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA (GRED 17-54) 3  06/03/2018  08/03/2018 TUTUP
4. TU04/18 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DIBAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL. 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  13/03/2018  16/03/2018 TUTUP
5. TP07/18 KURSUS LANJUTAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  13/03/2018  16/03/2018 TUTUP
6. TB06/18 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  13/03/2018  15/03/2018 TUTUP
7. TN04/18 KURSUS PENTADBIRAN TANAH KHAS NEGERI PERAK ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/PTD/JKPTG NEGERI/AGENSI NEGERI PERAK 2  26/03/2018  27/03/2018 TUTUP
8. TN06/18 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH (LANJUTAN DAN KURSUS URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA PEGAWAI PTG WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2  28/03/2018  29/03/2018 TUTUP