espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TB04/17 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  07/03/2017  09/03/2017 TUTUP
2. TU04/17 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/ UNIT KAWAL SELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA (GRED 17-54) 3  07/03/2017  09/03/2017 TUTUP
3. TP05/17 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD (Gred 17-54) 3  07/03/2017  09/03/2017 TUTUP
4. TB05/17 KURSUS PENGURUSAN MINERAL PEGAWAI DI JMG / JKPTG / PTG / PTD (GRED 17-54) 5  13/03/2017  17/03/2017 TUTUP
5. TP06/17 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di PTG dan PTD 5  13/03/2017  17/03/2017 TUTUP
6. TU05/17 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DIBAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL.1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 4  14/03/2017  17/03/2017 TUTUP