espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TK01/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  11/02/2019  15/02/2019 TUTUP
2. TB02/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  12/02/2019  14/02/2019 TUTUP
3. TU02/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  12/02/2019  13/02/2019 TUTUP
4. TB03/19 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  19/02/2019  20/02/2019 TUTUP
5. TU03/19 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
6. TP02/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  19/02/2019  22/02/2019 TUTUP
7. TP03/19 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 Penolong Pentadbir Tanah/Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir/Penghantar Notis/Pembantu Operasi di JKPTG/PTG/PTD bagi Gred 11 hingga 41 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
8. TB04/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
9. TK02/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 1 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  26/02/2019  08/03/2019 TUTUP