espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TU13/18 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BIL. 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAIKEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  02/10/2018  04/10/2018 BATAL
2. TB13/18 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 17 - 54) 3  02/10/2018  04/10/2018 TUTUP
3. TW06/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA BIL.2 Penolong Pegawai Tadbir/ Penolong Akauntan/ Penolong Pegawai Undang-Undang/ Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir di JKPTG/PTG/PTD 5  08/10/2018  12/10/2018 TUTUP
4. TU08/18 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  09/10/2018  10/10/2018 TUTUP
5. TP11/18 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG, PTG dan PTD 3  16/10/2018  18/10/2018 TUTUP
6. TB14/18 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 2  23/10/2018  24/10/2018 BATAL
7. TN12/18 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI KELANTAN Pegawai di Pejabat Tanah Seluruh Negeri Kelantan (GRED 17-40) 3  23/10/2018  25/10/2018 BUKA
8. TU14/18 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA ISLAM (FARAID) BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 2  30/10/2018  31/10/2018 TUTUP
9. TW07/18 KURSUS EKSEKUTIF PENTADBIR TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD 3  30/10/2018  01/11/2018 TUTUP