espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TB14/17 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI / PBT /BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 3  03/10/2017  05/10/2017 TUTUP
2. TW06/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BILANGAN 2 DO/ CADO/ ADO DI PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA DAN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG SERTA PUU DI PTG DAN PTD 10  03/10/2017  12/10/2017 BUKA
3. TB09/17 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH BIL 2. PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD 2  03/10/2017  04/10/2017 BATAL
4. TU13/17 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 17-54) 4  03/10/2017  06/10/2017 TUTUP
5. TP14/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI DAN JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 Penolong Juruukur / Penolong Jurutera/ Pelukis Pelan di Pentadbiran Tanah/ Daerah/JUPEM serta PBT/JPBD/JPS/JKR/Jabatan Pertanian/JMG/JAS dan Jabatan-Jabatan Lain Yang Berkaitan 4  03/10/2017  06/10/2017 TUTUP
6. TB13/17 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 17 - 54) 3  10/10/2017  12/10/2017 TUTUP
7. TU14/17 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD (Gred 17-54) 2  11/10/2017  12/10/2017 TUTUP
8. TN12/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI KELANTAN ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG / PEJABAT TANAH / JKPTG NEGERI 3  30/10/2017  01/11/2017 TUTUP