espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TE01/21 KURSUS DALAM TALIAN: KONSEP-KONSEP PENTING DALAM PENGAMBILAN TANAH TERBUKA 1  25/01/2021  25/01/2021 TUTUP
2. TE02/21 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA TERBUKA 1  26/01/2021  26/01/2021 TUTUP
3. TE03/21 KURSUS DALAM TALIAN: LEASE HOLD VS IN-PERPETUITY DALAM ASPEK PENTADBIRAN TANAH TERBUKA 1  27/01/2021  27/01/2021 TUTUP
4. TP01/21 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  02/02/2021  05/02/2021 BATAL
5. TU01/21 KURSUS TATACARA SERBUAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD (GRED 19-54) 2  02/02/2021  03/02/2021 BATAL
6. TET01/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL [SLOT: BENTUK-BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ GLC/ PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 1  02/02/2021  02/02/2021 TUTUP
7. TB01/21 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI, KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN, JABATAN & AGENSI 3  02/02/2021  04/02/2021 BATAL
8. TET02/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/JABATAN [SLOT: HALANGAN URUSNIAGA] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ GLC/ PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 1  03/02/2021  03/02/2021 TUTUP
9. TET03/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGAMBILAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  04/02/2021  04/02/2021 TUTUP
10. TET04/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGAMBILAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI [SLOT: PROSEDUR PERMOHONAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(B) DAN (C)] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  08/02/2021  08/02/2021 TUTUP
11. TU02/21 KURSUS FARAID TERBUKA 3  09/02/2021  11/02/2021 BATAL
12. TB02/21 KURSUS PERINTAH JUALAN (LELONGAN) PENTADBIR TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD (GRED 19-54) 2  09/02/2021  10/02/2021 BATAL
13. TP02/21 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN DATA Pegawai JKPTG/ PTG/PTD/PBT/Pelbagai agensi 3  09/02/2021  11/02/2021 BATAL
14. TET05/21 KURSUS DALAM TALIAN : FARAID [SLOT: PENGENALAN KEPADA ILMU FARAID] TERBUKA 1  09/02/2021  09/02/2021 TUTUP
15. TET06/21 KURSUS DALAM TALIAN: KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  10/02/2021  10/02/2021 TUTUP
16. TET07/21 KURSUS DALAM TALIAN : KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK [SLOT:PEMBERIMILIKAN DAN PERIZABAN DALAM KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  11/02/2021  11/02/2021 TUTUP
17. TET08/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  15/02/2021  15/02/2021 TUTUP
18. TET09/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: PELUPUSAN SELAIN PEMBERIMILIKAN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  16/02/2021  16/02/2021 TUTUP
19. TK01/21 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 11  16/02/2021  26/02/2021 BATAL
20. TB03/21 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ UNIT KAWALSELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  16/02/2021  18/02/2021 BATAL
21. TU03/21 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  16/02/2021  17/02/2021 BATAL
22. TET10/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: BENTUK-BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  17/02/2021  17/02/2021 TUTUP
23. TET11/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH KTN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  18/02/2021  18/02/2021 TUTUP
24. TU04/21 KURSUS PENYIASATAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 5  22/02/2021  26/02/2021 BATAL
25. TET12/21 KURSUS DALAM TALIAN:PENGURUSAN NOTIS [SLOT: PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGHANTAR NOTIS] PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD 1  22/02/2021  22/02/2021 TUTUP
26. TB04/21 KURSUS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  23/02/2021  25/02/2021 BATAL
27. TP03/21 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 3  23/02/2021  25/02/2021 BATAL
28. TET13/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN NOTIS [SLOT: JENIS-JENIS NOTIS DI BAWAH KTN] PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD 1  23/02/2021  23/02/2021 TUTUP
29. TET14/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  24/02/2021  24/02/2021 TUTUP
30. TET15/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PELAKSANAAN CUKAI PETAK DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  25/02/2021  25/02/2021 TUTUP
31. TP04/21 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI di JKPTG/ PTG / PTD 2  02/03/2021  03/03/2021 BATAL
32. TU05/21 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  02/03/2021  03/03/2021 BATAL
33. TB05/21 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 3  02/03/2021  04/03/2021 BATAL
34. TET16/21 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH [SLOT : PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 19-54) 1  02/03/2021  02/03/2021 TUTUP
35. TET17/21 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH [SLOT : PELUPUSAN SELAIN PEMBERIMILIKAN] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 19 -54 ) 1  03/03/2021  03/03/2021 TUTUP
36. TET18/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: TUKAR SYARAT DAN JENIS PENGGUNAAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  04/03/2021  04/03/2021 TUTUP
37. TET19/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: PECAH SEMPADAN, PECAH BAHAGI DAN PENYATUAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  08/03/2021  08/03/2021 TUTUP
38. TET20/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT SERENTAK DAN SERAHBALIK BERIMILIK SEMULA] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
39. TET21/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN HARTA PUSAKA (SLOT : PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD/ PELBAGAI AGENSI 1  10/03/2021  10/03/2021 TUTUP
40. TET22/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PRA PENGAMBILAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  11/03/2021  11/03/2021 TUTUP
41. TET23/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PROSES PENGAMBILAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  15/03/2021  15/03/2021 TUTUP
42. TP05/21 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
43. TU06/21 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD, PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 4  16/03/2021  19/03/2021 BATAL
44. TB06/21 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
45. TET24/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PASCA PENGAMBILAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  16/03/2021  16/03/2021 TUTUP
46. TET25/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT URUSNIAGA: PINDAHMILIK, GADAIAN DAN LIEN] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  17/03/2021  17/03/2021 TUTUP
47. TET26/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT URUSNIAGA: PAJAKAN, SEWAAN DAN ISMEN] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  18/03/2021  18/03/2021 TUTUP
48. TET27/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT HALANGAN URUSNIAGA: KAVEAT PENDAFTAR DAN KAVEAT PERSENDIRIAN] PEGAWAI DI JKPTG/ PEJABAT PTG/ PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  22/03/2021  22/03/2021 TUTUP
49. TET28/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT HALANGAN URUSNIAGA: KAVEAT LIEN, KAVEAT AMANAH DAN PERINTAH LARANGAN] PEGAWAI DI JKPTG/ PEJABAT PTG/ PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  23/03/2021  23/03/2021 TUTUP
50. TU07/21 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  23/03/2021  25/03/2021 BATAL
51. TP06/21 KURSUS PENGURUSAN RIZAB MELAYU PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD/ PELBAGAI AGENSI (GRED 19-52) 2  24/03/2021  25/03/2021 BATAL
52. TET29/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN [SLOT: OVERVIEW PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN] PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
53. TB07/21 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  24/03/2021  26/03/2021 BATAL
54. TET30/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN RIZAB MELAYU [SLOT: PENGENALAN KEPADA ENAKMEN-ENAKMEN RIZAB MELAYU SEMENANJUNG MALAYSIA] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD/ PELBAGAI AGENSI (GRED 19-52) 1  25/03/2021  25/03/2021 TUTUP
55. TET31/21 KURSUS DALAM TALIAN : TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PEJABAT PTG/ PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  29/03/2021  29/03/2021 TUTUP
56. TET32/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL [SLOT: BENTUK-BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN] PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 1  05/04/2021  05/04/2021 TUTUP
57. TB08/21 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH 3  06/04/2021  08/04/2021 BATAL
58. TP07/21 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  06/04/2021  09/04/2021 BATAL
59. TET33/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL [SLOT: HALANGAN URUSNIAGA] PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 1  06/04/2021  06/04/2021 TUTUP
60. TET34/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH 1  07/04/2021  07/04/2021 TUTUP
61. TET35/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PELAKSANAAN CUKAI PETAK DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH 1  08/04/2021  08/04/2021 TUTUP
62. TE04/21 KURSUS DALAM TALIAN: PINDAH MILIK TANAH: KEPERLUAN DAN PROSEDUR TERBUKA 1  20/04/2021  20/04/2021 TUTUP
63. TE05/21 KURSUS DALAM TALIAN: MELAYU MENGIKUT TAKRIFAN ENAKMEN RIZAB MELAYU TERBUKA 1  22/04/2021  22/04/2021 BUKA
64. TK02/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN IPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 6  31/05/2021  05/06/2021 TUTUP
65. TP08/21 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/ CERUN PEGAWAI DI KETSA /JKPTG/ PTG/ PTD/ PBT/ JPBD/ JPS/ JKR/ JMG DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN 3  08/06/2021  10/06/2021 BUKA
66. TB09/21 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI / KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  08/06/2021  10/06/2021 BUKA
67. TU08/21 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG (GRED 44-52) 4  08/06/2021  11/06/2021 BUKA
68. TK03/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI (GRED 41-54) 5  14/06/2021  18/06/2021 BUKA
69. TP09/21 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  15/06/2021  17/06/2021 BUKA
70. TB10/21 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) / PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI (GRED 19-54) 3  16/06/2021  18/06/2021 BUKA
71. TU09/21 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 3  22/06/2021  24/06/2021 BUKA
72. TB11/21 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD (GRED 19-54) 3  22/06/2021  24/06/2021 BUKA
73. TK04/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK /PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  28/06/2021  02/07/2021 BUKA
74. TB12/21 KURSUS PELUCUTHAKAN DAN PENGEMBALIAN TANAH DI BAWAH KTN PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD 2  29/06/2021  30/06/2021 BUKA
75. TU10/21 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  29/06/2021  02/07/2021 BUKA
76. TK05/21 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG / PENOLONG AKUANTAN / KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-40) 5  05/07/2021  09/07/2021 BUKA
77. TP10/21 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 4  06/07/2021  09/07/2021 BUKA
78. TU11/21 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  06/07/2021  08/07/2021 BUKA
79. TK06/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  12/07/2021  16/07/2021 BUKA
80. TB13/21 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19 - 54) 3  13/07/2021  15/07/2021 BUKA
81. TP11/21 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  13/07/2021  15/07/2021 BUKA
82. TK07/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  26/07/2021  30/07/2021 BUKA
83. TP12/21 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 2  27/07/2021  28/07/2021 BUKA
84. TK08/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 1 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  02/08/2021  06/08/2021 BUKA
85. TB14/21 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD 2  03/08/2021  04/08/2021 BUKA
86. TU12/21 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  03/08/2021  04/08/2021 BUKA
87. TE06/21 KURSUS DALAM TALIAN : KONSEP STRATA APA ANDA PERLU TAHU? TERBUKA 1  11/08/2021  11/08/2021 BUKA
88. TE07/21 KURSUS DALAM TALIAN: FAHAMI FARAID TERBUKA 1  12/08/2021  12/08/2021 BUKA
89. TK09/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  23/08/2021  27/08/2021 BUKA
90. TE08/21 KURSUS DALAM TALIAN: SYARAT-SYARAT KELULUSAN PECAH BAHAGI, PECAH SEMPADAN DAN PENYATUAN TANAH: APA ANDA PERLU TAHU? TERBUKA 1  24/08/2021  24/08/2021 BUKA
91. TE09/21 KURSUS DALAM TALIAN : TANAH PERTANIAN BERKELUASAN DI BAWAH 2/5 HEKTAR : HALANGAN DAN SEKATAN TERBUKA 1  25/08/2021  25/08/2021 BUKA
92. TK10/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 2 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK /PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  06/09/2021  10/09/2021 BUKA
93. TK11/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 1 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  20/09/2021  24/09/2021 BUKA
94. TK12/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 2 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  27/09/2021  01/10/2021 BUKA