espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TU01/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 2  21/01/2020  22/01/2020 TUTUP
2. TP01/20 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
3. TB01/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
4. TK01/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 1 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 BUKA
5. TU02/20 KURSUS PENYIASATAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 TUTUP
6. TB02/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  04/02/2020  06/02/2020 TUTUP
7. TP02/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  11/02/2020  14/02/2020 BUKA
8. TB03/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 2  11/02/2020  12/02/2020 TUTUP
9. TU03/20 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
10. TP03/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD (GRED 11-19) 3  18/02/2020  20/02/2020 BUKA
11. TB04/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  18/02/2020  20/02/2020 TUTUP
12. TN02/20 KURSUS KHAS NEGERI KEDAH ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG/ PDT / JKPTG / AGENSI NEGERI KEDAH 2  19/02/2020  20/02/2020 BUKA
13. TK02/2020 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  25/02/2020  06/03/2020 TUTUP
14. TB05/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
15. TP04/20 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI di JKPTG/ PTG / PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
16. TB06/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
17. TU04/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  03/03/2020  06/03/2020 TUTUP
18. TP05/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH : PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI DI JKPTG, PTG DAN PTD (GRED 11-19) 4  03/03/2020  06/03/2020 BUKA
19. TP06/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
20. TU05/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  10/03/2020  12/03/2020 BUKA
21. TU06/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  24/03/2020  25/03/2020 TANGGUH
22. TP07/20 KURSUS PENGURUSAN RIZAB MELAYU PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/PBT DAN PELABAGAI AGENSI (GRED 19-52) 2  24/03/2020  25/03/2020 TANGGUH
23. TK03/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 11  07/04/2020  17/04/2020 BUKA
24. TP08/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  07/04/2020  10/04/2020 BUKA
25. TB07/20 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 3  07/04/2020  09/04/2020 TANGGUH
26. TU07/20 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  07/04/2020  10/04/2020 TANGGUH
27. TP09/20 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/ CERUN PEGAWAI DI KATS/ JKPTG/ PTG/ PTD/ PBT/ JPBD/ JPS/ JKR/ JMG DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 TANGGUH
28. TU08/20 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  14/04/2020  15/04/2020 BUKA
29. TB09/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 TANGGUH
30. TP15/20 KURSUS ASAS URUSNIAGA DI BAWAH KTN KHAS BPPT 2020 WARGA BPPT INSTUN SAHAJA 1  13/05/2020  13/05/2020 BUKA
31. TU09/20 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 3  23/06/2020  25/06/2020 TANGGUH
32. TP10/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD (GRED 19-54) 3  23/06/2020  25/06/2020 BUKA
33. TU10/20 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ UNIT KAWALSELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  30/06/2020  02/07/2020 BUKA
34. TP11/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI / JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) / PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENGHULU / PENGGAWA 4  30/06/2020  03/07/2020 BUKA
35. TB10/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  30/06/2020  02/07/2020 BUKA
36. TU11/20 KURSUS FARAID BILANGAN 2 TERBUKA 3  07/07/2020  09/07/2020 BUKA
37. TP12/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 4  07/07/2020  10/07/2020 BUKA
38. TB11/20 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  07/07/2020  08/07/2020 BUKA
39. TK04/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  13/07/2020  17/07/2020 BUKA
40. TB12/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  14/07/2020  16/07/2020 BUKA
41. TU12/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  14/07/2020  17/07/2020 BUKA
42. TU14/20 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BUKA
43. TU13/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG /PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK I PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  21/07/2020  23/07/2020 BUKA
44. TB13/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BUKA
45. TB08/20 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 29-54) 3  04/08/2020  06/08/2020 BUKA
46. TB14/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
47. TP13/20 KURSUS PERLUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
48. TU15/20 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD, PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG DAN PTD 2  25/08/2020  26/08/2020 BUKA
49. TK05/20 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL BILANGAN 2 PENTADBIR TANAH, KETUA PEN. PENTADBIR TANAH DAN PEN. PENTADBIR TANAH DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, PEGAWAI DI PTG DAN JKPTG, PUU DI PTG DAN PTD (GRED 41-54) 11  22/09/2020  02/10/2020 BUKA
50. TU16/20 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  22/09/2020  23/09/2020 BUKA
51. TP14/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA