espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TP01/20 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
2. TB01/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
3. TU01/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 2  21/01/2020  22/01/2020 TUTUP
4. TU02/20 KURSUS PENYIASATAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 TUTUP
5. TK01/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 1 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 TUTUP
6. TB02/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  04/02/2020  06/02/2020 TUTUP
7. TP02/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  11/02/2020  14/02/2020 TUTUP
8. TU03/20 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
9. TB03/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 2  11/02/2020  12/02/2020 TUTUP
10. TB04/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  18/02/2020  20/02/2020 TUTUP
11. TP03/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD (GRED 11-19) 3  18/02/2020  20/02/2020 TUTUP
12. TN02/20 KURSUS KHAS NEGERI KEDAH ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG/ PDT / JKPTG / AGENSI NEGERI KEDAH 2  19/02/2020  20/02/2020 TUTUP
13. TB05/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
14. TK02/2020 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  25/02/2020  06/03/2020 TUTUP
15. TP04/20 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI di JKPTG/ PTG / PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
16. TU04/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  03/03/2020  06/03/2020 TUTUP
17. TP05/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH : PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI DI JKPTG, PTG DAN PTD (GRED 11-19) 4  03/03/2020  06/03/2020 TUTUP
18. TB06/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
19. TP06/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
20. TU05/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
21. TP07/20 KURSUS PENGURUSAN RIZAB MELAYU PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/PBT DAN PELABAGAI AGENSI (GRED 19-52) 2  24/03/2020  25/03/2020 BATAL
22. TU06/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  24/03/2020  25/03/2020 BATAL
23. TB07/20 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 3  07/04/2020  09/04/2020 BATAL
24. TP08/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  07/04/2020  10/04/2020 BATAL
25. TU07/20 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  07/04/2020  10/04/2020 BATAL
26. TK03/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 11  07/04/2020  17/04/2020 BATAL
27. TP09/20 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/ CERUN PEGAWAI DI KATS/ JKPTG/ PTG/ PTD/ PBT/ JPBD/ JPS/ JKR/ JMG DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 BATAL
28. TU08/20 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  14/04/2020  15/04/2020 BATAL
29. TB09/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 BATAL
30. TP15/20 KURSUS ASAS URUSNIAGA DI BAWAH KTN KHAS BPPT 2020 WARGA BPPT INSTUN SAHAJA 1  13/05/2020  13/05/2020 TUTUP
31. TUE01/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  22/06/2020  22/06/2020 TUTUP
32. TUE02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH. TERBUKA 1  23/06/2020  23/06/2020 TUTUP
33. TU09/20 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
34. TP10/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD (GRED 19-54) 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
35. TUE03/20 KURSUS DALAM TALIAN : BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
36. TUE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA. TERBUKA 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP
37. TUE05/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  26/06/2020  26/06/2020 TUTUP
38. TP11/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI / JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) / PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENGHULU / PENGGAWA 4  30/06/2020  03/07/2020 BATAL
39. TU10/20 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ UNIT KAWALSELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
40. TPE01/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  30/06/2020  30/06/2020 TUTUP
41. TB10/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
42. TBE01/20 KURSUS DALAM TALIAN:PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 1  30/06/2020  30/06/2020 TUTUP
43. TPE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  01/07/2020  01/07/2020 TUTUP
44. TBE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/AGENSI 1  01/07/2020  01/07/2020 TUTUP
45. TBE03/20 KURSUS DALAM TALIAN: PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  02/07/2020  02/07/2020 TUTUP
46. TPE03/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 2  02/07/2020  03/07/2020 TUTUP
47. TPE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 1  03/07/2020  03/07/2020 TUTUP
48. TB11/20 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  07/07/2020  08/07/2020 BATAL
49. TU11/20 KURSUS FARAID BILANGAN 2 TERBUKA 3  07/07/2020  09/07/2020 BATAL
50. TP12/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 4  07/07/2020  10/07/2020 BATAL
51. TUE06/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA. TERBUKA 1  13/07/2020  13/07/2020 TUTUP
52. TK04/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  13/07/2020  17/07/2020 BATAL
53. TU12/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  14/07/2020  17/07/2020 BATAL
54. TB12/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
55. TUE07/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH (SECARA PEMBERIMILIKAN) PEGAWAI DI JKPTG/ PTG / PTD 1  14/07/2020  14/07/2020 TUTUP
56. TUE08/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. TERBUKA 1  15/07/2020  15/07/2020 TUTUP
57. TUE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  16/07/2020  16/07/2020 TUTUP
58. TUE09/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA TANAH PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 1  16/07/2020  16/07/2020 TUTUP
59. TU14/20 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BATAL
60. TB13/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BATAL
61. TU13/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG /PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK I PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
62. TPE05/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  21/07/2020  21/07/2020 TUTUP
63. TBE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/AGENSI 1  22/07/2020  22/07/2020 TUTUP
64. TPE06/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  22/07/2020  22/07/2020 TUTUP
65. TBE05/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  22/07/2020  22/07/2020 TUTUP
66. TPE07/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  23/07/2020  23/07/2020 TUTUP
67. TBE06/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  23/07/2020  23/07/2020 TUTUP
68. TPE08/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 TERBUKA KEPADA SEMUA PENJAWAT AWAM 1  24/07/2020  24/07/2020 TUTUP
69. TB08/20 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 29-54) 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
70. TUE11/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA. TERBUKA 1  10/08/2020  10/08/2020 TUTUP
71. TUE12/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH (SELAIN PEMILIKAN) PEGAWAI DI JKPTG/ PTG / PTD 1  11/08/2020  11/08/2020 TUTUP
72. TUE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. TERBUKA 1  12/08/2020  12/08/2020 TUTUP
73. TUE14/20 KURSUS DALAM TALIAN : HALANGAN URUSNIAGA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  13/08/2020  13/08/2020 TUTUP
74. TUE15/20 KURSUS DALAM TALIAN:PEMBANGUNAN TANAH (PECAH BAHAGI, PENYATUAN, SERAH BALIK DAN SERAH BALIK BERI MILIK SEMULA) PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  13/08/2020  13/08/2020 TUTUP
75. TBE07/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/AGENSI 1  18/08/2020  18/08/2020 TUTUP
76. TPE09/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/ AGENSI 1  18/08/2020  18/08/2020 TUTUP
77. TPE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  19/08/2020  19/08/2020 TUTUP
78. TBE08/20 KURSUS DALAM TALIAN:PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  19/08/2020  19/08/2020 TUTUP
79. TPE12/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955) 1  21/08/2020  21/08/2020 TUTUP
80. TPE11/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  24/08/2020  24/08/2020 TUTUP
81. TBE09/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  24/08/2020  24/08/2020 TUTUP
82. TUE16/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  24/08/2020  24/08/2020 TUTUP
83. TPE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  25/08/2020  25/08/2020 TUTUP
84. TUE17/20 KURSUS DALAM TALIAN: PELUPUSAN TANAH (SECARA PEMBERIMILIKAN). TERBUKA 1  25/08/2020  25/08/2020 TUTUP
85. TB14/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
86. TBE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  25/08/2020  25/08/2020 TUTUP
87. TU15/20 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD, PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG DAN PTD 2  25/08/2020  26/08/2020 BATAL
88. TP13/20 KURSUS PERLUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
89. TBE11/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  26/08/2020  26/08/2020 TUTUP
90. TUE18/20 KURSUS DALAM TALIAN:BENTUK HAKMILIK,KLASIFIKASI,KATEGORI,SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 1  26/08/2020  26/08/2020 TUTUP
91. TPE14/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 Pegawai di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi 1  26/08/2020  26/08/2020 TUTUP
92. TBE12/20 KURSUS DALAM TALIAN: PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  27/08/2020  27/08/2020 TUTUP
93. TPE15/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  27/08/2020  27/08/2020 TUTUP
94. TUE19/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA TANAH. PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 1  27/08/2020  27/08/2020 TUTUP
95. TUE20/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH (TUKAR SYARAT, PECAH SEMPADAN, TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK) TERBUKA 1  01/09/2020  01/09/2020 TUTUP
96. TPE16/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 TERBUKA 1  01/09/2020  01/09/2020 TUTUP
97. TUE21/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  07/09/2020  07/09/2020 TUTUP
98. TUE22/20 KURSUS DALAM TALIAN: PELUPUSAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 6  08/09/2020  13/09/2020 TUTUP
99. TUE23/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  09/09/2020  09/09/2020 TUTUP
100. TUE25/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  10/09/2020  10/09/2020 TUTUP
101. TUE24/20 KURSUS DALAM TALIAN: HALANGAN URUSNIAGA TANAH. TERBUKA 1  10/09/2020  10/09/2020 TUTUP
102. TK05/20 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL BILANGAN 2 PENTADBIR TANAH, KETUA PEN. PENTADBIR TANAH DAN PEN. PENTADBIR TANAH DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, PEGAWAI DI PTG DAN JKPTG, PUU DI PTG DAN PTD (GRED 41-54) 11  22/09/2020  02/10/2020 BATAL
103. TPE17/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  22/09/2020  22/09/2020 TUTUP
104. TBE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  22/09/2020  22/09/2020 BATAL
105. TU16/20 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  22/09/2020  23/09/2020 BATAL
106. TP14/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 3  22/09/2020  24/09/2020 BATAL
107. TPE18/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PELBAGAI AGENSI 1  23/09/2020  23/09/2020 BATAL
108. TBE14/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  23/09/2020  23/09/2020 TUTUP
109. TBE15/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  24/09/2020  24/09/2020 BATAL
110. TPE19/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  24/09/2020  24/09/2020 TUTUP
111. TPE20/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PELBAGAI AGENSI 1  25/09/2020  25/09/2020 BATAL