espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TU01/19 KURSUS PENYIASATAN PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 5  14/01/2019  18/01/2019 TUTUP
2. TP01/19 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  16/01/2019  17/01/2019 TUTUP
3. TK01/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  11/02/2019  15/02/2019 TUTUP
4. TB02/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  12/02/2019  14/02/2019 TUTUP
5. TU02/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  12/02/2019  13/02/2019 TUTUP
6. TP02/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  19/02/2019  22/02/2019 TUTUP
7. TB03/19 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  19/02/2019  20/02/2019 TUTUP
8. TU03/19 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
9. TP03/19 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 Penolong Pentadbir Tanah/Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir/Penghantar Notis/Pembantu Operasi di JKPTG/PTG/PTD bagi Gred 11 hingga 41 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
10. TK02/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 1 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  26/02/2019  08/03/2019 TUTUP
11. TB04/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
12. TB05/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  05/03/2019  07/03/2019 TUTUP
13. TP04/19 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  05/03/2019  07/03/2019 TUTUP
14. TN12/19 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PAHANG ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG / PEJABAT TANAH / JKPTG NEGERI 3  06/03/2019  08/03/2019 TUTUP
15. TB06/19 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
16. TP05/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI DI JKPTG, PTG DAN PDT 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
17. TU04/19 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  12/03/2019  15/03/2019 TUTUP
18. TP06/19 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
19. TU05/19 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
20. TB07/19 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
21. TK03/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  08/04/2019  19/04/2019 TUTUP
22. TP07/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
23. TU06/19 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
24. TP08/19 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Air , Tanah dan Sumber Asli / Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan 3  16/04/2019  18/04/2019 BUKA
25. TP09/19 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 3  23/04/2019  25/04/2019 BUKA
26. TB08/19 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI/KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
27. TU08/19 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  23/04/2019  24/04/2019 TUTUP
28. TN08/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH KHAS NEGERI TERENGGANU ANJURAN BERSAMA PTG DAN INSTUN ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI TERENGGANU 2  24/06/2019  25/06/2019 TUTUP
29. TN04/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI PERAK ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/PTD/JKPTG NEGERI/AGENSI NEGERI PERAK 2  02/07/2019  03/07/2019 TUTUP
30. TK04/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 2 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH S'JG M'SIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  08/07/2019  19/07/2019 TUTUP
31. TP10/19 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  09/07/2019  11/07/2019 TUTUP
32. TU09/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  09/07/2019  10/07/2019 TUTUP
33. TP11/19 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
34. TU10/19 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR / UNIT KAWALSELIA FELDA / FELDA / FELCRA / RISDA 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
35. TB09/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  23/07/2019  25/07/2019 TUTUP
36. TU16/19 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  23/07/2019  24/07/2019 TUTUP
37. TP12/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  23/07/2019  26/07/2019 TUTUP
38. TN06/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN GRED 17-54 2  01/08/2019  02/08/2019 TUTUP
39. TU07/19 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  05/08/2019  09/08/2019 BATAL
40. TB11/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
41. TU17/19 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL 2 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
42. TU12/19 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
43. TP13/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasidi Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
44. TK05/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BILANGAN 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  19/08/2019  23/08/2019 BUKA
45. TU13/19 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  20/08/2019  22/08/2019 TUTUP
46. TB10/19 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  21/08/2019  22/08/2019 TUTUP
47. TB13/19 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 17 - 54) 3  24/09/2019  26/09/2019 TUTUP
48. TU14/19 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  24/09/2019  25/09/2019 TUTUP
49. TU15/19 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  25/09/2019  26/09/2019 TUTUP
50. TU11/19 KURSUS FARAID BILANGAN 2 TERBUKA 3  01/10/2019  03/10/2019 BUKA
51. TB12/19 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  01/10/2019  02/10/2019 TUTUP
52. TK06/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BIL. 2 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  01/10/2019  11/10/2019 TUTUP
53. TN03/19 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PULAU PINANG ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI PULAU PINANG 2  10/10/2019  11/10/2019 TUTUP
54. TN13/19 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI TERENGGANU BIL 2 ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI TERENGGANU 2  28/10/2019  29/10/2019 KHAS
55. TN01/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI PERLIS ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG 2  13/11/2019  14/11/2019 TUTUP