espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TB01/18 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PELAKSANA BILANGAN 1 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 3  16/01/2018  18/01/2018 TUTUP
2. TP01/18 KURSUS PENGUKUHAN PEMBANTU OPERASI Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 11-16) 4  16/01/2018  19/01/2018 TUTUP
3. TU01/18 KURSUS PENYIASATAN PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 5  22/01/2018  26/01/2018 TUTUP
4. TW01/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA BILANGAN 1 PEN PEG TADBIR/ PEN AKAUNTAN/ PEN PEG UNDANG-UNDANG/ KETUA PEM TADBIR/ PEM TADBIR DI JKPTG/PTG/PTD 5  22/01/2018  26/01/2018 TUTUP
5. TU02/18 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BIL. 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD (GRED17-54) 2  06/02/2018  07/02/2018 TUTUP
6. TP02/18 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH BIL 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN /JABATAN /AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENGHULU / PENGGAWA 4  06/02/2018  09/02/2018 TUTUP
7. TB03/18 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  07/02/2018  08/02/2018 TUTUP
8. TW02/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL.1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH S'JG M'SIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 11  20/02/2018  02/03/2018 TUTUP
9. TP03/18 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 Penghantar Notis/ Pembantu Am Pejabat/ Pekerja Am di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 1-12) 4  20/02/2018  23/02/2018 TUTUP
10. TB04/18 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  20/02/2018  22/02/2018 TUTUP
11. TN02/18 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI KEDAH (KURSUS AKTA PENGAMBILAN TANAH (PINDAAN) ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI KEDAH 2  21/02/2018  22/02/2018 TUTUP
12. TP04/18 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  27/02/2018  01/03/2018 TUTUP
13. TP05/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU AM PEJABAT DAN PEKERJA AM PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU AM PEJABAT DAN PEKERJA AM DI JKPTG, PTG DAN PDT 4  27/02/2018  02/03/2018 TUTUP
14. TP06/18 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG, PTG dan PTD 5  05/03/2018  09/03/2018 TUTUP
15. TB05/18 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BIL. 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA (GRED 17-54) 3  06/03/2018  08/03/2018 TUTUP
16. TU03/18 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD/AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/UNIT KAWAL SELIA FELDA/FELDA/FELCRA/RISDA 3  06/03/2018  08/03/2018 TUTUP
17. TU04/18 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DIBAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL. 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  13/03/2018  16/03/2018 TUTUP
18. TP07/18 KURSUS LANJUTAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  13/03/2018  16/03/2018 TUTUP
19. TB06/18 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  13/03/2018  15/03/2018 TUTUP
20. TN04/18 KURSUS PENTADBIRAN TANAH KHAS NEGERI PERAK ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/PTD/JKPTG NEGERI/AGENSI NEGERI PERAK 2  26/03/2018  27/03/2018 TUTUP
21. TN06/18 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH (LANJUTAN DAN KURSUS URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA PEGAWAI PTG WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2  28/03/2018  29/03/2018 TUTUP
22. TU05/18 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN.1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMETERIAN/JABATAN/AGENSI 3  03/04/2018  05/04/2018 TUTUP
23. TW03/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 1 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  03/04/2018  13/04/2018 TUTUP
24. TB07/18 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 3  03/04/2018  05/04/2018 TUTUP
25. TP08/18 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH BIL 2 Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu/Penggawa) 4  10/04/2018  13/04/2018 TUTUP
26. TU06/18 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  10/04/2018  11/04/2018 TUTUP
27. TP09/18 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar/ Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan 3  17/04/2018  19/04/2018 TUTUP
28. TN11/18 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI TERENGGANU ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / NEGERI TERENGGANU 5  09/07/2018  13/07/2018 TUTUP
29. TU07/18 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 4  17/07/2018  20/07/2018 TUTUP
30. TW04/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 2 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH S'JG M'SIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  23/07/2018  03/08/2018 TUTUP
31. TU09/18 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  24/07/2018  25/07/2018 TUTUP
32. TP10/18 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Am Pejabat/ Pekerja Am di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 4  24/07/2018  27/07/2018 TUTUP
33. TP12/18 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  31/07/2018  02/08/2018 TUTUP
34. TB02/18 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  31/07/2018  02/08/2018 BUKA
35. TB09/18 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  31/07/2018  02/08/2018 TUTUP
36. TU10/18 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/ UNIT KAWAL SELIA FELDA/FELDA/FELCRA/RISDA 3  07/08/2018  09/08/2018 TUTUP
37. TB10/18 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) / JBPD DAN PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI (GRED 17-54) 3  07/08/2018  09/08/2018 TUTUP
38. TB08/18 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI - KUMPULAN PENGURUSAN DAN PELAKSANA BILANGAN 2 PEGAWAI/KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  07/08/2018  09/08/2018 BUKA
39. TU11/18 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA ISLAM (FARAID) PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 2  07/08/2018  08/08/2018 TUTUP
40. TB11/18 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  04/09/2018  06/09/2018 TUTUP
41. TP13/18 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 3 Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu/Penggawa) 4  04/09/2018  07/09/2018 TUTUP
42. TN01/18 KURSUS PENTADBIRAN TANAH KHAS NEGERI PERLIS ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/PTD/JKPTG NEGERI /AGENSI NEGERI YANG BERKENAAN 2  18/09/2018  19/09/2018 TUTUP
43. TU12/18 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD, PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 4  25/09/2018  28/09/2018 TUTUP
44. TW05/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 2 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  25/09/2018  05/10/2018 TUTUP
45. TB12/18 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  25/09/2018  26/09/2018 BUKA
46. TB13/18 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 17 - 54) 3  02/10/2018  04/10/2018 TUTUP
47. TU13/18 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BIL. 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAIKEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  02/10/2018  04/10/2018 BATAL
48. TW06/18 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA BIL.2 Penolong Pegawai Tadbir/ Penolong Akauntan/ Penolong Pegawai Undang-Undang/ Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir di JKPTG/PTG/PTD 5  08/10/2018  12/10/2018 TUTUP
49. TU08/18 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  09/10/2018  10/10/2018 TUTUP
50. TP11/18 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG, PTG dan PTD 3  16/10/2018  18/10/2018 TUTUP
51. TB14/18 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 2  23/10/2018  24/10/2018 BATAL
52. TN12/18 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI KELANTAN Pegawai di Pejabat Tanah Seluruh Negeri Kelantan (GRED 17-40) 3  23/10/2018  25/10/2018 BUKA
53. TU14/18 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA ISLAM (FARAID) BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 2  30/10/2018  31/10/2018 TUTUP
54. TW07/18 KURSUS EKSEKUTIF PENTADBIR TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD 3  30/10/2018  01/11/2018 TUTUP