espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TKE01/23 KURSUS DALAM TALIAN: TANAH DI BAWAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  12/01/2023  12/01/2023 SELESAI
2. UGE03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN TEKNOLOGI UNMANNED SURVEY VEHICLE (USV) Terbuka 1  19/01/2023  19/01/2023 SELESAI
3. TKE02/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGAMBILAN TANAH - PERANAN PENTADBIR TANAH & AGENSI PEMOHON (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  31/01/2023  31/01/2023 SELESAI
4. UG01/23 KURSUS ASAS PENGENDALIAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  07/02/2023  09/02/2023 SELESAI
5. TL02/23 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA 4  07/02/2023  10/02/2023 SELESAI
6. TKE03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA KECIL (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  09/02/2023  09/02/2023 SELESAI
7. TME01/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT (CANVA) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 1  09/02/2023  09/02/2023 SELESAI
8. UK01/23 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) KUMPULAN PELAKSANA 1 DI JUPEM 5  13/02/2023  17/02/2023 SELESAI
9. TM01/23 KURSUS PEMBANGUNAN CONTENT VIDEO (FILMORA) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 3  14/02/2023  16/02/2023 SELESAI
10. TL04/23 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 TERBUKA 3  14/02/2023  16/02/2023 SELESAI
11. UPE03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMPROSESAN DATA LIDAR MENGGUNAKAN PERISIAN GLOBAL MAPPER TERBUKA 1  14/02/2023  14/02/2023 SELESAI
12. TL03/23 KURSUS PERINTAH JUALAN (LELONGAN) PEJABAT TANAH TERBUKA 2  15/02/2023  16/02/2023 SELESAI
13. UKE02/23 KURSUS DALAM TALIAN : PENYEDIAAN PELAN PRA-HITUNGAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) TERBUKA 1  21/02/2023  21/02/2023 SELESAI
14. UP01/23 KURSUS HANDHELD GPS DALAM PELBAGAI PENGGUNAAN TERBUKA 3  28/02/2023  02/03/2023 SELESAI
15. UK04/23 KURSUS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALAN UKUR KADASTER PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  07/03/2023  09/03/2023 SELESAI
16. UPE04/23 KURSUS DALAM TALIAN : PERANCANGAN MISI PENERBANGAN UAS TERBUKA 1  08/03/2023  08/03/2023 SELESAI
17. UG02/23 KURSUS PENGENALAN SISTEM KOORDINAT (MALAYSIA) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  08/03/2023  09/03/2023 SELESAI
18. TP02/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 1 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  13/03/2023  17/03/2023 BATAL
19. TL06/23 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH TERBUKA 3  14/03/2023  16/03/2023 SELESAI
20. UG03/23 KURSUS PENGENDALIAN UNMANNED SURVEY VEHICLE (USV) DALAM PENGUKURAN HIDROGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  14/03/2023  15/03/2023 SELESAI
21. TKE04/23 KURSUS DALAM TALIAN: HAKMILIK BERTEMPOH VS HAKMILIK SELAMA-LAMANYA (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  14/03/2023  14/03/2023 SELESAI
22. UPE05/23 KURSUS DALAM TALIAN : TATACARA PEMPROSESAN DATA UAS TERBUKA 1  14/03/2023  14/03/2023 SELESAI
23. TLE05/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS FARAID TERBUKA 1  16/03/2023  16/03/2023 SELESAI
24. UK02/23 KURSUS PEMETAAN UTILITI - ZON 1 PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JUPEM PERLIS/KEDAH/PULAU PINANG/PERAK/SELANGOR/MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN 3  20/03/2023  22/03/2023 SELESAI
25. TLE07/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS HAKMILIK STRATA TERBUKA 2  21/03/2023  22/03/2023 SELESAI
26. TKE05/23 KURSUS DALAM TALIAN: PINDAH MILIK TANAH - KEPERLUAN DAN PROSEDUR (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  21/03/2023  21/03/2023 SELESAI
27. TME02/23 KURSUS DALAM TALIAN: INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 2  29/03/2023  30/03/2023 SELESAI
28. TLE08/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 TERBUKA 1  03/04/2023  03/04/2023 SELESAI
29. TLE09/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 TERBUKA 3  11/04/2023  13/04/2023 SELESAI
30. TP03/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  08/05/2023  12/05/2023 SELESAI
31. UK03/23 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION , UKUR ARAS DAN PELARASAN PENGUKURAN - SIRI 1 PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  09/05/2023  11/05/2023 SELESAI
32. TL11/23 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 TERBUKA 3  09/05/2023  11/05/2023 SELESAI
33. TL10/23 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH PERSEKUTUAN DAN NEGERI (GRED 29 - 40) 11  09/05/2023  19/05/2023 SELESAI
34. TL12/23 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA 3  16/05/2023  18/05/2023 SELESAI
35. UG05/23 KURSUS ASTRONOMI - ASTROFOTOGRAFI DAN CERAPAN LANGIT MALAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/05/2023  18/05/2023 SELESAI
36. UP02/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN (ARCGIS) TERBUKA 3  16/05/2023  18/05/2023 SELESAI
37. TL14/23 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 TERBUKA 3  23/05/2023  25/05/2023 SELESAI
38. TL13/23 KURSUS PENDAFTARAN TANAH TERBUKA 3  23/05/2023  25/05/2023 SELESAI
39. UG11/23 KURSUS ASTRONOMI - KEINDAHAN DUNIA FALAK Pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri Perak 3  23/05/2023  25/05/2023 SELESAI
40. UP03/23 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  24/05/2023  26/05/2023 SELESAI
41. UK05/23 KURSUS LEAST SQUARES ADJUSMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  30/05/2023  01/06/2023 BATAL
42. TM02/23 KURSUS DATA ANALYTICS & DASHBOARD ANALYTICS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  31/05/2023  02/06/2023 SELESAI
43. TME03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT KREATIF MEDIA SOSIAL (COPYWRITING & ADS) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 1  31/05/2023  31/05/2023 SELESAI
44. TL15/23 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 TERBUKA 3  06/06/2023  08/06/2023 SELESAI
45. UKE03/23 KURSUS DALAM TALIAN : PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DIGITAL DAN JUPEM2U TERBUKA 1  06/06/2023  06/06/2023 SELESAI
46. UG07/23 KURSUS ASAS UKUR KEJURUTERAAN DALAM PEMBINAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/06/2023  08/06/2023 SELESAI
47. TP05/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK /PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  12/06/2023  16/06/2023 BATAL
48. UP04/23 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/06/2023  15/06/2023 SELESAI
49. TL17/23 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 2 TERBUKA 4  13/06/2023  16/06/2023 SELESAI
50. TM08/23 KURSUS PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2022 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): KEPERLUAN BAHARU Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 3  13/06/2023  15/06/2023 SELESAI
51. TM03/23 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 5.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) Pegawai dan kakitangan di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Jajahan Semenanjung Malaysia 3  13/06/2023  15/06/2023 BATAL
52. TKE08/23 KURSUS DALAM TALIAN: FAHAMI FARAID (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  13/06/2023  13/06/2023 SELESAI
53. TME05/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT KREATIF (CAPCUT) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 1  13/06/2023  13/06/2023 SELESAI
54. TPE11/23 KURSUS DALAM TALIAN: PELUPUSAN TANAH TERBUKA 1  14/06/2023  14/06/2023 SELESAI
55. UK06/23 KURSUS PEMETAAN UTILITI - ZON II PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JUPEM TERENGGANU /KELANTAN/PAHANG/JOHOR/LABUAN DAN IBUPEJABAT 5  19/06/2023  23/06/2023 SELESAI
56. UG08/23 KURSUS ASTRONOMI - MUKHTASAR ILMU FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  20/06/2023  22/06/2023 SELESAI
57. TM11/23 KURSUS WEB DEVELOPMENT (JOOMLA) ASAS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  20/06/2023  22/06/2023 SELESAI
58. TL18/23 KURSUS HAKMILIK STRATA TERBUKA 3  20/06/2023  22/06/2023 SELESAI
59. TM06/23 KURSUS ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) - ASAS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. Terbuka kepada semua Skim. 2  22/06/2023  23/06/2023 SELESAI
60. TME06/23 KURSUS DALAM TALIAN : REKA GRAFIK KREATIF MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA TERBUKA 1  03/07/2023  03/07/2023 SELESAI
61. TP06/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  03/07/2023  07/07/2023 BATAL
62. TM04/23 KURSUS PEMBANGUNAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PROJEK ICT UNTUK PEMBANGUNAN SISTEM ICT Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  04/07/2023  06/07/2023 SELESAI
63. TM10/23 KURSUS GOOGLE WORKSPACE (GWS) - TIPS & TRICKS PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN SEKTOR SWASTA. TERBUKA KEPADA SEMUA SKIM 3  04/07/2023  06/07/2023 SELESAI
64. TL19/23 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA 2  04/07/2023  05/07/2023 SELESAI
65. UG09/23 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/07/2023  13/07/2023 SELESAI
66. UK07/23 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL JURUUKUR DAERAH BAGI PEJABAT UKUR DAERAH JURUUKUR DAERAH DAN JURUKUR DI JUPEM 3  11/07/2023  13/07/2023 SELESAI
67. TLE16/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN TANAH RIZAB MELAYU TERBUKA 2  12/07/2023  13/07/2023 SELESAI
68. TLE20/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PEMBANGUNAN TANAH TERBUKA 2  20/07/2023  21/07/2023 SELESAI
69. UP05/23 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/07/2023  27/07/2023 SELESAI
70. TM09/23 KURSUS PENGURUSAN SERVER LINUX Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 3  25/07/2023  27/07/2023 SELESAI
71. UK08/23 KURSUS PEMETAAN UTILITI - PEMPROSESAN DATA DAN PENYEDIAAN PELAN UTILITI BAWAH TANAH PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  25/07/2023  27/07/2023 BATAL
72. UG06/23 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - SINGLE BEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/07/2023  28/07/2023 SELESAI
73. TM05/23 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  25/07/2023  26/07/2023 SELESAI
74. TP07/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  31/07/2023  04/08/2023 BATAL
75. UG04/23 KURSUS UKUR ARAS Pelajar Institut Pendidikan Tinggi (IPT) atau Kolej Vokasional atau Institusi yang berkaitan sahaja 4  01/08/2023  04/08/2023 SELESAI
76. UP06/23 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR DAN PEMETAAN) - SIRI I Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  01/08/2023  04/08/2023 SELESAI
77. TLE21/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA ORDINAN TANAH SABAH (CAP 68) 1930 TERBUKA 1  02/08/2023  02/08/2023 BATAL
78. UK09/23 KURSUS PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA : PROSEDUR KERJA PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  08/08/2023  10/08/2023 SELESAI
79. TKE10/23 KURSUS DALAM TALIAN: TANAH PERTANIAN BERKELUASAN DI BAWAH 2/5 HEKTAR-HALANGAN DAN SEKATAN (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  08/08/2023  08/08/2023 SELESAI
80. TLE22/23 KURSUS DALAM TALIAN: PELUCUTHAKAN DAN PENGEMBALIAN TANAH DI BAWAH KTN TERBUKA 2  08/08/2023  09/08/2023 SELESAI
81. UG10/23 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - MULTIBEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  08/08/2023  11/08/2023 SELESAI
82. TM07/23 KURSUS GOOGLE MAP LANJUTAN: NAVIGATION & CUSTOMIZATION Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 3  09/08/2023  11/08/2023 SELESAI
83. UP07/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN GIS (ARCGIS) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  15/08/2023  17/08/2023 SELESAI
84. UK10/23 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARARAN PENGUKURAN - SIRI 2 PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  15/08/2023  17/08/2023 SELESAI
85. TME04/23 KURSUS DALAM TALIAN: KESEDARAN KESELAMATAN SIBER Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 1  17/08/2023  17/08/2023 SELESAI
86. TP08/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  21/08/2023  25/08/2023 BATAL
87. TL24/23 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI PENGANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG DAN PTD (GRED 11 - 19) 3  22/08/2023  24/08/2023 SELESAI
88. TLE23/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 TERBUKA 3  22/08/2023  24/08/2023 SELESAI
89. UP09/23 KURSUS PEMANTAPAN PENGETAHUAN KARTOGRAFI DALAM PENERBITAN PETA TOPOGRAFI DAN PETA TEMATIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  22/08/2023  25/08/2023 SELESAI
90. UK12/23 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION , UKUR ARAS DAN PELARASAN PENGUKURAN - SIRI 3 PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  22/08/2023  24/08/2023 SELESAI
91. TL25/23 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA TERBUKA (GRED 19 - 40) 5  04/09/2023  08/09/2023 SELESAI
92. TL31/23 KURSUS PENGENALAN KEPADA PENTADBIRAN TANAH SABAH TERBUKA 1  04/09/2023  04/09/2023 SELESAI
93. TPE12/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DAN KAKITANGAN DIPELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 2  05/09/2023  06/09/2023 SELESAI
94. UGE04/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Terbuka 1  12/09/2023  12/09/2023 SELESAI
95. UKE04/23 KURSUS DALAM TALIAN : PEMETAAN UTILITI PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 1  26/09/2023  26/09/2023 SELESAI
96. UKE05/23 KURSUS DALAM TALIAN : APLIKASI 3D CITY MODELLING DALAM PERSEKITARAAN EKADASTER TERBUKA 1  27/09/2023  27/09/2023 SELESAI
97. TP01/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 1 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  02/10/2023  06/10/2023 BATAL
98. UP10/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN GIS (QGIS) - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  03/10/2023  05/10/2023 BATAL
99. UPE06/23 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS APLIKASI PERISIAN GIS (QGIS) - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  05/10/2023  05/10/2023 SELESAI
100. UP12/23 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN DI MALAYSIA PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/PELAJAR IPTA/IPTS DI SARAWAK 1  09/10/2023  09/10/2023 SELESAI
101. UG12/23 KURSUS PENGUKURAN PERBEZAAN KETINGGIAN MENGGUNAKAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  10/10/2023  12/10/2023 SELESAI
102. TLE30/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KANUN TANAH SARAWAK (CAP 81) 1958 TERBUKA 1  10/10/2023  10/10/2023 SELESAI
103. TLE29/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 TERBUKA 3  10/10/2023  12/10/2023 SELESAI
104. TP10/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 2 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  16/10/2023  20/10/2023 BATAL
105. TP09/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 2 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  16/10/2023  20/10/2023 BATAL
106. TLE28/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HASIL TANAH TERBUKA 2  17/10/2023  18/10/2023 SELESAI
107. UKE06/23 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON II PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 1  17/10/2023  17/10/2023 SELESAI
108. UP08/23 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  18/10/2023  20/10/2023 SELESAI
109. TP04/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  23/10/2023  27/10/2023 BATAL
110. UK11/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN BAGI MENYOKONG EKADASTER PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  24/10/2023  26/10/2023 SELESAI
111. TL26/23 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 TERBUKA 3  24/10/2023  26/10/2023 SELESAI
112. UP11/23 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR DAN PEMETAAN) - SIRI II Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  24/10/2023  27/10/2023 SELESAI
113. TPE14/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENTADBIRAN TANAH UNTUK ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 1  07/11/2023  07/11/2023 SELESAI
114. TPE15/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS FARAID TERBUKA 1  08/11/2023  08/11/2023 SELESAI
115. TPE13/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN ENAKMEN MINERAL NEGERI TERBUKA 1  09/11/2023  09/11/2023 SELESAI
116. TPE19/23 KURSUS DALAM TALIAN :KURSUS EKSEKUTIF PENTADBIRAN TANAH TERBUKA (GRED 41 - 54) 1  23/11/2023  23/11/2023 SELESAI
117. TPE17/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI 1  28/11/2023  28/11/2023 SELESAI
118. TPE16/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGAMBILAN TANAH TERBUKA 1  29/11/2023  29/11/2023 SELESAI
119. TPE18/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENTADBIRAN TANAH SELAIN KANUN TANAH NEGARA TERBUKA 1  05/12/2023  05/12/2023 SELESAI
120. TPE20/23 KURSUS DALAM TALIAN:URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 1  06/12/2023  06/12/2023 SELESAI