espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TKE01/23 KURSUS DALAM TALIAN: TANAH DI BAWAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  12/01/2023  12/01/2023 TUTUP
2. UGE03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN TEKNOLOGI UNMANNED SURVEY VEHICLE (USV) Terbuka 1  19/01/2023  19/01/2023 TUTUP
3. TKE02/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGAMBILAN TANAH - PERANAN PENTADBIR TANAH & AGENSI PEMOHON (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  31/01/2023  31/01/2023 TUTUP
4. UG01/23 KURSUS ASAS PENGENDALIAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  07/02/2023  09/02/2023 TUTUP
5. TL02/23 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA 4  07/02/2023  10/02/2023 TUTUP
6. TME01/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT (CANVA) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 1  09/02/2023  09/02/2023 TUTUP
7. TKE03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA KECIL (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  09/02/2023  09/02/2023 TUTUP
8. TP01/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 1 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  13/02/2023  17/02/2023 BUKA
9. TME02/23 KURSUS DALAM TALIAN: INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 2  14/02/2023  15/02/2023 BUKA
10. UK01/23 KURSUS PENGUKUHAN DAN PENGALAMAN SOFT SKILL DALAM OPERASI UKUR DILAPANGAN KUMPULAN PELAKSANA 1 DI JUPEM 3  14/02/2023  16/02/2023 BUKA
11. TL04/23 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN – KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 TERBUKA 3  14/02/2023  16/02/2023 BUKA
12. TM01/23 KURSUS PEMBANGUNAN CONTENT VIDEO (FILMORA) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 3  14/02/2023  16/02/2023 TUTUP
13. UPE03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMPROSESAN DATA LIDAR MENGGUNAKAN PERISIAN GLOBAL MAPPER TERBUKA 1  14/02/2023  14/02/2023 TUTUP
14. TL03/23 KURSUS PERINTAH JUALAN (LELONGAN) PEJABAT TANAH TERBUKA 2  15/02/2023  16/02/2023 BUKA
15. UKE02/23 KURSUS DALAM TALIAN : PENYEDIAN PELAN PRA-PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) TERBUKA 1  21/02/2023  21/02/2023 TUTUP
16. UP01/23 KURSUS HANDHELD GPS DALAM PELBAGAI PENGGUNAAN TERBUKA 3  28/02/2023  02/03/2023 BUKA
17. UG02/23 KURSUS PENGENALAN SISTEM KOORDINAT (MALAYSIA) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  07/03/2023  08/03/2023 BUKA
18. UPE04/23 KURSUS DALAM TALIAN : PERANCANGAN MISI PENERBANGAN UAS TERBUKA 1  08/03/2023  08/03/2023 TUTUP
19. TP02/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 1 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  13/03/2023  17/03/2023 BUKA
20. TL06/23 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH TERBUKA 3  14/03/2023  16/03/2023 BUKA
21. TLE05/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS FARAID TERBUKA 1  14/03/2023  14/03/2023 BUKA
22. UPE05/23 KURSUS DALAM TALIAN : TATACARA PEMPROSESAN DATA UAS TERBUKA 1  14/03/2023  14/03/2023 TUTUP
23. UG03/23 KURSUS PENGENDALIAN UNMANNED SURVEY VEHICLE (USV) DALAM PENGUKURAN HIDROGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  14/03/2023  15/03/2023 BUKA
24. TKE04/23 KURSUS DALAM TALIAN: HAKMILIK BERTEMPOH VS HAKMILIK SELAMA-LAMANYA (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  14/03/2023  14/03/2023 TUTUP
25. UK02/23 KURSUS PEMETAAN UTILITI - ZON 1 PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JUPEM PERLIS/KEDAH/PULAU PINANG/PERAK/SELANGOR/MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN 3  14/03/2023  16/03/2023 BUKA
26. TLE07/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS HAKMILIK STRATA TERBUKA 2  21/03/2023  22/03/2023 BUKA
27. TKE05/23 KURSUS DALAM TALIAN: PINDAH MILIK TANAH - KEPERLUAN DAN PROSEDUR (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  21/03/2023  21/03/2023 BUKA
28. TLE08/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 TERBUKA 3  21/03/2023  23/03/2023 BUKA
29. TME03/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT KREATIF MEDIA SOSIAL (COPYWRITING & ADS) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 1  21/03/2023  21/03/2023 BUKA
30. TLE09/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 TERBUKA 3  04/04/2023  06/04/2023 BUKA
31. TP03/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  08/05/2023  12/05/2023 BUKA
32. TL10/23 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH PERSEKUTUAN DAN NEGERI (GRED 29 - 40) 11  09/05/2023  19/05/2023 BUKA
33. TME04/23 KURSUS DALAM TALIAN: KESEDARAN KESELAMATAN SIBER Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 1  09/05/2023  09/05/2023 BUKA
34. TM08/23 PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): PASUKAN PELAKSANA Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 3  09/05/2023  11/05/2023 BUKA
35. UG04/23 KURSUS UKUR ARAS Pelajar Institut Pendidikan Tinggi (IPT) atau Kolej Vokasional atau Institusi yang berkaitan sahaja 4  09/05/2023  12/05/2023 BUKA
36. TM02/23 KURSUS DATA ANALYTICS & DASHBOARD ANALYTICS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  09/05/2023  11/05/2023 BUKA
37. TL11/23 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 TERBUKA 3  09/05/2023  11/05/2023 BUKA
38. UK03/23 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION , UKUR ARAS DAN PELARARAN PENGUKURAN - SIRI 1 PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  09/05/2023  11/05/2023 BUKA
39. TL12/23 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA 3  16/05/2023  18/05/2023 BUKA
40. UP02/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN (ARCGIS) TERBUKA 3  16/05/2023  18/05/2023 BUKA
41. UG05/23 KURSUS ASTRONOMI - ASTROFOTOGRAFI DAN CERAPAN LANGIT MALAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/05/2023  18/05/2023 BUKA
42. UK04/23 KURSUS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALAM UKUR KADASTER PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  16/05/2023  18/05/2023 BUKA
43. TP04/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  22/05/2023  26/05/2023 BUKA
44. TM06/23 KURSUS ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) - ASAS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. Terbuka kepada semua Skim. 3  23/05/2023  25/05/2023 BUKA
45. UP03/23 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/05/2023  25/05/2023 BUKA
46. TL13/23 KURSUS PENDAFTARAN TANAH TERBUKA 3  23/05/2023  25/05/2023 BUKA
47. TL14/23 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 TERBUKA 3  23/05/2023  25/05/2023 BUKA
48. UG06/23 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - SINGLE BEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  23/05/2023  26/05/2023 BUKA
49. UK05/23 KURSUS LEAST SQUARES ADJUSMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  30/05/2023  01/06/2023 BUKA
50. TL15/23 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 TERBUKA 3  06/06/2023  08/06/2023 BUKA
51. UG07/23 KURSUS ASAS UKUR KEJURUTERAAN DALAM PEMBINAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/06/2023  08/06/2023 BUKA
52. UKE03/23 KURSUS DALAM TALIAN : PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DIGITAL DAN JUPEM2U TERBUKA 1  06/06/2023  06/06/2023 BUKA
53. TLE16/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN TANAH RIZAB MELAYU TERBUKA 2  07/06/2023  08/06/2023 BUKA
54. TP05/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK /PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  12/06/2023  16/06/2023 TUTUP
55. TM04/23 KURSUS PEMBANGUNAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PROJEK ICT UNTUK PEMBANGUNAN SISTEM ICT Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  13/06/2023  15/06/2023 BUKA
56. TKE08/23 KURSUS DALAM TALIAN: FAHAMI FARAID (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  13/06/2023  13/06/2023 BUKA
57. TL17/23 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 2 TERBUKA 4  13/06/2023  16/06/2023 BUKA
58. TM03/23 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 5.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) Pegawai dan kakitangan di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Jajahan Semenanjung Malaysia 3  13/06/2023  15/06/2023 BUKA
59. UP04/23 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/06/2023  15/06/2023 BUKA
60. UK06/23 KURSUS PEMETAAN UTILITI - ZON II PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JUPEM TERENGGANU /KELANTAN/PAHANG/JOHOR/LABUAN DAN IBUPEJABAT 3  20/06/2023  22/06/2023 BUKA
61. TL18/23 KURSUS HAKMILIK STRATA TERBUKA 3  20/06/2023  22/06/2023 BUKA
62. TM11/23 KURSUS WEB DEVELOPMENT (JOOMLA) ASAS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  20/06/2023  22/06/2023 BUKA
63. UG08/23 KURSUS ASTRONOMI - MUKHTASAR ILMU FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  20/06/2023  23/06/2023 TUTUP
64. TP06/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  03/07/2023  07/07/2023 TUTUP
65. TL19/23 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA 4  04/07/2023  07/07/2023 BUKA
66. TM10/23 KURSUS GOOGLE WORKSPACE (GWS) – TIPS & TRICKS PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN SEKTOR SWASTA. TERBUKA KEPADA SEMUA SKIM 3  04/07/2023  06/07/2023 BUKA
67. UG09/23 KURSUS GLOBAK NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/07/2023  13/07/2023 BUKA
68. UK07/23 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL JURUUKUR DAERAH BAGI PEJABAT UKUR DAERAH JURUUKUR DAERAH DAN JURUKUR DI JUPEM 3  11/07/2023  13/07/2023 BUKA
69. TM05/23 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  11/07/2023  12/07/2023 BUKA
70. TLE20/23 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PEMBANGUNAN TANAH TERBUKA 2  12/07/2023  13/07/2023 BUKA
71. UG10/23 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - MULTIBEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/07/2023  28/07/2023 BUKA
72. UK08/23 KURSUS PEMETAAN UTILITI - PEMPROSESAN DATA DAN PENYEDIAAN PELAN UTILITI BAWAH TANAH PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JUPEM 3  25/07/2023  27/07/2023 BUKA
73. UP05/23 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/07/2023  27/07/2023 BUKA
74. TM09/23 KURSUS PENGURUSAN SERVER LINUX Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 3  25/07/2023  27/07/2023 BUKA
75. TP07/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  31/07/2023  04/08/2023 TUTUP
76. UP06/23 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR DAN PEMETAAN) – SIRI I Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  01/08/2023  04/08/2023 BUKA
77. TLE21/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA ORDINAN TANAH SABAH (CAP 68) 1930 TERBUKA 1  02/08/2023  02/08/2023 BUKA
78. UK09/23 KURSUS PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA : PROSEDUR KERJA PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  08/08/2023  10/08/2023 BUKA
79. UG11/23 KURSUS ASTRONOMI - KEINDAHAN DUNIA FALAK Pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri Perak 3  08/08/2023  10/08/2023 TUTUP
80. TKE10/23 KURSUS DALAM TALIAN: TANAH PERTANIAN BERKELUASAN DI BAWAH 2/5 HEKTAR-HALANGAN DAN SEKATAN (KURSUS PENDEK) TERBUKA 1  08/08/2023  08/08/2023 BUKA
81. TLE22/23 KURSUS DALAM TALIAN: PELUCUTHAKAN DAN PENGEMBALIAN TANAH DI BAWAH KTN TERBUKA 2  08/08/2023  09/08/2023 BUKA
82. TM07/23 KURSUS GOOGLE MAP LANJUTAN: NAVIGATION & CUSTOMIZATION Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 3  08/08/2023  10/08/2023 BUKA
83. UP07/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN GIS (ARCGIS) – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  15/08/2023  17/08/2023 BUKA
84. UK10/23 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARARAN PENGUKURAN - SIRI 2 PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  15/08/2023  17/08/2023 BUKA
85. TLE23/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 TERBUKA 3  15/08/2023  17/08/2023 BUKA
86. TP08/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  21/08/2023  25/08/2023 TUTUP
87. TL24/23 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI PENGANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG DAN PTD (GRED 11 - 19) 3  22/08/2023  24/08/2023 BUKA
88. TL25/23 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA TERBUKA (GRED 19 - 40) 5  04/09/2023  08/09/2023 BUKA
89. UP08/23 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  05/09/2023  07/09/2023 BUKA
90. UK11/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN BAGI MENYOKONG EKADASTER PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 3  05/09/2023  07/09/2023 BUKA
91. UKE04/23 KURSUS DALAM TALIAN : PEMETAAN UTILITI PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI/BADAN BERKANUN/SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/SEKTOR SWASTA/ PELAJAR IPTA/IPTS 1  12/09/2023  12/09/2023 BUKA
92. UGE04/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Terbuka 1  14/09/2023  14/09/2023 BUKA
93. UKE05/23 KURSUS DALAM TALIAN : APLIKASI 3D CITY MODELLING DALAM PERSEKITARAAN EKADASTER TERBUKA 1  19/09/2023  19/09/2023 BUKA
94. TL26/23 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 TERBUKA 3  19/09/2023  21/09/2023 BUKA
95. UP09/23 KURSUS PEMANTAPAN PENGETAHUAN KARTOGRAFI DALAM PENERBITAN PETA TOPOGRAFI DAN PETA TEMATIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/09/2023  21/09/2023 BUKA
96. TME05/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT KREATIF (CAPCUT) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 1  20/09/2023  20/09/2023 BUKA
97. TP09/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 2 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  02/10/2023  06/10/2023 BUKA
98. TLE28/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HASIL TANAH TERBUKA 2  03/10/2023  04/10/2023 BUKA
99. TLE29/23 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 TERBUKA 3  03/10/2023  05/10/2023 BUKA
100. UP10/23 KURSUS APLIKASI PERISIAN GIS (QGIS) - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  03/10/2023  05/10/2023 BUKA
101. TLE30/23 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KANUN TANAH SARAWAK (CAP 81) 1958 TERBUKA 1  10/10/2023  10/10/2023 BUKA
102. UG12/23 KURSUS PENGUKURAN PERBEZAAN KETINGGIAN MENGGUNAKAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  10/10/2023  12/10/2023 BUKA
103. TP10/23 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 2 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  16/10/2023  20/10/2023 BUKA
104. UP11/23 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR DAN PEMETAAN) – SIRI II Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  17/10/2023  20/10/2023 BUKA