espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TK01/22 KURSUS DALAM TALIAN:TANAH DI BAWAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TERBUKA 1  13/01/2022  13/01/2022 TUTUP
2. UPE01/22 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR DAN PEMETAAN Terbuka 1  25/01/2022  25/01/2022 TUTUP
3. UGE01/22 KURSUS DALAM TALIAN: KENALI PERALATAN UKUR Terbuka 1  27/01/2022  27/01/2022 TUTUP
4. TK02/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGAMBILAN TANAH – APA ANDA PERLU TAHU? TERBUKA 1  27/01/2022  27/01/2022 TUTUP
5. TP01/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL 1: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  07/02/2022  11/02/2022 TUTUP
6. TL02/22 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI (GRED 19 - 54) 3  08/02/2022  10/02/2022 TUTUP
7. TL01/22 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/ PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  08/02/2022  11/02/2022 TUTUP
8. TK03/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA KECIL TERBUKA 1  10/02/2022  10/02/2022 TUTUP
9. UPE02/22 KURSUS DALAM TALIAN: PEMPROSESAN DATA LIDAR MENGGUNAKAN PERISIAN GLOBAL MAPPER Terbuka 1  15/02/2022  15/02/2022 TUTUP
10. UK02/22 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 2D DAN 3D Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  15/02/2022  17/02/2022 BATAL
11. TL05/22 KURSUS TATACARA SERBUAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD /PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG/ PTD 2  15/02/2022  16/02/2022 TUTUP
12. UME01/22 KURSUS DALAM TALIAN : BUDAYA KERJA BERINTEGRITI PENJAWAT AWAM DARI PELBAGAI AGENSI 1  16/02/2022  16/02/2022 TUTUP
13. TME01/22 KURSUS DALAM TALIAN : PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): PASUKAN PELAKSANA TERBUKA 2  17/02/2022  18/02/2022 TUTUP
14. UGE02/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGUKURAN HIDROGRAFI ASAS Terbuka 1  17/02/2022  17/02/2022 TUTUP
15. TP02/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  21/02/2022  25/02/2022 TUTUP
16. TL07/22 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  22/02/2022  04/03/2022 TUTUP
17. TL06/22 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN – KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ BAHAGIAN KAWAL SELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  22/02/2022  24/02/2022 TUTUP
18. UPE03/22 KURSUS DALAM TALIAN: PEMPROSESAN DATA HANDHELD GPS MENGGUNAKAN PERISIAN MAPSOURCE Terbuka 1  23/02/2022  23/02/2022 TUTUP
19. UP01/22 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  01/03/2022  03/03/2022 BATAL
20. UK01/22 KURSUS PENGUKUHAN DAN PENGAMALAN SOFT SKILL DALAM OPERASI UKUR DI LAPANGAN Kumpulan Pelaksana di JUPEM 4  01/03/2022  04/03/2022 TUTUP
21. TL08/22 KURSUS FARAID TERBUKA 3  01/03/2022  03/03/2022 TUTUP
22. UK03/22 KURSUS PEMETAAN UTILITI – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  01/03/2022  03/03/2022 BATAL
23. TL09/22 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG/ PTD (GRED 11 - 19) 3  01/03/2022  03/03/2022 TUTUP
24. TK04/22 KURSUS DALAM TALIAN: HAKMILIK BERTEMPOH VS HAKMILIK SELAMA -LAMANYA TERBUKA 1  03/03/2022  03/03/2022 TUTUP
25. UPE06/22 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  03/03/2022  04/03/2022 TUTUP
26. TL24/22 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 3  08/03/2022  10/03/2022 TUTUP
27. UPE04/22 KURSUS DALAM TALIAN: PERANCANGAN MISI PENERBANGAN UAS Terbuka 1  08/03/2022  08/03/2022 TUTUP
28. TL11/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 2  08/03/2022  09/03/2022 BUKA
29. TME02/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN PUSAT DATA Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 2  09/03/2022  10/03/2022 TUTUP
30. TK05/22 KURSUS DALAM TALIAN: PINDAH MILIK TANAH – KEPERLUAN DAN PROSEDUR TERBUKA 1  10/03/2022  10/03/2022 TUTUP
31. UG03/22 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Terbuka 5  15/03/2022  19/03/2022 BATAL
32. TM02/22 DIGITAL FORENSICS AND CYBER INCIDENT RESPONSE SOLUTIONS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  15/03/2022  17/03/2022 BATAL
33. TME12/22 KURSUS DALAM TALIAN: SMARTPHONE VIDEOGRAPHY Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  15/03/2022  17/03/2022 TUTUP
34. TM03/22 SMARTPHONE VIDEOGRAPHY Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  15/03/2022  17/03/2022 BATAL
35. TP03/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK /PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  21/03/2022  25/03/2022 BATAL
36. UG01/22 KURSUS UKUR ARAS Terbuka 3  21/03/2022  23/03/2022 TUTUP
37. TL13/22 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 2  22/03/2022  23/03/2022 TUTUP
38. TL14/22 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD (GRED 19 -54) 3  22/03/2022  24/03/2022 TUTUP
39. UME02/22 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN KERJAYA DAN KELUARGA YANG SEIMBANG PENJAWAT AWAM DARI PELBAGAI AGENSI 1  23/03/2022  23/03/2022 TUTUP
40. UKE01/22 KURSUS DALAM TALIAN: PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DAN PENYEDIAAN PU DIGITAL Terbuka 1  23/03/2022  23/03/2022 TUTUP
41. UPE05/22 KURSUS DALAM TALIAN: PEMPROSESAN DATA UAS Terbuka 1  23/03/2022  23/03/2022 TUTUP
42. UG02/22 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - SINGLE BEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  29/03/2022  01/04/2022 TUTUP
43. UK04/22 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan Kakitangan JUPEM 3  29/03/2022  31/03/2022 TUTUP
44. UKE04/22 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 2D DAN 3D Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  13/04/2022  14/04/2022 TUTUP
45. TK06/22 KURSUS DALAM TALIAN: MELAYU MENGIKUT TAKRIFAN ENAKMEN RIZAB MELAYU TERBUKA 1  14/04/2022  14/04/2022 TUTUP
46. UGE03/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN SISTEM KOORDINAT Terbuka 1  14/04/2022  14/04/2022 TUTUP
47. TK07/22 KURSUS DALAM TALIAN: KONSEP STRATA - APA ANDA PERLU TAHU? TERBUKA 1  21/04/2022  21/04/2022 TUTUP
48. UK05/22 KURSUS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  17/05/2022  19/05/2022 TUTUP
49. UP02/22 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  17/05/2022  19/05/2022 TUTUP
50. TL15/22 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD /PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG/ PTD 2  18/05/2022  19/05/2022 TUTUP
51. TL18/22 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  24/05/2022  26/05/2022 TUTUP
52. UK06/22 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun dan Sektor Swasta serta agensi berkaitan tanah 3  24/05/2022  26/05/2022 TUTUP
53. TM05/22 INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. Gred 19 ke atas 4  24/05/2022  27/05/2022 TUTUP
54. TM06/22 UNDERSTANDING AND PRESENTING DATA USING MICROSOFT EXCEL Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  24/05/2022  26/05/2022 TUTUP
55. UG04/22 KURSUS KEMAHIRAN PENENTUAN ARAH KIBLAT Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  25/05/2022  26/05/2022 TUTUP
56. TL12/22 KURSUS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  31/05/2022  02/06/2022 TUTUP
57. TL03/22 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ PBT/ PELBAGAI AGENSI 3  31/05/2022  02/06/2022 BATAL
58. TM01/22 THE MAGIC OF GEOSPATIAL MANIPULATION PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN SEKTOR SWASTA. TERBUKA KEPADA SEMUA SKIM 3  07/06/2022  09/06/2022 BATAL
59. UK16/22 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI - ZON 1 JUPEM SELANGOR/MELAKA/NEGERI SEMBILAN/PERAK 4  07/06/2022  10/06/2022 TUTUP
60. UGE06/22 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI TERBUKA 1  09/06/2022  09/06/2022 TUTUP
61. TP11/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL 1: BILANGAN 3 (MODUL KANUN TANAH NEGARA) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  13/06/2022  17/06/2022 BATAL
62. UK17/22 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI - ZON 2 JUPEM KEDAH/JOHOR/TERENGGANU/KELANTAN 4  13/06/2022  16/06/2022 TUTUP
63. TL21/22 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  14/06/2022  16/06/2022 TUTUP
64. UP03/22 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  14/06/2022  16/06/2022 TUTUP
65. TME11/22 KURSUS DALAM TALIAN:DIGITAL FORENSICS AND CYBER INCIDENT RESPONSE SOLUTIONS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  14/06/2022  16/06/2022 TUTUP
66. UG06/22 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  14/06/2022  16/06/2022 TUTUP
67. TM08/22 GOOGLE MAP LANJUTAN : NAVIGATION & CUSTOMIZATION PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN SEKTOR SWASTA. TERBUKA KEPADA SEMUA SKIM 3  14/06/2022  16/06/2022 TUTUP
68. TL20/22 KURSUS PENGURUSAN RIZAB MELAYU PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 2  14/06/2022  15/06/2022 TUTUP
69. TME03/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 2  15/06/2022  16/06/2022 TUTUP
70. UK18/22 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN SIRI II Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun dan Sektor Swasta serta agensi berkaitan tanah 3  21/06/2022  23/06/2022 TUTUP
71. TM09/22 MYETAPP: MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) TERBUKA KEPADA SEMUA PEGAWAI DI BAHAGIAN/ UNIT PUSAKA DI JKPTG 3  21/06/2022  23/06/2022 BATAL
72. UP04/22 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  21/06/2022  23/06/2022 TUTUP
73. UK10/22 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI - ZON 3 JUPEM PERLIS/PAHANG/PULAU PINANG/LABUAN 4  21/06/2022  24/06/2022 TUTUP
74. UM01/22 KURSUS PENGUKUHAN KEYAKINAN DIRI DAN MENGENAL POTENSI DIRI PENJAWAT AWAM DARI PELBAGAI AGENSI 3  22/06/2022  24/06/2022 TUTUP
75. TP04/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  27/06/2022  01/07/2022 TUTUP
76. TP06/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  27/06/2022  01/07/2022 BATAL
77. TL23/22 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ PBT/ BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19 - 54) 3  28/06/2022  30/06/2022 TUTUP
78. TL22/22 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)/ PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  28/06/2022  01/07/2022 TUTUP
79. TL17/22 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 3  28/06/2022  30/06/2022 TUTUP
80. UK07/22 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI - ZON 4 SEMUA JUPEM NEGERI 2  28/06/2022  29/06/2022 TUTUP
81. TK08/22 KURSUS DALAM TALIAN: FAHAMI FARAID TERBUKA 1  30/06/2022  30/06/2022 TUTUP
82. TL10/22 KURSUS PENYIASATAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD /PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG/ PTD 5  04/07/2022  08/07/2022 BATAL
83. TL19/22 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  05/07/2022  07/07/2022 BATAL
84. UK08/22 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  05/07/2022  07/07/2022 TUTUP
85. TL16/22 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 4  05/07/2022  08/07/2022 BATAL
86. TL04/22 KURSUS PERINTAH JUALAN (LELONGAN PEJABAT TANAH) PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  06/07/2022  07/07/2022 TUTUP
87. UPE07/22 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  07/07/2022  07/07/2022 TUTUP
88. UGE07/22 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS PERSEMPADANAN DARAT: NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  07/07/2022  07/07/2022 TUTUP
89. UG05/22 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pelajar sekolah sekitar Negeri Perak dan kerjasama Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak (JMNPk) 3  19/07/2022  21/07/2022 TUTUP
90. TM10/22 MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka kepada Pegawai Pengambilan Tanah di JKPTG. Terbuka 3  19/07/2022  21/07/2022 BATAL
91. UK09/22 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL JURUKUR BAGI PEJABAT UKUR DAERAH DAN WILAYAH TOPOGRAFI Juruukur di JUPEM Ibu Pejabat dan JUPEM Negeri 3  19/07/2022  21/07/2022 BATAL
92. UG10/22 KURSUS ASAS UKUR KEJURUTERAAN DALAM PEMBINAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/07/2022  27/07/2022 TUTUP
93. TM11/22 LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka kepada semua skim. 4  26/07/2022  29/07/2022 TUTUP
94. UP06/22 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  26/07/2022  28/07/2022 TUTUP
95. TME05/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENSIJILAN ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): INTERNAL AUDIT Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 2  26/07/2022  27/07/2022 BATAL
96. TP07/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 1 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  01/08/2022  05/08/2022 BATAL
97. UG09/22 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI – MULTIBEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  02/08/2022  05/08/2022 TUTUP
98. UKE02/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGGUNAAN TITLE SURVEY MODULE (ETSM) DALAM UKURAN HAKMILIK DAN ISU SEMASA Terbuka 1  02/08/2022  02/08/2022 TUTUP
99. UP07/22 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR DAN PEMETAAN) – LANJUTAN BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  02/08/2022  05/08/2022 TUTUP
100. TM12/22 KURSUS PENGURUSAN RAKAMAN MAYA MEDIA SOSIAL (RECORDING STREAM MANAGEMENT) PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN SEKTOR SWASTA. TERBUKA KEPADA SEMUA SKIM 3  02/08/2022  04/08/2022 TUTUP
101. TK09/22 KURSUS DALAM TALIAN: SYARAT-SYARAT KELULUSAN PECAH BAHAGIAN, PECAH SEMPADAN DAN PENYATUAN TANAH - APA ANDA PERLU TAHU? TERBUKA 1  04/08/2022  04/08/2022 TUTUP
102. TM16/22 KURSUS PENSIJILAN ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): INTERNAL AUDIT Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  09/08/2022  11/08/2022 BUKA
103. UG11/22 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  09/08/2022  11/08/2022 TUTUP
104. TME14/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN PUSAT DATA BILANGAN 2 Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 2  10/08/2022  11/08/2022 TUTUP
105. UK19/22 KURSUS MEMPERKASAKAN JURUUKUR DAN JURUGEOSPATIAL Juruukur dan Jurugeospatial lantikan baharu di JUPEM 6  14/08/2022  19/08/2022 TUTUP
106. UG12/22 KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM: NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/08/2022  18/08/2022 TUTUP
107. TL28/22 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  16/08/2022  18/08/2022 TUTUP
108. TL30/22 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BIL 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD (GRED 19 - 54) 3  16/08/2022  18/08/2022 TUTUP
109. TME06/22 KURSUS DALAM TALIAN : KESELAMATAN ICT TERBUKA 1  17/08/2022  17/08/2022 TUTUP
110. UP08/22 KURSUS PERISIAN ARCGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/08/2022  25/08/2022 TUTUP
111. UK11/22 KURSUS PENGUKURAN STRATA: PROSEDUR KERJA BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/08/2022  25/08/2022 TUTUP
112. TL32/22 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG/ PTD 4  23/08/2022  26/08/2022 BATAL
113. TL31/22 KURSUS PELUCUTHAKAN DAN PERKEMBALIAN TANAH DI BAWAH KTN PEGAWAI dI JKPTG/ PTG/ PTD 2  23/08/2022  24/08/2022 TUTUP
114. UM02/22 KURSUS AMALAN GAYA HIDUP SIHAT PENJAWAT AWAM DARI PELBAGAI AGENSI 3  24/08/2022  26/08/2022 TUTUP
115. TM04/22 SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  24/08/2022  25/08/2022 BATAL
116. UKE03/22 KURSUS DALAM TALIAN: APLIKASI PERISIAN MAPINFO – ASAS Terbuka 1  01/09/2022  01/09/2022 TUTUP
117. UGE04/22 KURSUS DALAM TALIAN: JENIS TELESKOP DAN PENGGUNAANNYA Terbuka 1  01/09/2022  01/09/2022 TUTUP
118. TL33/22 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PEGAWAI TADBIR/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG/ PENOLONG AKAUNTAN/ KETUA PEMBANTU TADBIR/ PEMBANTU TADBIR DI JKPTG/ PTG/ PTD (GRED 19 - 40) 5  05/09/2022  09/09/2022 TUTUP
119. TM14/22 DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 4  06/09/2022  09/09/2022 TUTUP
120. TL34/22 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 4  06/09/2022  09/09/2022 TUTUP
121. TK10/22 KURSUS DALAM TALIAN: TANAH PERTANIAN BERKELUASAN DI BAWAH 2/5 HEKTAR-HALANGAN DAN SEKATAN TERBUKA 1  08/09/2022  08/09/2022 BUKA
122. TME07/22 KURSUS DALAM TALIAN: MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL - TIPS AND TRICKS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 2  13/09/2022  14/09/2022 TUTUP
123. TM13/22 KURSUS PERSEMBAHAN SLAID BERINFORMATIF MENGGUNAKAN CLOUD-BASED TOOL TERBUKA 3  13/09/2022  15/09/2022 BATAL
124. UK12/22 KURSUS APLIKASI CADASTRAL REFERENCE MARK (CRM) DALAM EKADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun dan Sektor Swasta 3  20/09/2022  22/09/2022 BATAL
125. UP10/22 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR DAN PEMETAAN) - LANJUTAN BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  20/09/2022  23/09/2022 TUTUP
126. TL35/22 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  20/09/2022  22/09/2022 TUTUP
127. TL37/22 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD (GRED 19 - 54) 3  20/09/2022  22/09/2022 TUTUP
128. UG13/22 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  20/09/2022  22/09/2022 TUTUP
129. TL36/22 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  20/09/2022  22/09/2022 BUKA
130. TME13/22 KURSUS DALAM TALIAN: SMARTPHONE VIDEOGRAPHY BILANGAN 2 Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 2  21/09/2022  22/09/2022 TUTUP
131. TP08/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 2 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  26/09/2022  30/09/2022 BATAL
132. UG07/22 KURSUS ASAS FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  27/09/2022  29/09/2022 TUTUP
133. UK13/22 KURSUS PEMETAAN UTILITI – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  27/09/2022  29/09/2022 TUTUP
134. TL39/22 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG/ PTD 2  27/09/2022  28/09/2022 TANGGUH
135. TL38/22 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 2  27/09/2022  28/09/2022 BUKA
136. TME15/22 KURSUS DALAM TALIAN: PERSEMBAHAN SLAID BERINFORMATIF MENGGUNAKAN CLOUD-BASED TOOL TERBUKA 1  27/09/2022  27/09/2022 BUKA
137. UP09/22 KURSUS APRISIASI PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  27/09/2022  29/09/2022 TUTUP
138. TP05/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  03/10/2022  07/10/2022 BUKA
139. UP11/22 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  04/10/2022  06/10/2022 TUTUP
140. TL25/22 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/CERUN PEGAWAI DI KeTSA/JKPTG/PTG/PTD/PBT/JPBD/JPS/JKR/JMG DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN 3  04/10/2022  06/10/2022 BATAL
141. TL40/22 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG/ PTD 2  04/10/2022  05/10/2022 BUKA
142. TME08/22 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN SLAID BERINFOGRAFIK PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) DAN SEKTOR SWASTA. TERBUKA KEPADA SEMUA SKIM 2  05/10/2022  06/10/2022 BUKA
143. TME04/22 KURSUS DALAM TALIAN: LINUX SERVER MANAGEMENT FOR BEGINNER Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 2  05/10/2022  06/10/2022 BUKA
144. UGE05/22 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Terbuka 1  06/10/2022  06/10/2022 TUTUP
145. TM17/22 PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN (PSP) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Terbuka 3  11/10/2022  13/10/2022 BUKA
146. TL27/22 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PBT/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI (GRED 19 - 54) 3  11/10/2022  13/10/2022 BUKA
147. TP12/22 KURSUS EKSEKUTIF PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD (GRED 48 DAN KE ATAS) 2  12/10/2022  13/10/2022 BUKA
148. TP09/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 1 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  17/10/2022  21/10/2022 BUKA
149. TP10/22 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 2 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  17/10/2022  21/10/2022 BATAL
150. UK14/22 KURSUS PENGUKURAN STRATA: PROSEDUR KERJA BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  18/10/2022  20/10/2022 BATAL
151. TM15/22 RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian / jabatan / agensi / badan berkanun / syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka kepada semua skim 3  18/10/2022  20/10/2022 BUKA
152. TME09/22 KURSUS DALAM TALIAN: REKA GRAFIK MENGGUNAKAN CANVA Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 1  18/10/2022  18/10/2022 BUKA
153. TL26/22 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI / KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  18/10/2022  20/10/2022 BUKA
154. TL29/22 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG/ PTD 3  18/10/2022  20/10/2022 BATAL
155. TM07/22 SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 5.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) TERBUKA 3  19/10/2022  21/10/2022 BUKA
156. UP12/22 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/10/2022  21/10/2022 TUTUP
157. TME10/22 KURSUS DALAM TALIAN : KESEDARAN DAN KETERSEDIAAN ICT Pegawai dan Kakitangan ICT (PPTM/Juruteknik Komputer) di pelbagai Kementerian /Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 1  20/10/2022  20/10/2022 BUKA
158. UP13/22 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/10/2022  27/10/2022 BUKA
159. UK15/22 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/10/2022  27/10/2022 BUKA
160. TME16/22 KURSUS DALAM TALIAN : COMPUTER FORENSICS Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 2  27/10/2022  28/10/2022 BUKA