espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM26/19 KURSUS KESELAMATAN ICT: CRYPTOGRAPHY - ENCRYPTION AND DECRYPTION WITH OPEN SSL Terbuka untuk warga INSTUN sahaja 1  07/01/2019  07/01/2019 TUTUP
2. TM27/19 KURSUS KESELAMATAN ICT: CRYPTOGRAPHY - DECRYPTION MD5 WITH KALI LINUX TOOLS Terbuka 1  08/01/2019  08/01/2019 TUTUP
3. TU01/19 KURSUS PENYIASATAN PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 5  14/01/2019  18/01/2019 TUTUP
4. TB01/19 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI/KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  15/01/2019  17/01/2019 TUTUP
5. TP01/19 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 2  16/01/2019  17/01/2019 TUTUP
6. TK01/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  11/02/2019  15/02/2019 TUTUP
7. UP01/19 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/02/2019  14/02/2019 TUTUP
8. TU02/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  12/02/2019  13/02/2019 TUTUP
9. UG01/19 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/02/2019  14/02/2019 TUTUP
10. TB02/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  12/02/2019  14/02/2019 BUKA
11. UK01/19 KURSUS MOTIVASI DAN INTEGRITI UNTUK KAKITANGAN KERJA LUAR - BILANGAN 1 Pembantu Awam JUPEM gred 11 hingga 14 4  12/02/2019  15/02/2019 TUTUP
12. TP02/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  19/02/2019  22/02/2019 TUTUP
13. TB03/19 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  19/02/2019  20/02/2019 TUTUP
14. TU03/19 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
15. UG02/19 KURSUS ILMU FALAK - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  19/02/2019  22/02/2019 TUTUP
16. UM01/19 CAKNA EMOSI (PENGURUSAN STRESS) Terbuka 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
17. UK02/19 KURSUS PENYEDIAAN PELAN PERMOHONAN UKUR (PU) DAN HAKMILIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta(terbuka) 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
18. UP02/19 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
19. UG03/19 KURSUS ASAS PERALATAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
20. TM02/19 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT DAN GOOGLE SLIDES STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
21. TB04/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
22. UK03/19 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan JUPEM gred 36-48 2  26/02/2019  27/02/2019 TUTUP
23. UP03/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI-ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  26/02/2019  01/03/2019 TUTUP
24. TM01/19 KURSUS MICROSOFT WORD DAN GOOGLE DOCS STEP BY STEP BIL. 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
25. TK02/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 1 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  26/02/2019  08/03/2019 TUTUP
26. TP03/19 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 Penolong Pentadbir Tanah/Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir/Penghantar Notis/Pembantu Operasi di JKPTG/PTG/PTD bagi Gred 11 hingga 41 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
27. TB05/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  05/03/2019  07/03/2019 BUKA
28. TP04/19 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  05/03/2019  07/03/2019 TUTUP
29. TN12/19 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PAHANG ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG / PEJABAT TANAH / JKPTG NEGERI 3  06/03/2019  08/03/2019 TUTUP
30. TU04/19 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  12/03/2019  15/03/2019 TUTUP
31. TM03/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
32. TB06/19 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
33. TP05/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI DI JKPTG, PTG DAN PDT 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
34. UG04/19 KURSUS UKURAN ASTRONOMI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
35. UK04/19 KURSUS PEMANTAPAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (gred terbuka) 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
36. UP04/19 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) DAN SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
37. TM04/19 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN: BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  12/03/2019  15/03/2019 TUTUP
38. UP05/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
39. TB07/19 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
40. UK05/19 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
41. TU05/19 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
42. TP06/19 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
43. UG05/19 KURSUS UKUR ARAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
44. UG06/19 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/04/2019  04/04/2019 TUTUP
45. UK06/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta(terbuka kepada semua gred) 3  02/04/2019  04/04/2019 TUTUP
46. TK03/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  08/04/2019  19/04/2019 BUKA
47. TP07/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
48. TM05/19 KURSUS LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ 'badan berkanun'/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
49. TM06/19 KURSUS ASAS PENGURUSAN RANGKAIAN PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK: IPV4 & IPV6 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  09/04/2019  11/04/2019 TUTUP
50. TU06/19 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
51. UK07/19 KURSUS PEMETAAN UTILITI - TEORI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta(terbuka kepada semua gred) 3  16/04/2019  18/04/2019 TUTUP
52. UP07/19 KURSUS APLIKASI GIS DI JABATAN/ AGENSI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/04/2019  18/04/2019 TUTUP
53. TP08/19 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Air , Tanah dan Sumber Asli / Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan 3  16/04/2019  18/04/2019 BUKA
54. UG07/19 KURSUS PENENTUAN SEMPADAN MARITIM NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/04/2019  19/04/2019 TUTUP
55. TM08/19 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  23/04/2019  26/04/2019 TUTUP
56. TU08/19 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  23/04/2019  24/04/2019 TUTUP
57. TB08/19 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI/KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
58. TM07/19 KURSUS MICROSOFT WORD DAN GOOGLE DOCS STEP BY STEP BIL. 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
59. UG08/19 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  23/04/2019  26/04/2019 TUTUP
60. TP09/19 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 3  23/04/2019  25/04/2019 BUKA
61. UP08/19 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
62. UM02/19 SEMAK SAKU Terbuka 3  24/04/2019  26/04/2019 TUTUP
63. TM10/19 KURSUS MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG. Semua Gred. 3  18/06/2019  20/06/2019 BUKA
64. TM09/19 KURSUS PEMBANGUNAN WEB GIS Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  18/06/2019  20/06/2019 BUKA
65. UG09/19 KURSUS UKUR BUTIRAN KAEDAH GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/06/2019  28/06/2019 BUKA
66. UK09/19 KURSUS MOTIVASI DAN INTEGRITI UNTUK KAKITANGAN KERJA LUAR – BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 4  25/06/2019  28/06/2019 BUKA
67. UP09/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV (UKUR & PEMETAAN) – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/06/2019  28/06/2019 BUKA
68. TM11/19 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN – ADOBE INDESIGN Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  02/07/2019  05/07/2019 BUKA
69. TM12/19 KURSUS SUNTINGAN VIDEO: PENAWANAN DATA DRONE Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan 4  02/07/2019  05/07/2019 BUKA
70. UM03/19 SEDIA SEBELUM BERSARA Terbuka 3  03/07/2019  05/07/2019 TUTUP
71. TK04/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 2 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH S'JG M'SIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  08/07/2019  19/07/2019 BUKA
72. UP10/19 KURSUS PERISIAN ARCGIS – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  09/07/2019  11/07/2019 BUKA
73. TP10/19 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  09/07/2019  11/07/2019 BUKA
74. UK10/19 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) AUTOCAD 2015 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  09/07/2019  12/07/2019 BUKA
75. TU09/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  09/07/2019  10/07/2019 BUKA
76. UG10/19 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  09/07/2019  12/07/2019 BUKA
77. UG11/19 KURSUS PENENTUAN SEMPADAN DARAT NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/07/2019  19/07/2019 BUKA
78. TP11/19 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  16/07/2019  18/07/2019 BUKA
79. UK11/19 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/07/2019  19/07/2019 BUKA
80. UP11/19 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/07/2019  18/07/2019 BUKA
81. TM14/19 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam 4  16/07/2019  19/07/2019 BUKA
82. TU10/19 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR / UNIT KAWALSELIA FELDA / FELDA / FELCRA / RISDA 3  16/07/2019  18/07/2019 BUKA
83. TM13/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  16/07/2019  18/07/2019 BUKA
84. TP12/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  23/07/2019  26/07/2019 BUKA
85. TU16/19 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  23/07/2019  24/07/2019 BUKA
86. TB09/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  23/07/2019  25/07/2019 BUKA
87. TB10/19 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  30/07/2019  31/07/2019 BUKA
88. UP12/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL & VIDEO) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  30/07/2019  02/08/2019 BUKA
89. TM15/19 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Pegawai dan kakitangan di Bahagian/ Unit Pengambilan Tanah JKPTG. Terbuka. 3  30/07/2019  01/08/2019 BUKA
90. TP13/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasidi Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 3  30/07/2019  01/08/2019 BUKA
91. TM16/19 KURSUS GOOGLE MAPS UNTUK PEMETAAN & NAVIGASI BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta.Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur,Tanah dan Pemetaan. 3  30/07/2019  01/08/2019 BUKA
92. UK12/19 KURSUS PEMANTAPAN PENTADBIRAN JURUKUR DAERAH Juruukur Daerah dan Juruukur di JUPEM gred 41-48 3  30/07/2019  01/08/2019 BUKA
93. UG12/19 KURSUS CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)-ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  30/07/2019  02/08/2019 BUKA
94. TU12/19 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  30/07/2019  02/08/2019 BUKA
95. TU07/19 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  05/08/2019  09/08/2019 BUKA
96. UK13/19 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATA DAN STRATUM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/08/2019  08/08/2019 BUKA
97. UP13/19 KURSUS PERISIAN ARCGIS – ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/08/2019  09/08/2019 BUKA
98. UG13/19 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/08/2019  09/08/2019 BUKA
99. UP06/19 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/08/2019  08/08/2019 BUKA
100. TB11/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  06/08/2019  08/08/2019 BUKA
101. TK05/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BILANGAN 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  19/08/2019  23/08/2019 BUKA
102. TM17/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB):DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS-MYSQL / SQL QUERIES Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. 4  20/08/2019  23/08/2019 BUKA
103. TM18/19 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BIL. 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. Gred 17 ke atas. 4  20/08/2019  23/08/2019 BUKA
104. TU13/19 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  20/08/2019  22/08/2019 BUKA
105. UK08/19 KURSUS PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN PELAN HAKMILIK STRATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  20/08/2019  23/08/2019 BUKA
106. TB12/19 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  20/08/2019  21/08/2019 BUKA
107. TM19/19 KURSUS PEMBANGUNAN SERVER APLIKASI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  04/09/2019  06/09/2019 BUKA
108. TM20/19 KURSUS MICROSOFT EXCEL DAN GOOGLE SHEETS STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  04/09/2019  06/09/2019 BUKA
109. TB13/19 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 17 - 54) 3  24/09/2019  26/09/2019 BUKA
110. UP14/19 KURSUS WEB GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  24/09/2019  26/09/2019 BUKA
111. UG14/19 KURSUS ILMU FALAK - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  24/09/2019  27/09/2019 BUKA
112. TM21/19 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  24/09/2019  27/09/2019 BUKA
113. TU14/19 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  24/09/2019  25/09/2019 BUKA
114. TM22/19 KURSUS PEMETAAN & NAVIGASI: GOOGLE MAPS BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. Terbuka. 3  24/09/2019  26/09/2019 BUKA
115. UK14/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN CAD 3D - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  24/09/2019  27/09/2019 BUKA
116. UM04/19 SENI BICARA Terbuka 3  25/09/2019  27/09/2019 BUKA
117. TU15/19 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  25/09/2019  26/09/2019 BUKA
118. UK15/19 KURSUS PEMETAAN AS-BUILT BAWAH TANAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI GYRO Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  01/10/2019  03/10/2019 BUKA
119. TK06/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BIL. 2 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  01/10/2019  11/10/2019 BUKA
120. UP15/19 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR DAN PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  01/10/2019  02/10/2019 BUKA
121. TU11/19 KURSUS FARAID BILANGAN 2 TERBUKA 3  01/10/2019  03/10/2019 BUKA
122. UG15/19 KURSUS SISTEM KOORDINAT DI MALAYSIA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  01/10/2019  03/10/2019 BUKA
123. TM23/19 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  08/10/2019  09/10/2019 BUKA
124. UG16/19 KURSUS CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  08/10/2019  11/10/2019 BUKA
125. UK16/19 KURSUS PEMETAAN UTILITI - AMALI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/10/2019  10/10/2019 BUKA
126. UP16/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI – ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/10/2019  10/10/2019 BUKA
127. TM24/19 KURSUS ASAS SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. 4  08/10/2019  11/10/2019 BUKA
128. UK17/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/10/2019  24/10/2019 BUKA
129. TM25/19 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMANTAPAN MEDIA SOSIAL KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  22/10/2019  24/10/2019 BUKA
130. UG17/19 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  22/10/2019  25/10/2019 BUKA