espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TLE01/24 KURSUS DALAM TALIAN: KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA (PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/ PIHAK BERKUASA TEMPATAN /BADAN BERKANUN) 2  09/01/2024  10/01/2024 SELESAI
2. TKE01/24 KURSUS DALAM TALIAN: TANAH DI BAWAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan/Badan Berkanun) 1  11/01/2024  11/01/2024 SELESAI
3. TLE02/24 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 TERBUKA (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  16/01/2024  18/01/2024 SELESAI
4. UGE01/24 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN SIDE SCAN SONAR DALAM PENGUKURAN DASAR LAUT Terbuka 1  17/01/2024  17/01/2024 SELESAI
5. TKE02/24 KURSUS DALAM TALIAN: PENGAMBILAN TANAH - PERANAN PENTADBIR TANAH DAN AGENSI PEMOHON Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan/Badan Berkanun) 1  23/01/2024  23/01/2024 SELESAI
6. UGE02/24 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGENDALIAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Terbuka 1  24/01/2024  24/01/2024 SELESAI
7. UK01/24 KURSUS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALAN UKUR KADASTER-SIRI 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  29/01/2024  31/01/2024 SELESAI
8. TP01/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 1 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 5  29/01/2024  02/02/2024 SELESAI
9. TLE03/24 KURSUS DALAM TALIAN:PENGURUSAN TANAH RIZAB MELAYU TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 2  30/01/2024  31/01/2024 SELESAI
10. UPE01/24 KURSUS DALAM TALIAN: PEMPROSESAN DATA LIDAR MENGGUNAKAN PERISIAN GLOBAL MAPPER Terbuka 1  30/01/2024  30/01/2024 SELESAI
11. UGE03/24 KURSUS DALAM TALIAN: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Terbuka 1  31/01/2024  31/01/2024 SELESAI
12. TKE03/24 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA KECIL Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan/Badan Berkanun) 1  05/02/2024  05/02/2024 SELESAI
13. TL13/24 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BAGI ANGGOTA PEMBAHAGIAN PUSAKA KHAS BAGI ANGGOTA PEMBAHAGIAN PUSAKA 3  05/02/2024  07/02/2024 SELESAI
14. UKE02/24 KURSUS DALAM TALIAN: PENYEDIAAN PELAN PRA-HITUNGAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Terbuka 1  06/02/2024  06/02/2024 SELESAI
15. TLE04/24 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HASIL TANAH TERBUKA (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 2  06/02/2024  07/02/2024 SELESAI
16. TME01/24 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT KREATIF MEDIA SOSIAL (COPYWRITING & ADS)-SESI 1 Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 1  06/02/2024  06/02/2024 SELESAI
17. UKE01/24 KURSUS DALAM TALIAN: PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DIGITAL DAN JUPEM2U Terbuka 1  07/02/2024  07/02/2024 SELESAI
18. TLE05/24 KURSUS DALAM TALIAN:ASAS HAKMILIK STRATA TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 2  14/02/2024  15/02/2024 SELESAI
19. UPE02/24 KURSUS DALAM TALIAN: PROSEDUR MISI PENERBANGAN UAS Terbuka 1  14/02/2024  14/02/2024 SELESAI
20. UME01/24 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN KEPADA KESELAMATAN PERLINDUNGAN Terbuka kepada semua Penjawat Awam 1  20/02/2024  20/02/2024 SELESAI
21. TLE06/24 KURSUS DALAM TALIAN: PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 TERBUKA (PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/ PIHAK BERKUASA TEMPATAN /BADAN BERKANUN) 3  20/02/2024  22/02/2024 SELESAI
22. UG02/24 KURSUS SISTEM KOORDINAT DI MALAYSIA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  20/02/2024  22/02/2024 SELESAI
23. UP01/24 KURSUS HANDHELD GPS DALAM PELBAGAI PENGGUNAAN Gred 29 dan ke atas 3  20/02/2024  22/02/2024 SELESAI
24. TP02/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 5  26/02/2024  01/03/2024 SELESAI
25. UKE03/24 KURSUS DALAM TALIAN: PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH Terbuka 1  27/02/2024  27/02/2024 SELESAI
26. UM01/24 KURSUS IKHTIAR HIDUP : RISIKO DAN GANJARAN SIRI 1 Terbuka kepada semua Penjawat Awam 2  28/02/2024  29/02/2024 SELESAI
27. TL07/24 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH PEMBANTU OPERASI /PENGHANTAR NOTIS DI JKPTG/PTG/PDT 3  05/03/2024  07/03/2024 SELESAI
28. UME02/24 KURSUS DALAM TALIAN : ASET ALIH DI PEJABAT: AMBIL TAHU DAN LAKSANA TANGGUNGJAWAB Terbuka kepada semua Penjawat Awam 1  05/03/2024  05/03/2024 SELESAI
29. UKE04/24 KURSUS DALAM TALIAN: APLIKASI 3D CITY MODELLING DALAM PERSEKITARAN SMARTKADASTER Terbuka 1  05/03/2024  05/03/2024 SELESAI
30. UPE03/24 KURSUS DALAM TALIAN: TATACARA PEMPROSESAN DATA UAS Terbuka 1  05/03/2024  05/03/2024 SELESAI
31. TLE08/24 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA ORDINAN TANAH SABAH (CAP68) 1930 TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 1  14/03/2024  14/03/2024 SELESAI
32. TME02/24 KURSUS DALAM TALIAN: THE FUNDAMENTAL OF INTERNET PROTOCOL VERSION 6 (IPV6) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  14/03/2024  14/03/2024 SELESAI
33. TKE04/24 KURSUS DALAM TALIAN: HAKMILIK BERTEMPOH VS HAKMILIK SELAMA-LAMANYA Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 1  19/03/2024  19/03/2024 SELESAI
34. TLE09/24 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KANUN TANAH SARAWAK (CAP81) 1958 TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 1  20/03/2024  20/03/2024 SELESAI
35. UG03/24 KURSUS ASTRONOMI- ASTROFOTOGRAFI DAN CERAPAN LANGIT MALAM Pencerap Hilal Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia 4  22/04/2024  25/04/2024 SELESAI
36. TP03/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 4  23/04/2024  26/04/2024 SELESAI
37. TKE05/24 KURSUS DALAM TALIAN: PINDAH MILIK TANAH - KEPERLUAN DAN PROSEDUR Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 1  23/04/2024  23/04/2024 SELESAI
38. TM01/24 KURSUS PEMBANGUNAN CONTENT VIDEO (FILMORA) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 3  23/04/2024  25/04/2024 SELESAI
39. TME03/24 KURSUS DALAM TALIAN: KESEDARAN KESELAMATAN SIBER Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 1  24/04/2024  24/04/2024 SELESAI
40. TLE10/24 KURSUS DALAM TALIAN:PELUCUTHAKAN DAN PENGEMBALIAN TANAH DI BAWAH KTN TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 2  24/04/2024  25/04/2024 SELESAI
41. TLE11/24 KURSUS DALAM TALIAN:ASAS PENGAMBILAN TANAH TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 1  30/04/2024  30/04/2024 SELESAI
42. UK02/24 KURSUS PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH - SIRI 1 Pegawai dan Kakitangan JUPEM 3  07/05/2024  09/05/2024 SELESAI
43. UP02/24 KURSUS ASAS REMOTE PILOT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM (UAS) - SIRI I Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  07/05/2024  10/05/2024 SELESAI
44. TL12/24 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH PERSEKUTUAN DAN NEGERI 11  07/05/2024  17/05/2024 SELESAI
45. TM02/24 KURSUS PENGURUSAN PUSAT DATA Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  07/05/2024  09/05/2024 SELESAI
46. UG04/24 KURSUS UKUR ARAS Terbuka 4  07/05/2024  10/05/2024 SELESAI
47. TP04/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 5  13/05/2024  17/05/2024 SELESAI
48. UK03/24 APLIKASI 3D CITY MODELLING DALAM PERSEKITARAN SMARTKADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  14/05/2024  16/05/2024 SELESAI
49. UG15/24 KURSUS ASTRONOMI - PENGENALAN KEPADA ILMU FALAK BERDASARKAN KITAB MAKHLUQAT SIRI 1 GURU-GURU SEKOLAH AGAMA DALAM NEGERI PERAK 3  14/05/2024  16/05/2024 SELESAI
50. TM03/24 GOOGLE MAP LANJUTAN: NAVIGATION & CUSTOMIZATION Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 3  14/05/2024  16/05/2024 SELESAI
51. UG11/24 KURSUS ASTRONOMI – PENENTUAN WAKTU SOLAT, ARAH KIBLAT, TAKWIM DAN CERAPAN MALAM Pelajar sekolah sekitar Negeri Perak dan kerjasama Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak (JMNPk) 3  14/05/2024  16/05/2024 SELESAI
52. TKE06/24 KURSUS DALAM TALIAN: TANAH PERTANIAN DI BAWAH 2/5 HEKTAR - HALANGAN DAN SEKATAN Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan/Badan Berkanun) 1  21/05/2024  21/05/2024 SELESAI
53. UG06/24 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  28/05/2024  30/05/2024 SELESAI
54. TM04/24 KURSUS PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN (PSP) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC). 3  05/06/2024  07/06/2024 SELESAI
55. UK05/24 KURSUS PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA: PROSEDUR KERJA SIRI 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  05/06/2024  07/06/2024 SELESAI
56. TM05/24 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  05/06/2024  06/06/2024 BATAL
57. TL14/24 KURSUS PERINTAH JUALAN (LELONGAN) PEJABAT TANAH ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG/JKPTG/PDT 2  05/06/2024  06/06/2024 SELESAI
58. UME03/24 KURSUS DALAM TALIAN : INTEGRITI CERMINAN IMAN DAN KEPERIBADIAN Terbuka kepada semua Penjawat Awam 1  06/06/2024  06/06/2024 SELESAI
59. UG14/24 KURSUS ASTRONOMI - PENENTUAN ARAH KIBLAT AHLI MAJLIS AGAMA ISLAM SLIM RIVER 1  06/06/2024  06/06/2024 SELESAI
60. TP05/24 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI SABAH Penjawat Awam Yang Berkhidmat Dalam Bidang Pentadbiran Tanah di Sabah 2  10/06/2024  11/06/2024 SELESAI
61. UG07/24 KURSUS PENGENDALIAN UNMANNED SURVEY VESSEL (USV) DALAM PENGUKURAN HIDROGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  11/06/2024  14/06/2024 SELESAI
62. TL15/24 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  11/06/2024  13/06/2024 SELESAI
63. UP03/24 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/06/2024  13/06/2024 SELESAI
64. UP13/24 KURSUS ASAS REMOTE PILOT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM (UAS) - SIRI II (NEGERI SARAWAK) Terhad kepada Pegawai dan Kakitangan Negeri Sarawak Sahaja di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Negeri Sarawak 3  11/06/2024  13/06/2024 SELESAI
65. TKE07/24 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA SERTA PENDAFTARANNYA - APA ANDA PERLU TAHU? Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan/Badan Berkanun) 1  13/06/2024  13/06/2024 SELESAI
66. TP06/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 5  24/06/2024  28/06/2024 SELESAI
67. UG08/24 KURSUS UKUR KEJURUTERAAN DALAM PEMBINAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/06/2024  28/06/2024 SELESAI
68. UK06/24 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN SIRI 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  25/06/2024  27/06/2024 SELESAI
69. UP04/24 KURSUS ASAS PEMETAAN TOPOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/06/2024  28/06/2024 SELESAI
70. UG09/24 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/07/2024  04/07/2024 SELESAI
71. TL16/24 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 1 TERBUKA (PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/ PIHAK BERKUASA TEMPATAN /BADAN BERKANUN) 4  02/07/2024  05/07/2024 SELESAI
72. UK07/24 KURSUS PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH - SIRI 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  02/07/2024  04/07/2024 SELESAI
73. TL17/24 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 3  09/07/2024  11/07/2024 SELESAI
74. TM07/24 KURSUS USER INTERFACE FOR WEB AND MOBILE APPS (BOOTSTRAP CSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) (Mempunyai Asas Pengaturcaraan Web) 3  09/07/2024  11/07/2024 SELESAI
75. UKE05/24 KURSUS DALAM TALIAN : APLIKASI PERISIAN MAPINFO Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 1  10/07/2024  10/07/2024 SELESAI
76. TL18/24 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH :KUMPULAN PELAKSANA PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI (JKPTG/PTG/PDT) 5  15/07/2024  19/07/2024 SELESAI
77. UK08/24 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  16/07/2024  18/07/2024 BATAL
78. UME04/24 KURSUS DALAM TALIAN : KEMUDAHAN CUTI ATAS URUSAN PERIBADI, KELUARGA DAN KECEMASAN Terbuka kepada semua Penjawat Awam 1  16/07/2024  16/07/2024 SELESAI
79. UP05/24 KURSUS ASAS REMOTE PILOT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM (UAS)-SIRI III (NEGERI SABAH) Pegawai dan Kakitangan Negeri Sabah Sahaja di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Negeri Sabah 3  23/07/2024  25/07/2024 TUTUP
80. TM08/24 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SERVER LINUX UBUNTU (ASAS) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  23/07/2024  25/07/2024 TUTUP
81. TP07/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 4  23/07/2024  26/07/2024 BUKA
82. UG12/24 KURSUS PENGENDALIAN SIDE SCAN SONAR DALAM PENGUKURAN DASAR LAUT Terbuka 4  23/07/2024  26/07/2024 TUTUP
83. TL19/24 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 2 Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 2  30/07/2024  31/07/2024 BUKA
84. UP07/24 KURSUS APLIKASI PERISIAN GIS (QGIS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  30/07/2024  01/08/2024 BUKA
85. TM10/24 KURSUS PEMBANGUNAN CONTENT (CANVA) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. 3  31/07/2024  02/08/2024 TUTUP
86. TM09/24 KURSUS PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2022 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): PASUKAN PELAKSANA Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  31/07/2024  02/08/2024 TUTUP
87. UG05/24 KURSUS ASTRONOMI DAN SAINS ANGKASA Terbuka 3  06/08/2024  08/08/2024 TUTUP
88. UK09/24 KURSUS PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA: PROSEDUR KERJA SIRI 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  06/08/2024  08/08/2024 BUKA
89. TM11/24 KURSUS WEB DEVELOPMENT (JOOMLA) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta 3  06/08/2024  08/08/2024 BUKA
90. UM02/24 KURSUS IKHTIAR HIDUP : RISIKO DAN GANJARAN SIRI 2 Terbuka kepada semua Penjawat Awam 2  07/08/2024  08/08/2024 TUTUP
91. UG13/24 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI – SINGLE BEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  13/08/2024  16/08/2024 BUKA
92. TM12/24 KURSUS PEMBANGUNAN CONTENT KREATIF (CAPCUT DESKTOP) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim. 3  13/08/2024  15/08/2024 BUKA
93. TL21/24 KURSUS HAKMILIK STRATA Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  13/08/2024  15/08/2024 BUKA
94. TP08/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 5  19/08/2024  23/08/2024 BUKA
95. UP06/24 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  20/08/2024  22/08/2024 BUKA
96. TL22/24 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG DAN PTD 3  20/08/2024  22/08/2024 TUTUP
97. UK10/24 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN – SIRI 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  27/08/2024  29/08/2024 TANGGUH
98. TL23/24 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  27/08/2024  29/08/2024 BUKA
99. UK04/24 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL JURUUKUR DAERAH BAGI PEJABAT UKUR DAERAH Juruukur Daerah dan Juruukur di JUPEM 4  27/08/2024  30/08/2024 BUKA
100. UP09/24 KURSUS PEMANTAPAN PENGETAHUAN KARTOGRAFI DALAM PENERBITAN PETA TOPOGRAFI DAN PETA TEMATIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  03/09/2024  05/09/2024 BUKA
101. TL24/24 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 TERBUKA (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  03/09/2024  05/09/2024 BUKA
102. TME04/24 KURSUS DALAM TALIAN: REKA BENTUK VISUAL MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (AI) Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka 2  04/09/2024  05/09/2024 BUKA
103. TME05/24 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN CONTENT KREATIF MEDIA SOSIAL (COPYWRITING & ADS)-SESI 2 Pegawai Dan Kakitangan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta. Terbuka Kepada Semua Skim 1  04/09/2024  04/09/2024 BUKA
104. UK11/24 KURSUS PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 3  10/09/2024  12/09/2024 BUKA
105. TM06/24 KURSUS PEMBANGUNAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PROJEK ICT Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  10/09/2024  12/09/2024 BATAL
106. TM13/24 KURSUS DATA ANALYTICS AND DASHBOARD ANALYTICS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  11/09/2024  13/09/2024 BUKA
107. UP10/24 KURSUS APLIKASI PERISIAN (ARCGIS) - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  17/09/2024  19/09/2024 BUKA
108. TL25/24 KURSUS PENDAFTARAN TANAH Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  18/09/2024  20/09/2024 BUKA
109. UP08/24 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  18/09/2024  20/09/2024 BUKA
110. TP09/24 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 2 (MODUL SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) Pegawai Tadbir dan Diplomatik / Pegawai Tadbir Negeri & Persekutuan 5  23/09/2024  27/09/2024 BUKA
111. UK12/24 KURSUS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALAN UKUR KADASTER – SIRI 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)/ Sektor Swasta/ Pelajar IPTA/ IPTS 4  23/09/2024  26/09/2024 BUKA
112. TM14/24 KURSUS GOOGLE WORKSPACE (GWS) Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  24/09/2024  26/09/2024 TANGGUH
113. TL20/24 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 TERBUKA (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  24/09/2024  26/09/2024 BUKA
114. UK13/24 KURSUS PENGUKUHAN PEJABAT UKUR DAERAH BAGI PENOLONG JURUUKUR DAERAH DAN PEGAWAI KERJA LUAR Penolong Juruukur Daerah dan Pegawai Kerja Luar 3  01/10/2024  03/10/2024 BUKA
115. UG10/24 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI – MULTIBEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  01/10/2024  04/10/2024 BUKA
116. TL26/24 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 2 TERBUKA(PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN/NEGERI/PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN BERKANUN) 4  01/10/2024  04/10/2024 BUKA
117. TP10/24 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI SARAWAK Penjawat Awam Yang Berkhidmat Dalam Bidang Pentadbiran Tanah di Sarawak 2  01/10/2024  02/10/2024 BUKA
118. UP11/24 KURSUS REMOTE PILOT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM (UAS) - UKUR DAN PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  01/10/2024  04/10/2024 BUKA
119. UME05/24 KURSUS DALAM TALIAN : CAKNA BAJET: OE VS DE Terbuka kepada semua Penjawat Awam 1  02/10/2024  02/10/2024 TUTUP
120. UP12/24 KURSUS APLIKASI PERISIAN GIS (ARCGIS) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/10/2024  10/10/2024 BUKA
121. TL27/24 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 Terbuka (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 3  08/10/2024  10/10/2024 BUKA
122. TL28/24 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 TERBUKA (Penjawat Awam Persekutuan/Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan /Badan Berkanun) 4  15/10/2024  18/10/2024 BUKA