espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM26/19 KURSUS KESELAMATAN ICT: CRYPTOGRAPHY ENCRYPTION AND DECRYPTION WITH OPEN SSL Terbuka untuk warga INSTUN sahaja 1  07/01/2019  07/01/2019 TUTUP
2. TM27/19 KURSUS KESELAMATAN ICT: CRYPTOGRAPHY - DECRYPTION MD5 WITH KALI LINUX TOOLS Terbuka 1  08/01/2019  08/01/2019 TUTUP
3. TU01/19 KURSUS PENYIASATAN PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 5  14/01/2019  18/01/2019 TUTUP
4. TB01/19 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI/KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  15/01/2019  17/01/2019 TUTUP
5. TP01/19 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  16/01/2019  17/01/2019 TUTUP
6. TK01/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  11/02/2019  15/02/2019 TUTUP
7. TU02/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  12/02/2019  13/02/2019 TUTUP
8. UK01/19 KURSUS MOTIVASI DAN INTEGRITI UNTUK KAKITANGAN KERJA LUAR BILANGAN 1 Pembantu Awam JUPEM gred 11 hingga 14 4  12/02/2019  15/02/2019 TUTUP
9. UG01/19 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/02/2019  14/02/2019 TUTUP
10. UP01/19 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/02/2019  14/02/2019 TUTUP
11. TB02/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  12/02/2019  14/02/2019 TUTUP
12. TB03/19 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  19/02/2019  20/02/2019 TUTUP
13. UP02/19 KURSUS PERISIAN ARCGIS ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
14. TP02/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  19/02/2019  22/02/2019 TUTUP
15. UM01/19 CAKNA EMOSI (PENGURUSAN STRESS) Terbuka 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
16. UG02/19 KURSUS ILMU FALAK ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  19/02/2019  22/02/2019 TUTUP
17. UK02/19 KURSUS PENYEDIAAN PELAN PERMOHONAN UKUR (PU) DAN HAKMILIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta(terbuka) 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
18. TU03/19 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  19/02/2019  21/02/2019 TUTUP
19. UP03/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  26/02/2019  01/03/2019 TUTUP
20. TB04/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
21. TK02/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 1 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  26/02/2019  08/03/2019 TUTUP
22. TP03/19 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 Penolong Pentadbir Tanah/Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir/Penghantar Notis/Pembantu Operasi di JKPTG/PTG/PTD bagi Gred 11 hingga 41 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
23. TM01/19 KURSUS MICROSOFT WORD DAN GOOGLE DOCS STEP BY STEP BIL. 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
24. UG03/19 KURSUS ASAS PERALATAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
25. UK03/19 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan JUPEM gred 36-48 2  26/02/2019  27/02/2019 TUTUP
26. TM02/19 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT DAN GOOGLE SLIDES STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  26/02/2019  28/02/2019 TUTUP
27. TB05/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  05/03/2019  07/03/2019 TUTUP
28. TP04/19 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  05/03/2019  07/03/2019 TUTUP
29. TN12/19 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PAHANG ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG / PEJABAT TANAH / JKPTG NEGERI 3  06/03/2019  08/03/2019 TUTUP
30. TM03/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
31. UP04/19 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) DAN SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
32. TU04/19 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  12/03/2019  15/03/2019 TUTUP
33. TP05/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI DI JKPTG, PTG DAN PDT 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
34. TM04/19 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN: BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  12/03/2019  15/03/2019 TUTUP
35. TB06/19 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
36. UG04/19 KURSUS UKURAN ASTRONOMI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
37. UK04/19 KURSUS PEMANTAPAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (gred terbuka) 3  12/03/2019  14/03/2019 TUTUP
38. TU05/19 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
39. UK05/19 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
40. TP06/19 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
41. TB07/19 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
42. UG05/19 KURSUS UKUR ARAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
43. UP05/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  19/03/2019  21/03/2019 TUTUP
44. UG06/19 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/04/2019  04/04/2019 TUTUP
45. UK06/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta(terbuka kepada semua gred) 3  02/04/2019  04/04/2019 TUTUP
46. TK03/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  08/04/2019  19/04/2019 TUTUP
47. TU06/19 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
48. TM06/19 KURSUS ASAS PENGURUSAN RANGKAIAN PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK: IPV4 & IPV6 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  09/04/2019  11/04/2019 TUTUP
49. TP07/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
50. TM05/19 KURSUS LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ 'badan berkanun'/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  09/04/2019  12/04/2019 TUTUP
51. UP07/19 KURSUS APLIKASI GIS DI JABATAN ATAU AGENSI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/04/2019  18/04/2019 TUTUP
52. UK07/19 KURSUS PEMETAAN UTILITI - TEORI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta(terbuka kepada semua gred) 3  16/04/2019  18/04/2019 TUTUP
53. UG07/19 KURSUS PENENTUAN SEMPADAN MARITIM NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/04/2019  19/04/2019 TUTUP
54. TP08/19 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Air , Tanah dan Sumber Asli / Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan 3  16/04/2019  18/04/2019 BUKA
55. TM07/19 KURSUS MICROSOFT WORD DAN GOOGLE DOCS STEP BY STEP BIL. 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
56. TB08/19 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI/KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
57. UG08/19 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  23/04/2019  26/04/2019 TUTUP
58. TU08/19 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  23/04/2019  24/04/2019 TUTUP
59. TM08/19 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  23/04/2019  26/04/2019 TUTUP
60. UP08/19 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/04/2019  25/04/2019 TUTUP
61. TP09/19 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 3  23/04/2019  25/04/2019 BUKA
62. UM02/19 SEMAK SAKU Terbuka 3  24/04/2019  26/04/2019 TUTUP
63. TM09/19 KURSUS PEMBANGUNAN WEB GIS Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  18/06/2019  20/06/2019 TUTUP
64. TM10/19 KURSUS MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG. Semua Gred. 3  18/06/2019  20/06/2019 TUTUP
65. TN08/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH KHAS NEGERI TERENGGANU ANJURAN BERSAMA PTG DAN INSTUN ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI TERENGGANU 2  24/06/2019  25/06/2019 TUTUP
66. UK09/19 KURSUS MOTIVASI DAN INTEGRITI UNTUK KAKITANGAN KERJA LUAR - BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 4  25/06/2019  28/06/2019 TUTUP
67. UP09/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV (UKUR DAN PEMETAAN) LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/06/2019  28/06/2019 TUTUP
68. UG09/19 KURSUS UKUR BUTIRAN KAEDAH GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/06/2019  27/06/2019 TUTUP
69. TN04/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI PERAK ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/PTD/JKPTG NEGERI/AGENSI NEGERI PERAK 2  02/07/2019  03/07/2019 TUTUP
70. TM11/19 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE INDESIGN Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 4  02/07/2019  05/07/2019 TUTUP
71. TM12/19 KURSUS SUNTINGAN VIDEO: PENAWANAN DATA DRONE Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan 4  02/07/2019  05/07/2019 TUTUP
72. TK04/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 2 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH S'JG M'SIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 12  08/07/2019  19/07/2019 TUTUP
73. UG10/19 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  09/07/2019  12/07/2019 TUTUP
74. TP10/19 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  09/07/2019  11/07/2019 TUTUP
75. UP10/19 KURSUS PERISIAN ARCGIS LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  09/07/2019  11/07/2019 TUTUP
76. TU09/19 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  09/07/2019  10/07/2019 TUTUP
77. UK10/19 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) AUTOCAD 2015 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  09/07/2019  12/07/2019 TUTUP
78. TM14/19 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam 4  16/07/2019  19/07/2019 TUTUP
79. TU10/19 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR / UNIT KAWALSELIA FELDA / FELDA / FELCRA / RISDA 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
80. UP11/19 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
81. TP11/19 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
82. UG11/19 KURSUS PENENTUAN SEMPADAN DARAT NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
83. UK11/19 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/07/2019  19/07/2019 TUTUP
84. TM13/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  16/07/2019  18/07/2019 TUTUP
85. TU16/19 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  23/07/2019  24/07/2019 TUTUP
86. TB09/19 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  23/07/2019  25/07/2019 TUTUP
87. TP12/19 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  23/07/2019  26/07/2019 TUTUP
88. UM03/19 SEDIA SEBELUM BERSARA Terbuka 3  24/07/2019  26/07/2019 TUTUP
89. UG12/19 KURSUS CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)-ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  31/07/2019  02/08/2019 TUTUP
90. TN06/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN GRED 17-54 2  01/08/2019  02/08/2019 TUTUP
91. TU07/19 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  05/08/2019  09/08/2019 BATAL
92. TB11/19 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
93. UK13/19 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATA DAN STRATUM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
94. TU12/19 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU / PENGGAWA) 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
95. UG13/19 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
96. TU17/19 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL 2 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
97. TP13/19 KURSUS ASAS TANAH BAGI PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasidi Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
98. UP06/19 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/08/2019  08/08/2019 TUTUP
99. UP13/19 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/08/2019  09/08/2019 TUTUP
100. TK05/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BILANGAN 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  19/08/2019  23/08/2019 BUKA
101. TM17/19 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB):DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS-MYSQL / SQL QUERIES Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. 4  20/08/2019  23/08/2019 TUTUP
102. TU13/19 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 3  20/08/2019  22/08/2019 TUTUP
103. TM18/19 KURSUS PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BIL. 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. Gred 17 ke atas. 4  20/08/2019  23/08/2019 TUTUP
104. UK08/19 KURSUS PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN PELAN HAKMILIK STRATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  20/08/2019  23/08/2019 TUTUP
105. TB10/19 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  21/08/2019  22/08/2019 TUTUP
106. UP12/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL DAN VIDEO) LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  03/09/2019  06/09/2019 TUTUP
107. TM20/19 KURSUS MICROSOFT EXCEL DAN GOOGLE SHEETS STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  04/09/2019  06/09/2019 TUTUP
108. TM19/19 KURSUS PEMBANGUNAN SERVER APLIKASI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  04/09/2019  06/09/2019 TUTUP
109. TM16/19 KURSUS GOOGLE MAPS UNTUK PEMETAAN & NAVIGASI BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta.Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur,Tanah dan Pemetaan. 3  11/09/2019  13/09/2019 TUTUP
110. TM15/19 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Pegawai dan kakitangan di Bahagian/ Unit Pengambilan Tanah JKPTG. Terbuka. 3  11/09/2019  13/09/2019 BATAL
111. UG14/19 KURSUS ILMU FALAK - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/09/2019  25/09/2019 TUTUP
112. UP14/19 KURSUS WEB GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  24/09/2019  26/09/2019 TUTUP
113. TB13/19 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 17 - 54) 3  24/09/2019  26/09/2019 TUTUP
114. UK14/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN CAD 3D - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  24/09/2019  27/09/2019 TUTUP
115. TM22/19 KURSUS PEMETAAN & NAVIGASI: GOOGLE MAPS BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. Terbuka. 3  24/09/2019  26/09/2019 TUTUP
116. TU14/19 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  24/09/2019  25/09/2019 TUTUP
117. TM21/19 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  24/09/2019  27/09/2019 TUTUP
118. TU15/19 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  25/09/2019  26/09/2019 TUTUP
119. UM04/19 SENI BICARA Terbuka 3  25/09/2019  27/09/2019 TUTUP
120. UP15/19 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR DAN PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  01/10/2019  02/10/2019 TUTUP
121. UK15/19 KURSUS PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH - THEORY AND PRACTICE Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  01/10/2019  03/10/2019 TUTUP
122. UG15/19 KURSUS SISTEM KOORDINAT DI MALAYSIA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  01/10/2019  03/10/2019 TUTUP
123. TB12/19 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  01/10/2019  02/10/2019 TUTUP
124. TU11/19 KURSUS FARAID BILANGAN 2 TERBUKA 3  01/10/2019  03/10/2019 BUKA
125. TK06/19 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BIL. 2 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  01/10/2019  11/10/2019 TUTUP
126. UK12/19 KURSUS PEMANTAPAN PENTADBIRAN JURUKUR DAERAH Juruukur Daerah dan Juruukur di JUPEM gred 41-48 5  07/10/2019  11/10/2019 TUTUP
127. TM23/19 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  08/10/2019  09/10/2019 TUTUP
128. TM24/19 KURSUS ASAS SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. 4  08/10/2019  11/10/2019 TUTUP
129. UK16/19 KURSUS PEMETAAN UTILITI - AMALI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/10/2019  10/10/2019 TUTUP
130. UG16/19 KURSUS CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  08/10/2019  11/10/2019 TUTUP
131. UP16/19 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/10/2019  10/10/2019 TUTUP
132. TN03/19 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PULAU PINANG ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI PULAU PINANG 2  10/10/2019  11/10/2019 TUTUP
133. TM25/19 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMANTAPAN MEDIA SOSIAL KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP
134. UG17/19 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP
135. UK17/19 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP
136. TM28/19 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  22/10/2019  24/10/2019 TUTUP
137. TN13/19 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI TERENGGANU BIL 2 ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI TERENGGANU 2  28/10/2019  29/10/2019 KHAS
138. TN01/19 KURSUS PENTADBIRAN TANAH NEGERI PERLIS ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG 2  13/11/2019  14/11/2019 TUTUP