espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TE01/21 KURSUS DALAM TALIAN: KONSEP-KONSEP PENTING DALAM PENGAMBILAN TANAH TERBUKA 1  25/01/2021  25/01/2021 TUTUP
2. TE02/21 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA TERBUKA 1  26/01/2021  26/01/2021 TUTUP
3. UPE01/21 KURSUS DALAM TALIAN:AUGMENTED REALITY (AR) TERBUKA 1  26/01/2021  26/01/2021 TUTUP
4. UGE01/21 KURSUS DALAM TALIAN: KENALI PERALATAN UKUR TERBUKA 1  26/01/2021  26/01/2021 TUTUP
5. TE03/21 KURSUS DALAM TALIAN: LEASE HOLD VS IN-PERPETUITY DALAM ASPEK PENTADBIRAN TANAH TERBUKA 1  27/01/2021  27/01/2021 TUTUP
6. TP01/21 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  02/02/2021  05/02/2021 BATAL
7. TET01/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL [SLOT: BENTUK-BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ GLC/ PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 1  02/02/2021  02/02/2021 TUTUP
8. TU01/21 KURSUS TATACARA SERBUAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD (GRED 19-54) 2  02/02/2021  03/02/2021 BATAL
9. TB01/21 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI, KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN, JABATAN & AGENSI 3  02/02/2021  04/02/2021 BATAL
10. TET02/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/JABATAN [SLOT: HALANGAN URUSNIAGA] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ GLC/ PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 1  03/02/2021  03/02/2021 TUTUP
11. TET03/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGAMBILAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  04/02/2021  04/02/2021 TUTUP
12. UGE02/21 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) TERBUKA 1  04/02/2021  04/02/2021 TUTUP
13. TET04/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGAMBILAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI [SLOT: PROSEDUR PERMOHONAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(B) DAN (C)] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  08/02/2021  08/02/2021 TUTUP
14. TP02/21 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN DATA Pegawai JKPTG/ PTG/PTD/PBT/Pelbagai agensi 3  09/02/2021  11/02/2021 BATAL
15. TET05/21 KURSUS DALAM TALIAN : FARAID [SLOT: PENGENALAN KEPADA ILMU FARAID] TERBUKA 1  09/02/2021  09/02/2021 TUTUP
16. TB02/21 KURSUS PERINTAH JUALAN (LELONGAN) PENTADBIR TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD (GRED 19-54) 2  09/02/2021  10/02/2021 BATAL
17. TU02/21 KURSUS FARAID TERBUKA 3  09/02/2021  11/02/2021 BATAL
18. TET06/21 KURSUS DALAM TALIAN: KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  10/02/2021  10/02/2021 TUTUP
19. TET07/21 KURSUS DALAM TALIAN : KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK [SLOT:PEMBERIMILIKAN DAN PERIZABAN DALAM KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  11/02/2021  11/02/2021 TUTUP
20. TET08/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  15/02/2021  15/02/2021 TUTUP
21. TET09/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: PELUPUSAN SELAIN PEMBERIMILIKAN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  16/02/2021  16/02/2021 TUTUP
22. UM01/21 KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG TERBUKA 3  16/02/2021  18/02/2021 BATAL
23. TK01/21 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 11  16/02/2021  26/02/2021 BATAL
24. TB03/21 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ UNIT KAWALSELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  16/02/2021  18/02/2021 BATAL
25. UPE02/21 KURSUS DALAM TALIAN:PEMPROSESAN DATA LIDAR MENGGUNAKAN PERISIAN GLOBAL MAPPER TERBUKA 1  16/02/2021  16/02/2021 TUTUP
26. TU03/21 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  16/02/2021  17/02/2021 BATAL
27. UK02/21 KURSUS PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DAN PENYEDIAAN PU DIGITAL (JUPEM2U) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / dan Sektor Swasta serta agensi berkaitan tanah. 3  16/02/2021  18/02/2021 BATAL
28. UME03/21 KURSUS DALAM TALIAN: BUDAYA KERJA CEMERLANG TERBUKA 3  16/02/2021  18/02/2021 TUTUP
29. TET10/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: BENTUK-BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  17/02/2021  17/02/2021 TUTUP
30. UKE03/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) DAN PENYEDIAAN PU DIGITAL (JUPEM2U) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / dan Sektor Swasta serta agensi berkaitan tanah. 1  18/02/2021  18/02/2021 TUTUP
31. TET11/21 KURSUS DALAM TALIAN : KHAS BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH [SLOT: KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH KTN] PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-40) 1  18/02/2021  18/02/2021 TUTUP
32. UGE03/21 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGUKURAN HIDROGRAFI TERBUKA 1  18/02/2021  18/02/2021 TUTUP
33. TET12/21 KURSUS DALAM TALIAN:PENGURUSAN NOTIS [SLOT: PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGHANTAR NOTIS] PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD 1  22/02/2021  22/02/2021 TUTUP
34. TU04/21 KURSUS PENYIASATAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 5  22/02/2021  26/02/2021 BATAL
35. TET13/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN NOTIS [SLOT: JENIS-JENIS NOTIS DI BAWAH KTN] PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD 1  23/02/2021  23/02/2021 TUTUP
36. UG01/21 KURSUS UKUR ARAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  23/02/2021  25/02/2021 BATAL
37. TP03/21 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 3  23/02/2021  25/02/2021 BATAL
38. UKE01/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun /Syarikat Berkaitan Kerajaan(GLC) dan Sektor Swasta 1  23/02/2021  23/02/2021 TUTUP
39. TB04/21 KURSUS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  23/02/2021  25/02/2021 BATAL
40. TET14/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  24/02/2021  24/02/2021 TUTUP
41. UPE03/21 KURSUS DALAM TALIAN:PEMPROSESAN DATA HANDHELD GPS MENGGUNAKAN PERISIAN MAPSOURCE TERBUKA 1  24/02/2021  24/02/2021 TUTUP
42. UGE06/21 KURSUS DALAM TALIAN: KENALI PERALATAN UKUR BILANGAN 2 Kursus Khas Untuk Pegawai dan Kakitangan Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri Johor Sahaja (JUPEM JOHOR) 1  25/02/2021  25/02/2021 TUTUP
43. TET15/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PELAKSANAAN CUKAI PETAK DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  25/02/2021  25/02/2021 TUTUP
44. UP01/21 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/03/2021  04/03/2021 BATAL
45. TU05/21 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  02/03/2021  03/03/2021 BATAL
46. UK03/21 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan JUPEM (Terbuka) 3  02/03/2021  04/03/2021 BATAL
47. TP04/21 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI di JKPTG/ PTG / PTD 2  02/03/2021  03/03/2021 BATAL
48. TET16/21 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH [SLOT : PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 19-54) 1  02/03/2021  02/03/2021 TUTUP
49. TB05/21 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 3  02/03/2021  04/03/2021 BATAL
50. TET17/21 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH [SLOT : PELUPUSAN SELAIN PEMBERIMILIKAN] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 19 -54 ) 1  03/03/2021  03/03/2021 TUTUP
51. UPE06/21 KURSUS DALAM TALIAN : KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  04/03/2021  04/03/2021 TUTUP
52. TET18/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: TUKAR SYARAT DAN JENIS PENGGUNAAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  04/03/2021  04/03/2021 TUTUP
53. TET19/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: PECAH SEMPADAN, PECAH BAHAGI DAN PENYATUAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  08/03/2021  08/03/2021 TUTUP
54. UPE04/21 KURSUS DALAM TALIAN : PERANCANGAN MISI PENERBANGAN TERBUKA 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
55. UKE04/21 KURSUS DALAM TALIAN: TEORI DAN APLIKASI STARNET DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian /Jabatan/Agensi Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Dan Sektor Swasta 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
56. TET20/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT SERENTAK DAN SERAHBALIK BERIMILIK SEMULA] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
57. UGE04/21 KURSUS DALAM TALIAN: JENIS TELESKOP DAN PENGGUNAANNYA TERBUKA 1  09/03/2021  09/03/2021 TUTUP
58. TET21/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN HARTA PUSAKA (SLOT : PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD/ PELBAGAI AGENSI 1  10/03/2021  10/03/2021 TUTUP
59. TET22/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PRA PENGAMBILAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  11/03/2021  11/03/2021 TUTUP
60. UG02/21 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  15/03/2021  18/03/2021 BATAL
61. TET23/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PROSES PENGAMBILAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  15/03/2021  15/03/2021 TUTUP
62. TET24/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PASCA PENGAMBILAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 1  16/03/2021  16/03/2021 TUTUP
63. TB06/21 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
64. TU06/21 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD, PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 4  16/03/2021  19/03/2021 BATAL
65. TM01/21 KURSUS THE MAGIC OF GEOSPATIAL MANIPULATION Terbuka 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
66. TP05/21 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
67. UK04/21 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  16/03/2021  18/03/2021 BATAL
68. TET25/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT URUSNIAGA: PINDAHMILIK, GADAIAN DAN LIEN] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  17/03/2021  17/03/2021 TUTUP
69. UKE05/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION DAN PELARASAN PENGUKURAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 1  17/03/2021  17/03/2021 TUTUP
70. TET26/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT URUSNIAGA: PAJAKAN, SEWAAN DAN ISMEN] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-54) 1  18/03/2021  18/03/2021 TUTUP
71. TET27/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT HALANGAN URUSNIAGA: KAVEAT PENDAFTAR DAN KAVEAT PERSENDIRIAN] PEGAWAI DI JKPTG/ PEJABAT PTG/ PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  22/03/2021  22/03/2021 TUTUP
72. TU07/21 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  23/03/2021  25/03/2021 BATAL
73. TM02/21 KURSUS PENSIJILAN ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS): PASUKAN PELAKSANA TERBUKA 5  23/03/2021  27/03/2021 BATAL
74. TET28/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT HALANGAN URUSNIAGA: KAVEAT LIEN, KAVEAT AMANAH DAN PERINTAH LARANGAN] PEGAWAI DI JKPTG/ PEJABAT PTG/ PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  23/03/2021  23/03/2021 TUTUP
75. TP06/21 KURSUS PENGURUSAN RIZAB MELAYU PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD/ PELBAGAI AGENSI (GRED 19-52) 2  24/03/2021  25/03/2021 BATAL
76. TB07/21 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  24/03/2021  26/03/2021 BATAL
77. UPE05/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMPROSESAN DATA UAS TERBUKA 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
78. UKE02/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGUKURAN PEMETAAN UTILITI Terbuka 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
79. TME02/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) - AWARENESS : PASUKAN PELAKSANA TERBUKA 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
80. UGE07/21 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pelajar Sekolah : Kursus Kerjasama Dengan Jabatan Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan (JMNPk) dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
81. TET29/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN [SLOT: OVERVIEW PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN] PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  24/03/2021  24/03/2021 TUTUP
82. TET30/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN RIZAB MELAYU [SLOT: PENGENALAN KEPADA ENAKMEN-ENAKMEN RIZAB MELAYU SEMENANJUNG MALAYSIA] PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD/ PELBAGAI AGENSI (GRED 19-52) 1  25/03/2021  25/03/2021 TUTUP
83. TET31/21 KURSUS DALAM TALIAN : TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PEJABAT PTG/ PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  29/03/2021  29/03/2021 TUTUP
84. UK05/21 KURSUS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  30/03/2021  01/04/2021 TANGGUH
85. UG03/21 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI – SINGLE BEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  30/03/2021  02/04/2021 BATAL
86. UGE08/21 KURSUS DALAM TALIAN: KENALI PERALATAN UKUR - BILANGAN 3 TERBUKA 1  01/04/2021  01/04/2021 TUTUP
87. TET32/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL [SLOT: BENTUK-BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN] PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 1  05/04/2021  05/04/2021 TUTUP
88. TM03/21 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 5.0 BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17-52. 3  06/04/2021  08/04/2021 BATAL
89. UK06/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  06/04/2021  08/04/2021 BATAL
90. TET33/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI PELBAGAI AGENSI/ JABATAN TEKNIKAL [SLOT: HALANGAN URUSNIAGA] PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 1  06/04/2021  06/04/2021 TUTUP
91. UM02/21 KURSUS KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI TERBUKA 3  06/04/2021  08/04/2021 BATAL
92. TB08/21 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH 3  06/04/2021  08/04/2021 BATAL
93. TP07/21 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  06/04/2021  09/04/2021 BATAL
94. UKE06/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMETAAN UTILITI - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  07/04/2021  07/04/2021 TUTUP
95. TET34/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH 1  07/04/2021  07/04/2021 TUTUP
96. TET35/21 KURSUS DALAM TALIAN : HAKMILIK STRATA [SLOT: PELAKSANAAN CUKAI PETAK DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985] PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH 1  08/04/2021  08/04/2021 TUTUP
97. TE04/21 KURSUS DALAM TALIAN: PINDAH MILIK TANAH: KEPERLUAN DAN PROSEDUR TERBUKA 1  20/04/2021  20/04/2021 TUTUP
98. UGE05/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN SISTEM KOORDINAT TERBUKA 1  20/04/2021  20/04/2021 TUTUP
99. TE05/21 KURSUS DALAM TALIAN: MELAYU MENGIKUT TAKRIFAN ENAKMEN RIZAB MELAYU TERBUKA 1  22/04/2021  22/04/2021 TUTUP
100. TME01/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN SISTEM RANGKAIAN DAN PROTOKOL INTERNET (IPV4 & IPV6) TERBUKA 1  05/05/2021  05/05/2021 TUTUP
101. TU08/21 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG (GRED 44-52) 4  08/06/2021  11/06/2021 BATAL
102. TB09/21 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI / KAKITANGAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  08/06/2021  10/06/2021 BATAL
103. TP08/21 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/ CERUN PEGAWAI DI KETSA /JKPTG/ PTG/ PTD/ PBT/ JPBD/ JPS/ JKR/ JMG DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN 3  08/06/2021  10/06/2021 BATAL
104. UG05/21 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  09/06/2021  10/06/2021 BATAL
105. UGE09/21 KURSUS DALAM TALIAN: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - ASAS (SIRI II) TERBUKA 1  10/06/2021  10/06/2021 TUTUP
106. TK03/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI (GRED 41-54) 5  14/06/2021  18/06/2021 TANGGUH
107. UKE07/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA - PROSEDUR DAN ISU SEMASA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 1  15/06/2021  15/06/2021 TUTUP
108. TP09/21 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  15/06/2021  17/06/2021 BATAL
109. UP03/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI – ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  15/06/2021  18/06/2021 BATAL
110. UPE07/21 KURSUS DALAM TALIAN:TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  15/06/2021  15/06/2021 TUTUP
111. TM05/21 INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  15/06/2021  18/06/2021 BATAL
112. TM04/21 KURSUS SMARTPHONE PHOTOGRAPHY Terbuka 3  15/06/2021  17/06/2021 BATAL
113. UME04/21 KURSUS DALAM TALIAN : KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI TERBUKA 1  16/06/2021  16/06/2021 TUTUP
114. TB10/21 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) / PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI (GRED 19-54) 3  16/06/2021  18/06/2021 BATAL
115. TET45/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: PECAH SEMPADAN, PECAH BAHAGI DAN PENYATUAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  21/06/2021  21/06/2021 BUKA
116. TU09/21 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 3  22/06/2021  24/06/2021 BATAL
117. TME04/21 KURSUS DALAM TALIAN: DIGITAL FORENSICS AND CYBER INCIDENT RESPONSE SOLUTIONS Terbuka 3  22/06/2021  24/06/2021 TUTUP
118. TM06/21 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 5.0 BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. 3  22/06/2021  24/06/2021 BATAL
119. UP04/21 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/06/2021  24/06/2021 BATAL
120. TET46/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT SERENTAK DAN SERAHBALIK BERIMILIK SEMULA] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  22/06/2021  22/06/2021 BUKA
121. TM07/21 KURSUS DIGITAL FORENSICS AND CYBER INCIDENT RESPONSE SOLUTIONS Terbuka 3  22/06/2021  24/06/2021 BATAL
122. TB11/21 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD (GRED 19-54) 3  22/06/2021  24/06/2021 BATAL
123. UK07/21 KURSUS PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA – PROSEDUR DAN ISU SEMASA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  22/06/2021  24/06/2021 BATAL
124. TET47/21 KURSUS DALAM TALIAN:PELUCUTHAKAN DAN PENGEMBALIAN TANAH [SLOT: PROSEDUR PELUCUTHAKAN TANAH KERANA PELANGGARAN SYARAT DAN KEGAGALAN MEMBAYAR CUKAI SEWA] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  23/06/2021  23/06/2021 BUKA
125. UME01/21 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNIK PENGAWALAN EMOSI - PERASAAN MARAH DAN GERAM TERBUKA 1  23/06/2021  23/06/2021 TUTUP
126. TET48/21 KURSUS DALAM TALIAN:PELUCUTHAKAN DAN PENGEMBALIAN TANAH [SLOT: PENGEMBALIAN TANAH DI BAWAH KTN] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  24/06/2021  24/06/2021 BUKA
127. UGE10/21 KURSUS DALAM TALIAN : PERSEMPADANAN DARAT : NEGERI DAN ANTARABANGSA - ASAS TERBUKA 1  28/06/2021  28/06/2021 TUTUP
128. UK08/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI – BILANGAN 1 JUPEM Perlis, JUPEM Kedah, JUPEM Pulau Pinang dan JUPEM Perak, JUPEM WP Labuan dan JUPEM Selangor (Terbuka) 4  28/06/2021  01/07/2021 BATAL
129. TET49/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN HARTA PUSAKA [SLOT: PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA BAGI SIMATI BERAGAMA ISLAM (FARAID ASAS, WASIAT, HIBAH DAN HARTA SEPENCARIAN) TERBUKA 1  28/06/2021  28/06/2021 BUKA
130. TK02/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL I: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN IPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  28/06/2021  02/07/2021 BUKA
131. UG07/21 KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  29/06/2021  02/07/2021 BATAL
132. UPE08/21 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  29/06/2021  29/06/2021 BUKA
133. TB12/21 KURSUS PELUCUTHAKAN DAN PENGEMBALIAN TANAH DI BAWAH KTN PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD 2  29/06/2021  30/06/2021 BATAL
134. TU10/21 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  29/06/2021  02/07/2021 BATAL
135. TET50/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN HARTA PUSAKA [ PENTADBIRAN HARTA PUSAKA DI MALAYSIA (ISU DAN CABARAN) ] TERBUKA 1  29/06/2021  29/06/2021 BUKA
136. UKE08/21 KURSUS DALAM TALIAN: KURSUS PEMETAAN UTILITI-ASAS (SIRI II) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  30/06/2021  30/06/2021 BUKA
137. UGE11/21 KURSUS DALAM TALIAN: KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM : NEGERI DAN ANTARABANGSA - ASAS TERBUKA 1  01/07/2021  01/07/2021 BUKA
138. TET51/21 KURSUS DALAM TALIAN: PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN [SLOT 1: PEROLEHAN TANAH PERSEKUTUAN] [SLOT 2: PENGURUSAN DAN PENGAWALAN TANAH PERSEKUTUAN] TERBUKA 1  05/07/2021  05/07/2021 BUKA
139. TK05/21 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG / PENOLONG AKUANTAN / KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19-40) 5  05/07/2021  09/07/2021 BATAL
140. TM08/21 KURSUS MYETAPP: MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada semua Pegawai di Bahagian / Unit Pusaka di JKPTG. 3  06/07/2021  08/07/2021 BATAL
141. TM09/21 KURSUS PEMBANGUNAN APLIKASI MUDAH ALIH MENGGUNAKAN APLIKASI GLIDE Terbuka 3  06/07/2021  08/07/2021 BATAL
142. TET52/21 KURSUS DALAM TALIAN: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI [SLOT1: PENTADBIRAN TANAH DI MALAYSIA] [SLOT2: BENTUK-BENTUK HAKMILIK] PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 1  06/07/2021  06/07/2021 BUKA
143. UP05/21 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/07/2021  08/07/2021 BATAL
144. UG08/21 KURSUS ILMU FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  06/07/2021  08/07/2021 BATAL
145. TP10/21 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 4  06/07/2021  09/07/2021 BATAL
146. TU11/21 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  06/07/2021  08/07/2021 BATAL
147. TET53/21 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS TANAH KUMPULAN PELAKSANA [SLOT 1: PENGURUSAN HASIL TANAH[ [SLOT 2: PENGENALAN PERUNTUKKAN-PERUNTUKAN JUALAN DI BAWAH KTN] TERBUKA 1  07/07/2021  07/07/2021 BUKA
148. TME05/21 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN MOBILE APPS MENGGUNAKAN APLIKASI GLIDE Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian / Jabatan /Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. Terbuka kepada semua skim. 2  07/07/2021  08/07/2021 BUKA
149. TET54/21 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS TANAH (SELAIN KTN) KUMPULAN PELAKSANA [SLOT 1: AKTA PENEMBATAN BERKELOMPOK 1960] [SLOT2: OVERVIEW AKTA HAKMILIK STRATA 1985] TERBUKA 1  08/07/2021  08/07/2021 BUKA
150. TK06/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  12/07/2021  16/07/2021 BUKA
151. TET55/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS TANAH KUMPULAN PELAKSANA [SLOT 1: URUSNIAGA DI BAWAH KTN] [SLOT 2: HALANGAN URUSNIAGA DI BAWAH KTN] PENOLONG PEGAWAI TADBIR/ PENOLONG AKAUNTAN/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG / KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG/ PTG / PTD 1  12/07/2021  12/07/2021 BUKA
152. TK04/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL II: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK /PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  12/07/2021  16/07/2021 BUKA
153. UGE12/21 KURSUS DALAM TALIAN: ILMU FALAK-ASAS TERBUKA 1  13/07/2021  13/07/2021 BUKA
154. TM10/21 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB): DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS – MYSQL / SQL QUERIES Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah / Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 19-52 4  13/07/2021  16/07/2021 BATAL
155. TM11/21 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam. Gred 19 ke atas. 4  13/07/2021  16/07/2021 BATAL
156. TB13/21 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 19 - 54) 3  13/07/2021  15/07/2021 BATAL
157. TP11/21 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  13/07/2021  15/07/2021 BATAL
158. UK09/21 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  13/07/2021  15/07/2021 BATAL
159. TET56/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS TANAH KUMPULAN PELAKSANA [SLOT 1: HAK LALULALANG PENTADBIR TANAH [SLOT 2: PENYEDIAAN KERTAS MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI (MMK) PENOLONG PEGAWAI TADBIR/ PENOLONG AKAUNTAN/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG / KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG/ PTG / PTD 1  13/07/2021  13/07/2021 BUKA
160. TME06/21 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 – INTRODUCTION AND HACKING LAB INSTALLATION Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam (Gred 19 ke atas) 1  13/07/2021  13/07/2021 BUKA
161. TET57/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN NOTIS [SLOT 1: PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGHANTAR NOTIS] [SLOT 2: JENIS-JENIS NOTIS DI BAWAH KTN] PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 1  14/07/2021  14/07/2021 BUKA
162. TME07/21 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 – ANONYMITY AND INFORMATION GATHERING Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam. Gred 19 ke atas. 1  14/07/2021  14/07/2021 BUKA
163. UKE09/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 1  15/07/2021  15/07/2021 BUKA
164. TME08/21 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 – EXPLOITATION Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam. Gred 19 ke atas. 1  15/07/2021  15/07/2021 BUKA
165. TET58/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN NOTIS [SLOT 1: JENIS-JENIS NOTIS DI BAWAH APT 1960] [SLOT 2: JENIS-JENIS NOTIS DI BAWAH AKTA PUSAKA KECIL 1955] PENGHANTAR NOTIS/ PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 1  15/07/2021  15/07/2021 BUKA
166. UGE13/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENENTUAN ARAH KIBLAT@ ISTIWA' ADZAM TERBUKA 1  16/07/2021  16/07/2021 BUKA
167. UG04/21 KURSUS PENENTUAN ARAH KIBLAT @ ISTIWA’ ADZAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  16/07/2021  16/07/2021 BATAL
168. TET59/21 KURSUS DALAM TALIAN: PENGAMBILAN TANAH [SLOT 1: TATACARA SIASATAN DI BAWAH APT 1960] [SLOT 2: PENGGUNAAN SEMENTARA TANAH DI BAWAH APT 1960] TERBUKA 1  27/07/2021  27/07/2021 BUKA
169. TP12/21 KURSUS PELUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 2  27/07/2021  28/07/2021 BATAL
170. UP06/21 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  27/07/2021  29/07/2021 BUKA
171. UK10/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI UNTUK JUPEM NEGERI - BILANGAN 2 JUPEM Johor, JUPEM Negeri Sembilan, JUPEM Melaka, JUPEM Kelantan, JUPEM Terengganu dan JUPEM Pahang (Terbuka) 4  27/07/2021  30/07/2021 BUKA
172. TET60/21 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH [SLOT 1: PEMBERIMILIKAN] [SLOT 2: SELAIN PEMBERIMILIKAN] PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 1  28/07/2021  28/07/2021 BUKA
173. TK07/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 1 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  02/08/2021  06/08/2021 BUKA
174. TET36/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS TANAH [SLOT 1: PENGENALAN KEPADA SISTEM PENTADBIRAN TANAH DI MALAYSIA & KTN] [SLOT 2: BENTUK-BENTUK HAKMILIK] TERBUKA 1  02/08/2021  02/08/2021 BUKA
175. TK08/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 1 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  02/08/2021  06/08/2021 BUKA
176. TU12/21 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  03/08/2021  04/08/2021 BUKA
177. TM12/21 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka 3  03/08/2021  05/08/2021 BATAL
178. TM13/21 PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  03/08/2021  05/08/2021 BATAL
179. UP07/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR & PEMETAAN) – LANJUTAN BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta yang telah menghadiri Kursus Teknologi UAS Asas 4  03/08/2021  06/08/2021 BUKA
180. UG09/21 KURSUS ASAS UKUR KEJURUTERAAN DALAM PEMBINAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  03/08/2021  06/08/2021 BUKA
181. TME10/21 KURSUS DALAM TALIAN : FUNDAMENTALS OF IPV4 Terbuka 1  03/08/2021  03/08/2021 BUKA
182. UK11/21 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL JURUKUR BAGI PEJABAT UKUR DAERAH DAN WILAYAH TOPOGRAFI Juruukur di JUPEM Ibu Pejabat dan JUPEM Negeri (41 - 48) 3  03/08/2021  05/08/2021 BUKA
183. TB14/21 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD 2  03/08/2021  04/08/2021 BUKA
184. TET37/21 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS TANAH (SELAIN KTN) [SLOT 1: PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960] [SLOT 2: PENGENALAN KEPADA ENAKMEN RIZAB MELAYU] TERBUKA 1  03/08/2021  03/08/2021 BUKA
185. TME11/21 KURSUS DALAM TALIAN: FUNDAMENTALS OF IPV6 Terbuka 1  04/08/2021  04/08/2021 BUKA
186. TE06/21 KURSUS DALAM TALIAN : KONSEP STRATA APA ANDA PERLU TAHU? TERBUKA 1  11/08/2021  11/08/2021 BUKA
187. UP02/21 KURSUS PERISIAN ARCGIS – ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/08/2021  13/08/2021 BUKA
188. TE07/21 KURSUS DALAM TALIAN: FAHAMI FARAID TERBUKA 1  12/08/2021  12/08/2021 BUKA
189. UG10/21 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - MULTIBEAM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  17/08/2021  20/08/2021 BUKA
190. TM14/21 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL - TIPS AND TRICKS TERBUKA 3  17/08/2021  19/08/2021 BUKA
191. TM15/21 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan Sistem e-Consent. 2  17/08/2021  18/08/2021 BATAL
192. UG06/21 KURSUS PERSEMPADANAN DARAT: NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  18/08/2021  20/08/2021 TUTUP
193. TME13/21 KURSUS DALAM TALIAN : DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING TERBUKA 4  24/08/2021  27/08/2021 BUKA
194. TE08/21 KURSUS DALAM TALIAN: SYARAT-SYARAT KELULUSAN PECAH BAHAGI, PECAH SEMPADAN DAN PENYATUAN TANAH: APA ANDA PERLU TAHU? TERBUKA 1  24/08/2021  24/08/2021 BUKA
195. UP08/21 KURSUS PERISIAN ARCGIS – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  24/08/2021  26/08/2021 BUKA
196. TM16/21 KURSUS DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING TERBUKA 4  24/08/2021  27/08/2021 BATAL
197. UK12/21 KURSUS PENGGUNAAN TITLE SURVEY MODULE (ETSM) DALAM UKURAN HAKMILIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ IPTA dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  24/08/2021  26/08/2021 BUKA
198. TM17/21 KURSUS GOOGLE MAP : NAVIGATION & CUSTOMIZATION (LANJUTAN) Terbuka 3  24/08/2021  26/08/2021 BATAL
199. TE09/21 KURSUS DALAM TALIAN : TANAH PERTANIAN BERKELUASAN DI BAWAH 2/5 HEKTAR : HALANGAN DAN SEKATAN TERBUKA 1  25/08/2021  25/08/2021 BUKA
200. UME02/21 KURSUS DALAM TALIAN: KESAN RASUAH KEPADA ORGANISASI TERBUKA 1  25/08/2021  25/08/2021 TUTUP
201. TME14/21 KURSUS DALAM TALIAN: GOOGLE MAP-NAVIGATION & CUSTOMIZATION (LANJUTAN) Terbuka 2  25/08/2021  26/08/2021 BUKA
202. TME03/21 KURSUS DALAM TALIAN : SMARTPHONE PHOTOGRAPHY Terbuka 2  01/09/2021  02/09/2021 BUKA
203. TK09/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL III: BILANGAN 2 (MODUL KANUN TANAH NEGARA III) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  06/09/2021  10/09/2021 BUKA
204. TET38/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB AGENSI PEMOHON] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  06/09/2021  06/09/2021 BUKA
205. TK10/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL IV: BILANGAN 2 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA I) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK /PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  06/09/2021  10/09/2021 BUKA
206. UP09/21 KURSUS APRISIASI PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
207. TET39/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENGAMBILAN TANAH [SLOT: PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEK. 3(1)(A)(B)(C) SEHINGGA SEK. 9] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  07/09/2021  07/09/2021 BUKA
208. UG11/21 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
209. TM18/21 KURSUS UNDERSTANDING AND PRESENTING DATA USING MICROSOFT EXCEL Terbuka 3  07/09/2021  09/09/2021 BATAL
210. UK13/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
211. TME15/21 KURSUS DALAM TALIAN:UNDERSTANDING AND PRESENTING DATA USING MICROSOFT EXCEL Terbuka 3  07/09/2021  09/09/2021 BUKA
212. TET40/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT : PERANAN DAN FUNGSI PUSAT PEMPEROSESAN SETEMPAT (OSC)] PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) / PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI (GRED 19-54) 1  08/09/2021  08/09/2021 BUKA
213. TET41/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT : KEPERLUAN DAN SYARAT PEMBANGUNAN BERDASARKAN AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976] PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) / PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI (GRED 19-54) 1  09/09/2021  09/09/2021 BUKA
214. TET42/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH (SLOT: PENYEDIAAN HAKMILIK SAMBUNGAN, GANTIAN DAN PENDUA SERTA PENDAFTARANNYA) PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  13/09/2021  13/09/2021 BUKA
215. TET43/21 KURSUS DALAM TALIAN : PENDAFTARAN TANAH [SLOT URUSNIAGA: PROSEDUR PEMBETULAN PERTUKARAN NAMA/ALAMAT, KEMASUKAN USANG DAN PENYERAGAMAN SYARAT NYATA DI BAWAH KTN] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  14/09/2021  14/09/2021 BUKA
216. TET44/21 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN TANAH [SLOT: TUKAR SYARAT DAN JENIS PENGGUNAAN TANAH] PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 1  15/09/2021  15/09/2021 BUKA
217. TK11/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 1 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  20/09/2021  24/09/2021 BUKA
218. TM19/21 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID BERINFOGRAFIK TERBUKA 3  21/09/2021  23/09/2021 BATAL
219. TM20/21 KURSUS MASTERING LINUX SERVER Terbuka 3  21/09/2021  23/09/2021 BATAL
220. UP10/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS (UKUR & PEMETAAN) – LANJUTAN BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  21/09/2021  24/09/2021 BUKA
221. UG12/21 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  21/09/2021  24/09/2021 BUKA
222. UK14/21 KURSUS PEMETAAN UTILITI - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  21/09/2021  23/09/2021 BUKA
223. TME18/21 KURSUS DALAM TALIAN: MASTERING LINUX SERVER - PENGENALAN DAN TATACARA PENGURUSAN & PEMBANGUNAN SERVER Terbuka 1  21/09/2021  21/09/2021 BUKA
224. TME19/21 KURSUS DALAM TALIAN: MASTERING LINUX SERVER - PENGENALAN DAN TATACARA PENGURUSAN & PEMBANGUNAN SERVER Terbuka 1  22/09/2021  22/09/2021 BUKA
225. TME17/21 PEMBANGUNAN SLAID BERINFOGRAFIK TERBUKA 1  23/09/2021  23/09/2021 BUKA
226. UK01/21 KURSUS PENGUKUHAN DAN PENGAMALAN SOFT SKILL Pembantu Awam di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi (Gred 11- 14) 4  27/09/2021  30/09/2021 BUKA
227. TK12/21 KURSUS SIJIL PENTADBIRAN TANAH - MODUL V: BILANGAN 2 (MODUL PERUNDANGAN SELAIN KANUN TANAH NEGARA II) PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK / PEGAWAI TADBIR NEGERI 5  27/09/2021  01/10/2021 BUKA
228. UP11/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  05/10/2021  07/10/2021 BUKA
229. TM21/21 KURSUS PENGURUSAN RAKAMAN MAYA MEDIA SOSIAL (RECORDING STREAM MANAGEMENT) TERBUKA 3  05/10/2021  07/10/2021 BATAL
230. UG13/21 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  05/10/2021  07/10/2021 BUKA
231. TME21/21 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 – INTRODUCTION AND HACKING LAB INSTALLATION Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam (Gred 19 ke atas) 1  05/10/2021  05/10/2021 BUKA
232. TME22/21 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 – ANONYMITY AND INFORMATION GATHERING Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam. Gred 19 ke atas. 1  06/10/2021  06/10/2021 BUKA
233. TME20/21 KURSUS DALAM TALIAN : (PENGURUSAN RAKAMAN MAYA MEDIA SOSIAL (RECORDING STREAM MANAGEMENT)) TERBUKA 2  06/10/2021  07/10/2021 BUKA
234. TME23/21 KURSUS DALAM TALIAN: INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di Sektor Awam (Gred 19 ke atas) 1  07/10/2021  07/10/2021 BUKA
235. UK15/21 KURSUS ASAS APLIKASI PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 3D Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  12/10/2021  14/10/2021 BUKA
236. TM22/21 KURSUS PERSEMBAHAN SLAID BERINFORMATIF MENGGUNAKAN CLOUD-BASED TOOL Terbuka 3  12/10/2021  14/10/2021 BATAL
237. UP12/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS – LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  20/10/2021  22/10/2021 BUKA
238. TM99/21 KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB MUDAH MENGGUNAKAN JOOMLA Terbuka 3  25/10/2021  27/10/2021 BATAL
239. TM98/21 KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB MUDAH MENGGUNAKAN JOOMLA Terbuka 3  25/10/2021  27/10/2021 BATAL
240. TME26/21 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN LAMAN WEB MUDAH MENGGUNAKAN JOOMLA Terbuka 3  25/10/2021  27/10/2021 BUKA
241. TME27/21 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE TERBUKA 4  25/10/2021  28/10/2021 BUKA
242. TM24/21 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE Terbuka 4  25/10/2021  28/10/2021 BATAL
243. TM23/21 PEMBANGUNAN LAMAN WEB MUDAH MENGGUNAKAN JOOMLA Terbuka 3  25/10/2021  27/10/2021 BATAL
244. UP13/21 KURSUS TEKNOLOGI UAS DAN APLIKASI – ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  26/10/2021  28/10/2021 BUKA
245. UK16/21 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka) 3  26/10/2021  28/10/2021 BUKA