espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TP01/20 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
2. TB01/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
3. TU01/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 2  21/01/2020  22/01/2020 TUTUP
4. UG01/20 KURSUS PENGENALAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  28/01/2020  31/01/2020 TUTUP
5. TU02/20 KURSUS PENYIASATAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 TUTUP
6. TK01/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 1 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 BUKA
7. TB02/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  04/02/2020  06/02/2020 TUTUP
8. UP01/20 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  04/02/2020  06/02/2020 TUTUP
9. UK01/20 KURSUS PENGUKUHAN DAN PENGAMALAN SOFT SKILL Pembantu Awam di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi (Gred 11-14) 4  04/02/2020  07/02/2020 TUTUP
10. TM01/20 KURSUS PERSEMBAHAN MULTIMEDIA KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  04/02/2020  07/02/2020 TUTUP
11. UP02/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
12. TU03/20 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
13. UG02/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  11/02/2020  12/02/2020 TUTUP
14. TB03/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 2  11/02/2020  12/02/2020 TUTUP
15. TM02/20 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
16. TP02/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  11/02/2020  14/02/2020 BUKA
17. UM01/20 CINTA SAMPAI SYURGA TERBUKA 3  12/02/2020  14/02/2020 TUTUP
18. TP03/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD (GRED 11-19) 3  18/02/2020  20/02/2020 BUKA
19. TB04/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  18/02/2020  20/02/2020 TUTUP
20. UP03/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  18/02/2020  21/02/2020 TUTUP
21. TN02/20 KURSUS KHAS NEGERI KEDAH ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG/ PDT / JKPTG / AGENSI NEGERI KEDAH 2  19/02/2020  20/02/2020 BUKA
22. UK19/20 KURSUS PENGENDALIAN UAV BAGI TUJUAN KADASTER DAN PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan teknikal di INSTUN & JUPEM (terbuka kepada semua gred) 5  24/02/2020  28/02/2020 TUTUP
23. UG03/20 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/02/2020  28/02/2020 TUTUP
24. TK02/2020 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  25/02/2020  06/03/2020 TUTUP
25. TP04/20 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI di JKPTG/ PTG / PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
26. TB05/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
27. TM03/20 PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) : INTERNAL AUDIT Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 2  25/02/2020  26/02/2020 BUKA
28. TB06/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
29. TP05/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH : PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI DI JKPTG, PTG DAN PTD (GRED 11-19) 4  03/03/2020  06/03/2020 BUKA
30. UP04/20 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
31. TU04/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  03/03/2020  06/03/2020 TUTUP
32. UK03/20 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan JUPEM (Gred JA29-J48) 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
33. UG04/20 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  09/03/2020  12/03/2020 BUKA
34. TP06/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
35. TU05/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  10/03/2020  12/03/2020 BUKA
36. TM04/20 KURSUS EFEKTIF DATA ANALISIS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BILANGAN 1 - INTERMEDIATE LEVEL Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
37. UK04/20 KURSUS PEMANTAPAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta -(terbuka kepada semua gred) 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
38. TM06/20 KURSUS HYBRID MOBILE APP DEVELOPMENT BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  24/03/2020  26/03/2020 TANGGUH
39. TU06/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  24/03/2020  25/03/2020 TANGGUH
40. TM05/20 KURSUS MYETAPP: MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada semua Pegawai di Bahagian/ Unit Pusaka di JKPTG 3  24/03/2020  26/03/2020 BATAL
41. TP07/20 KURSUS PENGURUSAN RIZAB MELAYU PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/PBT DAN PELABAGAI AGENSI (GRED 19-52) 2  24/03/2020  25/03/2020 TANGGUH
42. TM07/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  31/03/2020  03/04/2020 TANGGUH
43. TM09/20 KURSUS THE MAGIC OF GEOSPATIAL MANIPULATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  07/04/2020  09/04/2020 BATAL
44. TK03/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 11  07/04/2020  17/04/2020 BUKA
45. TB07/20 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 3  07/04/2020  09/04/2020 TANGGUH
46. TU07/20 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  07/04/2020  10/04/2020 TANGGUH
47. TP08/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  07/04/2020  10/04/2020 BUKA
48. TM08/20 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN KANDUNGAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 3  07/04/2020  09/04/2020 BUKA
49. UM02/20 SELAMATKAH KITA TERBUKA 3  08/04/2020  10/04/2020 BATAL
50. TM10/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  14/04/2020  16/04/2020 TANGGUH
51. TB09/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 TANGGUH
52. TU08/20 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  14/04/2020  15/04/2020 BUKA
53. TM11/20 KURSUS DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  14/04/2020  17/04/2020 TANGGUH
54. TP09/20 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/ CERUN PEGAWAI DI KATS/ JKPTG/ PTG/ PTD/ PBT/ JPBD/ JPS/ JKR/ JMG DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 TANGGUH
55. TP15/20 KURSUS ASAS URUSNIAGA DI BAWAH KTN KHAS BPPT 2020 WARGA BPPT INSTUN SAHAJA 1  13/05/2020  13/05/2020 BUKA
56. UG06/20 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  09/06/2020  11/06/2020 TUTUP
57. UP05/20 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR DAN PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  10/06/2020  11/06/2020 BUKA
58. TMO 01/20 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN KANDUNGAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 1  12/06/2020  12/06/2020 BUKA
59. UP07/20 KURSUS ASAS PENAWANAN DATA GEOSPATIAL DAN GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/06/2020  19/06/2020 BUKA
60. UK06/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI - TEORI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  16/06/2020  18/06/2020 BUKA
61. TM13/20 MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL TIPS AND TRICKS BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  16/06/2020  18/06/2020 BUKA
62. UK02/20 KURSUS PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) : PELAN PRA-HITUNGAN DAN PELAN HAKMILIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/06/2020  18/06/2020 BUKA
63. TM12/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  16/06/2020  19/06/2020 TANGGUH
64. TM14/20 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Terbuka kepada Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  23/06/2020  24/06/2020 TANGGUH
65. TU09/20 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 3  23/06/2020  25/06/2020 TANGGUH
66. UG08/20 KURSUS PERSEMPADANAN DARAT : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  23/06/2020  26/06/2020 BUKA
67. UK07/20 KURSUS PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN PELAN HAKMILIK STRATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  23/06/2020  25/06/2020 BUKA
68. TP10/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD (GRED 19-54) 3  23/06/2020  25/06/2020 BUKA
69. UK08/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON TIMUR JUPEM Pahang, JUPEM Kelantan, JUPEM Terengganu, JKR Wilayah Timur (GRED JA29-J48) 3  23/06/2020  25/06/2020 TUTUP
70. TM15/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  23/06/2020  26/06/2020 TANGGUH
71. UM03/20 SIHAT ITU AWESOME TERBUKA 3  24/06/2020  26/06/2020 BUKA
72. TU10/20 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ UNIT KAWALSELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  30/06/2020  02/07/2020 BUKA
73. TP11/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI / JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) / PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENGHULU / PENGGAWA 4  30/06/2020  03/07/2020 BUKA
74. UP08/20 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  30/06/2020  02/07/2020 BUKA
75. TB10/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  30/06/2020  02/07/2020 BUKA
76. TM16/20 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 1 Terbuka kepada semua Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  01/07/2020  03/07/2020 BUKA
77. UP09/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV (UKUR & PEMETAAN) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  07/07/2020  10/07/2020 BUKA
78. UG09/20 KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  07/07/2020  10/07/2020 BUKA
79. TU11/20 KURSUS FARAID BILANGAN 2 TERBUKA 3  07/07/2020  09/07/2020 BUKA
80. TM18/20 KURSUS PENGHASILAN PERSEMBAHAN BERINFORMATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  07/07/2020  09/07/2020 TANGGUH
81. TP12/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 4  07/07/2020  10/07/2020 BUKA
82. UK05/20 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - (terbuka kepada semua gred) 3  07/07/2020  09/07/2020 BUKA
83. TB11/20 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  07/07/2020  08/07/2020 BUKA
84. TM17/20 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SERVER APLIKASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  07/07/2020  09/07/2020 TANGGUH
85. TK04/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  13/07/2020  17/07/2020 BUKA
86. UG10/20 KURSUS PENENTUAN LOKASI DARI CERAPAN BINTANG Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/07/2020  15/07/2020 BUKA
87. TB12/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  14/07/2020  16/07/2020 BUKA
88. TM20/20 KURSUS HYBRID MOBILE APP DEVELOPMENT BIL.2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  14/07/2020  16/07/2020 BUKA
89. TM19/20 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka kepada Pegawai Pengambilan Tanah di JKPTG 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
90. TU12/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  14/07/2020  17/07/2020 BUKA
91. UK09/20 KURSUS PENYEDIAAN PELAN : STRATA /PRA-HITUNGAN / BUTIRAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  14/07/2020  17/07/2020 BUKA
92. UP06/20 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  14/07/2020  16/07/2020 BUKA
93. UG05/20 KURSUS UKUR ARAS DAN UKUR BUTIRAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  21/07/2020  23/07/2020 TUTUP
94. TB13/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BUKA
95. UP10/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  21/07/2020  23/07/2020 BUKA
96. TM22/20 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  21/07/2020  23/07/2020 BUKA
97. UK10/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON BARAT Bahagian Kadaster, JUPEM Selangor, JUPEM Wilayah Persekutuan KL/Putrajaya, JKR Wilayah Tengah, KPKT 3  21/07/2020  23/07/2020 TUTUP
98. TU13/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG /PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK I PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  21/07/2020  23/07/2020 BUKA
99. TU14/20 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BUKA
100. TM21/20 KURSUS GOOGLE MAPS LANJUTAN: NAVIGATION & CUSTOMIZATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  21/07/2020  23/07/2020 TANGGUH
101. UG11/20 KURSUS ILMU FALAK - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  04/08/2020  07/08/2020 BUKA
102. UP11/20 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  04/08/2020  06/08/2020 BUKA
103. TB08/20 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 29-54) 3  04/08/2020  06/08/2020 BUKA
104. TM23/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
105. UK11/20 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL BAGI PEJABAT UKUR DAERAH DAN WILAYAH TOPOGRAFI Juruukur Daerah dan Topografi Wilayah 3  04/08/2020  06/08/2020 BUKA
106. TM24/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  11/08/2020  14/08/2020 TANGGUH
107. TM25/20 KURSUS EFEKTIF DATA ANALISIS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BILANGAN 2 - INTERMEDIATE LEVEL Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 3  11/08/2020  13/08/2020 BUKA
108. UG12/20 KURSUS SISTEM KOORDINAT DI MALAYSIA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/08/2020  13/08/2020 BUKA
109. UK12/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON SELATAN JUPEM Johor, JUPEM Melaka, JUPEM Negeri Sembilan, JKR Wilayah Selatan, Koridor Utiliti Johor (KUJ) -(GRED JA29-J48) 3  11/08/2020  13/08/2020 TUTUP
110. UP12/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL & VIDEO) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  11/08/2020  14/08/2020 BUKA
111. TP13/20 KURSUS PERLUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
112. TB14/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
113. TU15/20 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD, PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG DAN PTD 2  25/08/2020  26/08/2020 BUKA
114. UG07/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  25/08/2020  26/08/2020 BUKA
115. UP13/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
116. UK13/20 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATUM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
117. TM26/20 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL-TIPS AND TRICKS BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BUKA
118. UM04/20 EKSPLORASI DIRI TERBUKA 3  26/08/2020  28/08/2020 BUKA
119. UG13/20 KURSUS AMALI KIBLAT : TEORI DAN APLIKASI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/09/2020  04/09/2020 BUKA
120. UK14/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/09/2020  04/09/2020 BUKA
121. TM27/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB): DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS : MYSQL / SQL QUERIES Terbuka kepada Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. 4  08/09/2020  11/09/2020 BUKA
122. UK15/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI - AMALI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/09/2020  10/09/2020 BUKA
123. TM28/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO: DSLR DAN DRONE BIL.2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  08/09/2020  11/09/2020 TANGGUH
124. UP14/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/09/2020  10/09/2020 BUKA
125. UG14/20 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  08/09/2020  11/09/2020 BUKA
126. UP15/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
127. TM29/20 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
128. TU16/20 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  22/09/2020  23/09/2020 BUKA
129. TK05/20 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL BILANGAN 2 PENTADBIR TANAH, KETUA PEN. PENTADBIR TANAH DAN PEN. PENTADBIR TANAH DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, PEGAWAI DI PTG DAN JKPTG, PUU DI PTG DAN PTD (GRED 41-54) 11  22/09/2020  02/10/2020 BUKA
130. UG15/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) : CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
131. TP14/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
132. UK16/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON UTARA JUPEM Kedah, JUPEM Pulau Pinang, JUPEM Perlis, JKR Wilayah (GRED JA29-J48) 3  29/09/2020  01/10/2020 TUTUP
133. UG16/20 KURSUS ILMU FALAK - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  30/09/2020  02/10/2020 BUKA
134. UP16/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/10/2020  09/10/2020 BUKA
135. UK17/20 KURSUS ASAS APLIKASI PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 3D Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/10/2020  09/10/2020 BUKA
136. UG17/20 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/10/2020  15/10/2020 BUKA
137. TM30/20 KURSUS LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  13/10/2020  16/10/2020 TANGGUH
138. UK18/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - Terbuka 3  13/10/2020  15/10/2020 BUKA