espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM26/17 KURSUS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRMIS) Kakitangan MDTM 3  10/01/2017  12/01/2017 TUTUP
2. TP01/17 KURSUS PENGUKUHAN PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1/2017 Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 11-16) 4  17/01/2017  20/01/2017 TUTUP
3. TB01/17 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI - KUMPULAN PENGURUSAN PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN (GRED 41-54) 2  18/01/2017  19/01/2017 TUTUP
4. TU01/17 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  18/01/2017  19/01/2017 TUTUP
5. TW01/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN SOKONGAN BILANGAN 1/2017 PEN. PEG. TADBIR/ PEN. AKAUNTAN/ PEN PEG UNDANG-UNDANG/ KETUA PEM TADBIR/ PEM TADBIR DI JKPTG/PTG/PTD 5  23/01/2017  27/01/2017 TUTUP
6. TP02/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu/Penggawa)(Gred 17-54) 4  24/01/2017  27/01/2017 TUTUP
7. TP03/17 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1/2017 Penghantar Notis/ Pembantu Am Pejabat/ Pekerja Am di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 1-12) 4  14/02/2017  17/02/2017 TUTUP
8. UP01/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  14/02/2017  17/02/2017 TUTUP
9. TM01/17 KURSUS PENGURUSAN MEDIA SOSIAL UNTUK PENINGKATAN IMEJ ORGANISASI Terbuka kepada pelbagai agensi/kementerian. Gred 17 - 52. 2  14/02/2017  15/02/2017 TUTUP
10. TM02/17 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ MENGGUNAKAN MICROSOFT POWERPOINT 2016 Terbuka kepada pelbagai agensi/kementerian. Semua gred. 4  14/02/2017  17/02/2017 TUTUP
11. TM27/17 KURSUS MEMBANGUN APLIKASI WEB DAN WEB SERVICES MENGGUNAKAN PHP FRAMEWORK 4  14/02/2017  17/02/2017 TUTUP
12. TU02/17 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  15/02/2017  16/02/2017 TUTUP
13. TB03/17 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI KUMPULAN SOKONGAN PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN (GRED 17-40) 2  15/02/2017  16/02/2017 TUTUP
14. TW02/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 1 PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG / PTG / PTD SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 29-36) 12  20/02/2017  03/03/2017 TUTUP
15. UP02/17 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  21/02/2017  24/02/2017 TUTUP
16. TU03/17 KURSUS PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN MAHKAMAH BILANGAN 1/2017 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 11  21/02/2017  03/03/2017 TANGGUH
17. UG02/17 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pembantu Awam JUPEM/ Pembantu Tadbir (Stor) di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/Agensi 3  21/02/2017  23/02/2017 TUTUP
18. UK02/17 KURSUS PENGIMBASAN UTILITI BAWAH TANAH - TEORI JURUUKUR,JURUGEOSPATIAL,PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI/SEKTOR SWASTA DAN GLC GRED 17 - 52 3  22/02/2017  24/02/2017 TUTUP
19. UM01/17 IMEJ ANDA CERMINAN ORGANISASI Terbuka 3  22/02/2017  24/02/2017 TUTUP
20. TN06/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS WILAYAH PERSEKUTUAN ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG / PEJABAT TANAH / JKPTG NEGERI 2  22/02/2017  23/02/2017 TUTUP
21. TP04/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1/2017 PENOLONG JURUUKUR / PENOLONG JURUTERA/ PELUKIS PELAN DI PENTADBIRAN TANAH/ DAERAH/JUPEM SERTA PBT/JPBD/JPS/JKR/JABATAN PERTANIAN/JMG/JAS DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN 4  28/02/2017  03/03/2017 TUTUP
22. TM04/17 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia. Gred 17-41. 3  28/02/2017  02/03/2017 TUTUP
23. TM03/17 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE ILLUSTRATOR Terbuka kepada pelbagai agensi/kementerian. Semua gred. 4  28/02/2017  03/03/2017 TUTUP
24. TP05/17 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD (Gred 17-54) 3  07/03/2017  09/03/2017 TUTUP
25. TU04/17 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/ UNIT KAWAL SELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA (GRED 17-54) 3  07/03/2017  09/03/2017 TUTUP
26. UP03/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  07/03/2017  10/03/2017 TUTUP
27. TB04/17 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  07/03/2017  09/03/2017 TUTUP
28. UK03/17 KURSUS APRESIASI PERUNDANGAN TANAH Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Jurukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 3  08/03/2017  10/03/2017 TUTUP
29. TP06/17 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di PTG dan PTD 5  13/03/2017  17/03/2017 TUTUP
30. TB05/17 KURSUS PENGURUSAN MINERAL PEGAWAI DI JMG / JKPTG / PTG / PTD (GRED 17-54) 5  13/03/2017  17/03/2017 TUTUP
31. TU05/17 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DIBAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL.1 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/PENGGAWA) 4  14/03/2017  17/03/2017 TUTUP
32. UG04/17 KURSUS PENENTUAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN MARITIM NEGERI DAN ANTARABANGSA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 4  14/03/2017  17/03/2017 TUTUP
33. TM05/17 KURSUS PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA GIS MENGGUNAKAN MAPINFO Terbuka kepada semua pegawai terutamanya yang terlibat dengan pembangunan GIS. Gred 29-41. 2  14/03/2017  15/03/2017 TUTUP
34. TM06/17 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE INDESIGN Terbuka kepada pelbagai agensi/kementerian. Semua gred. 4  14/03/2017  17/03/2017 TUTUP
35. TM08/17 KURSUS MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG. Semua Gred. 3  28/03/2017  30/03/2017 TUTUP
36. UG05/17 KURSUS FALAK SYARIE Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  28/03/2017  31/03/2017 TUTUP
37. TM07/17 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BILANGAN 1 Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 2  28/03/2017  29/03/2017 TUTUP
38. UK05/17 KURSUS PENGIMBASAN UTILITI BAWAH TANAH - AMALI Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ PBT/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17- 52) 4  28/03/2017  31/03/2017 TUTUP
39. UP05/17 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 3  29/03/2017  31/03/2017 TUTUP
40. TM28/17 KURSUS PEMBUDAYAAN SISTEM EPSA UNTUK BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT INSTUN Pegawai Teknologi Maklumat INSTUN 1  31/03/2017  31/03/2017 TUTUP
41. TP07/17 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar/ Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan (Gred 17-52) 2  04/04/2017  05/04/2017 TUTUP
42. TB06/17 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BIL. 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA (GRED 17-54) 4  04/04/2017  07/04/2017 TUTUP
43. UG03/17 KURSUS ASTRONOMI LAPANGAN : PENENTUAN LATITUD DAN LONGITUD DARIPADA CERAPAN BINTANG Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai Jabatan Agama Negeri/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  04/04/2017  07/04/2017 TUTUP
44. UM02/17 KENAPA AKU? Terbuka 3  05/04/2017  07/04/2017 TUTUP
45. TN02/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI KEDAH ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG / PTD / JKPTG / AGENSI NEGERI KEDAH 2  11/04/2017  12/04/2017 TUTUP
46. UP06/17 KURSUS UNDANG-UNDANG, PERATURAN, PEKELILING DAN GARIS PANDUAN BERKAITAN PEMETAAN Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur Jupem/ Pegawai Di Jabatan Bawah NRE/ Pegawai Di PBT/ Pegawai Di PTD/ Pegawai Di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta Dan GLC (Gred 17-54) 4  11/04/2017  14/04/2017 BATAL
47. TM10/17 KURSUS ADOBE AFTER EFFECTS Terbuka kepada pelbagai agensi/kementerian. Gred 17- 44. 4  11/04/2017  14/04/2017 TUTUP
48. TM09/17 KURSUS WIRELESS NETWORK SECURITY Terbuka kepada pegawai Skim Teknologi Maklumat. Gred 17 ke atas. Keutamaan kepada Pegawai daripada Jupem, JKPTG, PTG dan PTD. 4  11/04/2017  14/04/2017 TUTUP
49. TW03/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BILANGAN 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 11  17/04/2017  27/04/2017 TUTUP
50. UG01/17 KURSUS PENGUKURAN UKUR ARAS JITU Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 3  18/04/2017  20/04/2017 BATAL
51. UP04/17 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  18/04/2017  21/04/2017 TUTUP
52. TB07/17 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  18/04/2017  20/04/2017 TUTUP
53. TU07/17 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD DAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/ PTD (GRED 27-54) 2  19/04/2017  20/04/2017 TUTUP
54. TM12/17 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BILANGAN 1 Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Gred 17 - 44. 4  25/04/2017  28/04/2017 TUTUP
55. TM11/17 KURSUS DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS - MYSQL & SQL QUERIES DI PERSEKITARAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) Terbuka kepada pegawai Skim Teknologi Maklumat. Gred 17-52. 4  25/04/2017  28/04/2017 TUTUP
56. TB08/17 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI / PBT /BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 3  25/04/2017  27/04/2017 TUTUP
57. TP08/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2/2017 Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu/Penggawa)(Gred 17-52) 4  25/04/2017  28/04/2017 TUTUP
58. TM29/17 KURSUS ELERNING BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN 1  25/04/2017  25/04/2017 TUTUP
59. UU01/17 KURSUS PEMANTAPAN PASUKAN Terbuka 3  26/04/2017  28/04/2017 TUTUP
60. UG07/17 KURSUS UKURAN ARAS KAEDAH GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 3  26/04/2017  28/04/2017 TUTUP
61. UK07/17 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION (ASAS) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM / Penolong Pegawai Tanah di JKPTG/PTG/PTD Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-41) 3  26/04/2017  28/04/2017 TUTUP
62. TM30/17 KURSUS WEB APPLICATION WITH PHP AND MYSQL TERBUKA 4  15/05/2017  18/05/2017 TUTUP
63. TW04/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN SOKONGAN BIL.2 Penolong Pegawai Tadbir/ Penolong Akauntan/ Penolong Pegawai Undang-Undang/ Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir di JKPTG/PTG/PTD 5  15/05/2017  19/05/2017 TUTUP
64. TU06/17 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI (GRED 17-54) 3  15/05/2017  17/05/2017 TUTUP
65. TM14/17 KURSUS PEMBANGUNAN MOBILE APPS (ANDROID) Terbuka kepada pegawai Skim Teknologi Maklumat yang terlibat dengan pembangunan sistem. Gred 29 - 44. 4  16/05/2017  19/05/2017 TUTUP
66. UK08/17 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE/PEGAWAI DI PBT/PEGAWAI DI PTD/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI GRED 17-44 4  16/05/2017  19/05/2017 TUTUP
67. UP08/17 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur, Kumpulan Pelaksana JUPEM/ di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai/ Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 11-41) 4  16/05/2017  19/05/2017 TUTUP
68. TP09/17 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2/2017 Penghantar Notis/ Pembantu Am Pejabat/ Pekerja Am di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 1-12) 3  16/05/2017  18/05/2017 TUTUP
69. TM13/17 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT 2016 STEP BY STEP Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 2  16/05/2017  17/05/2017 TUTUP
70. UG08/17 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI BILANGAN 1/2017 Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 4  16/05/2017  19/05/2017 TUTUP
71. TN01/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PERLIS ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG / AGENSI NEGERI YANG BERKENAAN 3  23/05/2017  25/05/2017 TUTUP
72. UG09/17 KURSUS ASAS UKUR KEJURUTERAAN Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  11/07/2017  14/07/2017 TUTUP
73. UP09/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV (UKUR & PEMETAAN) LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  11/07/2017  14/07/2017 TUTUP
74. UK09/17 KURSUS PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN HAKMILIK STRATA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-52) 4  11/07/2017  14/07/2017 TUTUP
75. TM15/17 KURSUS LEARN STEP BY STEP WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK-JOOMLA) Skim Teknologi Maklumat yang terlibat dengan pembangunan sistem. Gred 17 - 52. 4  18/07/2017  21/07/2017 TUTUP
76. TN04/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PERAK ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG DAN PTD 2  18/07/2017  19/07/2017 TUTUP
77. UG17/17 TAFAQQUH FALAK Pegawai Unit falak Jabatan Mufti Negeri-negeri/Pelbagai Jabatan 3  18/07/2017  20/07/2017 TUTUP
78. TM16/17 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BILANGAN 2 Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 2  18/07/2017  19/07/2017 TUTUP
79. UM03/17 VAKSIN DIRI TINGKAT PRESTASI Terbuka 3  19/07/2017  21/07/2017 TUTUP
80. UK10/17 KURSUS APLIKASI CAD 3D - ASAS JURUUKUR, JURUGEOSPATIAL, PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PENOLONG PEGAWAI TANAH, JURUTEKNIK, PELUKIS PELAN DI JKPTG/PTG/PTD/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI/SEKTOR SWASTA DAN GLC GRED 17-41 4  25/07/2017  28/07/2017 TUTUP
81. TP10/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 Penolong Juruukur / Penolong Jurutera/ Pelukis Pelan di Pentadbiran Tanah/ Daerah/JUPEM serta PBT/JPBD/JPS/JKR/Jabatan Pertanian/JMG/JAS dan Jabatan-Jabatan Lain Yang Berkaitan 4  25/07/2017  28/07/2017 TUTUP
82. TB10/17 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  25/07/2017  27/07/2017 TUTUP
83. TU08/17 KURSUS KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK DIBAWAH AKTA TANAH (KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BIL.2/17 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN AGENSI DIBAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/ UNIT KAWAL SELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA DAN RISDA 3  26/07/2017  28/07/2017 TUTUP
84. TW05/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 2 Penolong Pegawai Tanah Di JKPTG / PTG / PTD (Semenanjung Malaysia) (Gred 27-36) 12  31/07/2017  11/08/2017 TUTUP
85. TM17/17 KURSUS MICROSOFT EXCEL 2016 STEP BY STEP BILANGAN 1 Terbuka kepada pelbagai agensi/kementerian. Semua gred. 2  01/08/2017  02/08/2017 TUTUP
86. TB02/17 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  01/08/2017  03/08/2017 TUTUP
87. TM18/17 KURSUS DIGITAL FORENSICS - FIRST RESPONDER Terbuka kepada semua pegawai Skim Teknologi Maklumat. Keutamaan kepada Pegawai daripada JUPEM, JKPTG, PTG dan PTD. Gred 29 - 48. 4  01/08/2017  04/08/2017 TUTUP
88. UP07/17 KURSUS PENGENALAN EMAPPING Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  01/08/2017  04/08/2017 BATAL
89. TN07/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI SEMBILAN ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG DAN PTD 2  01/08/2017  02/08/2017 TUTUP
90. TU09/17 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD (GRED 27-54) 2  02/08/2017  03/08/2017 TUTUP
91. TP11/17 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 Pegawai di PTG dan PTD 5  07/08/2017  11/08/2017 TUTUP
92. TU15/17 PELUPUSAN TANAH PEGAWAI DAN KAKITANGAN PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 1  08/08/2017  08/08/2017 TUTUP
93. TU10/17 KURSUS LANJUTAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG (GRED 44-52) 4  08/08/2017  11/08/2017 TUTUP
94. UG11/17 KURSUS CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 4  08/08/2017  11/08/2017 TUTUP
95. UK01/17 KURSUS PENGELUARAN HAKMILIK/ GERAN TANAH Penolong Juruukur JUPEM/ Penolong Pegawai Tanah di JKPTG/ PTG/ PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 27-38) 3  09/08/2017  11/08/2017 TANGGUH
96. TM19/17 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia. Gred 17- 44. 2  15/08/2017  16/08/2017 TUTUP
97. TP12/17 KURSUS PENGUKUHAN PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2/2017 Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 11-16) 4  15/08/2017  18/08/2017 TUTUP
98. TM20/17 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 3  15/08/2017  17/08/2017 TUTUP
99. TB11/17 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) / JBPD DAN PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI (GRED 17-54) 3  15/08/2017  17/08/2017 TUTUP
100. TU11/17 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 2/2017 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD (Gred 17-54) 2  16/08/2017  17/08/2017 TUTUP
101. UK04/17 KURSUS KADASTER 3D,KADASTER MARIN DAN MULTIPURPOSE CADASTRE JURUUKUR, JURUGEOSPATIAL JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI/SEKTOR SWASTA DAN GLC GRED 29 - JUSAC 3  16/08/2017  18/08/2017 BATAL
102. UG12/17 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI BILANGAN 2/2017 Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi 4  21/08/2017  24/08/2017 TUTUP
103. UK11/17 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION (LANJUTAN) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM / Penolong Pegawai Tanah di JKPTG/PTG/PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC ( Gred 17-41) 3  21/08/2017  23/08/2017 TUTUP
104. UP11/17 KURSUS PERISIAN ARCGIS LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 3  22/08/2017  24/08/2017 TUTUP
105. UG13/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA UKUR GEODETIK Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi Sektor Swasta dan GLC 3  05/09/2017  07/09/2017 BATAL
106. UK12/17 KURSUS UKUR TANAH (KADASTER) - ASAS PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PENOLONG PEGAWAI TANAH, PELUKIS PELAN DI JKPTG/PTG/PTD/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI/SEKTOR SWASTA DAN GLC GRED 17-41 4  05/09/2017  08/09/2017 TUTUP
107. TU12/17 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2/2017 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN MANA-MAN PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI(Gred 17-54) 3  06/09/2017  08/09/2017 TUTUP
108. TP13/17 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD (Gred 17-54) 3  06/09/2017  08/09/2017 TUTUP
109. TB12/17 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 17-54) 3  06/09/2017  08/09/2017 TUTUP
110. TM22/17 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 41. 3  12/09/2017  14/09/2017 TUTUP
111. UG06/17 KURSUS PENENTUAN, PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN DARAT NEGERI DAN ANTARABANGSA Terbuka Kepada Semua Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi 4  12/09/2017  15/09/2017 BATAL
112. UP10/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA SISTEM PENAWANAN DATA GEOSPATIAL @ GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM (GDAS) Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  12/09/2017  15/09/2017 BATAL
113. TM21/17 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BILANGAN 2 Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Gred 17 - 44. 4  12/09/2017  15/09/2017 TUTUP
114. TN09/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PAHANG PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PENTADBIRAN TANAH NEGERI PAHANG 2  13/09/2017  14/09/2017 BUKA
115. UK16/17 KURSUS AUTOCAD (2D) KAKITANGAN JA17 HINGGA JA29 3  25/09/2017  27/09/2017 TUTUP
116. TM24/17 KURSUS PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING PROFESIONAL Terbuka kepada pegawai Skim Teknologi Maklumat. Keutamaan kepada Pegawai daripada Jupem, JKPTG, PTG dan PTD. Gred 17 ke atas. 4  26/09/2017  29/09/2017 TUTUP
117. UP13/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL & VIDEO) - LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 4  26/09/2017  29/09/2017 TUTUP
118. TM23/17 KURSUS PEMBANGUNAN ANIMASI 3D Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 3  26/09/2017  28/09/2017 TUTUP
119. UG14/17 KURSUS SISTEM RUJUKAN KOORDINAT DI MALAYSIA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 3  27/09/2017  29/09/2017 TUTUP
120. UM04/17 SYMP (SAYA YANG MENURUT PERINTAH) Terbuka 3  27/09/2017  29/09/2017 TUTUP
121. UK13/17 KURSUS HAKMILIK STRATA DAN PENGENALAN KEPADA STRATUM Juruukur, Jurugeospatial JUPEM / Pegawai di JKPTG/PTG/PTD/ Pegawai di KPKT / Pegawai di PBT / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/Sektor Swasta dan GLC (Gred 41-54) 2  27/09/2017  28/09/2017 BUKA
122. TB14/17 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI / PBT /BADAN BERKANUN (GRED 17-54) 3  03/10/2017  05/10/2017 TUTUP
123. TW06/17 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BILANGAN 2 DO/ CADO/ ADO DI PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA DAN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG SERTA PUU DI PTG DAN PTD 10  03/10/2017  12/10/2017 BUKA
124. TU13/17 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 17-54) 4  03/10/2017  06/10/2017 TUTUP
125. TB09/17 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH BIL 2. PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD 2  03/10/2017  04/10/2017 BATAL
126. UK06/17 KURSUS PERSEDIAAN SAKSI PAKAR JURUUKUR,JURUGEOSPATIAL JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI GRED 41-JUSA C 4  03/10/2017  06/10/2017 BATAL
127. TP14/17 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI DAN JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 Penolong Juruukur / Penolong Jurutera/ Pelukis Pelan di Pentadbiran Tanah/ Daerah/JUPEM serta PBT/JPBD/JPS/JKR/Jabatan Pertanian/JMG/JAS dan Jabatan-Jabatan Lain Yang Berkaitan 4  03/10/2017  06/10/2017 TUTUP
128. UG10/17 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai Jabatan Agama Negeri/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC 3  04/10/2017  06/10/2017 TUTUP
129. UG15/17 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pembantu Awam JUPEM/ Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/ Agensi 3  10/10/2017  12/10/2017 TUTUP
130. TB13/17 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD (GRED 17 - 54) 3  10/10/2017  12/10/2017 TUTUP
131. UK14/17 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) JURUUKUR, JURUGEOSPATIAL, PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PENOLONG PEGAWAI TANAH, JURUTEKNIK, PELUKIS PELAN DI JKPTG/PTG/PTD/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI/SEKTOR SWASTA DAN GLC GRED 17-52 4  10/10/2017  13/10/2017 TUTUP
132. TM25/17 KURSUS MICROSOFT EXCEL 2016 STEP BY STEP BILANGAN 2 Terbuka kepada pelbagai agensi / kementerian. Semua gred. 2  10/10/2017  11/10/2017 TUTUP
133. TU14/17 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD (Gred 17-54) 2  11/10/2017  12/10/2017 TUTUP
134. UG16/17 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI Pembantu Awam JUPEM/ Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/ Agensi 4  24/10/2017  27/10/2017 TUTUP
135. UG18/17 KURSUS PENENTUAN ARAH KIBLAT TERBUKA 1  24/10/2017  24/10/2017 TUTUP
136. UP15/17 KURSUS WEB GIS Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 3  25/10/2017  27/10/2017 TUTUP
137. UK15/17 KURSUS PEMETAAN AS-BUILT BAWAH TANAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI GYRO Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ PBT/ Sektor Swasta dan GLC 3  25/10/2017  27/10/2017 TUTUP
138. TN12/17 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI KELANTAN ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG / PEJABAT TANAH / JKPTG NEGERI 3  30/10/2017  01/11/2017 TUTUP
139. UP14/17 KURSUS INTERPRETASI PELAN HARDCOPY DAN DIGITAL Pegawai/ Kakitangan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan/ Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia dan Pegawai/ Kakitangan di Pelbagai Jabatan/ Agensi (Gred 41-52) 4  14/11/2017  17/11/2017 BATAL
140. UP12/17 KURSUS PENGENALAN ALAT TERRESTRIAL LASER SCANNING (TLS) DAN PEMPROSESAN DATA POINT CLOUD Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54) 3  15/11/2017  17/11/2017 BATAL