espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TU01/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD 2  21/01/2020  22/01/2020 TUTUP
2. TP01/20 KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
3. TB01/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  21/01/2020  23/01/2020 TUTUP
4. UG01/20 KURSUS PENGENALAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  28/01/2020  31/01/2020 TUTUP
5. TU02/20 KURSUS PENYIASATAN DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 TUTUP
6. TK01/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 1 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  03/02/2020  07/02/2020 TUTUP
7. TM01/20 KURSUS PERSEMBAHAN MULTIMEDIA KREATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  04/02/2020  07/02/2020 TUTUP
8. TB02/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA/ PLAN MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 3  04/02/2020  06/02/2020 TUTUP
9. UK01/20 KURSUS PENGUKUHAN DAN PENGAMALAN SOFT SKILL Pembantu Awam di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi (Gred 11-14) 4  04/02/2020  07/02/2020 TUTUP
10. UP01/20 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  04/02/2020  06/02/2020 TUTUP
11. TU03/20 KURSUS FARAID BILANGAN 1 TERBUKA 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
12. TM02/20 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
13. TB03/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 2  11/02/2020  12/02/2020 TUTUP
14. UP02/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/02/2020  13/02/2020 TUTUP
15. UG02/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  11/02/2020  12/02/2020 TUTUP
16. TP02/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 1 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  11/02/2020  14/02/2020 TUTUP
17. UM01/20 CINTA SAMPAI SYURGA TERBUKA 3  12/02/2020  14/02/2020 TUTUP
18. TB04/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  18/02/2020  20/02/2020 TUTUP
19. TP03/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG/PTG/PTD (GRED 11-19) 3  18/02/2020  20/02/2020 TUTUP
20. UP03/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  18/02/2020  21/02/2020 TUTUP
21. TN02/20 KURSUS KHAS NEGERI KEDAH ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH DI PTG/ PDT / JKPTG / AGENSI NEGERI KEDAH 2  19/02/2020  20/02/2020 TUTUP
22. UK19/20 KURSUS PENGENDALIAN UAV BAGI TUJUAN KADASTER DAN PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan teknikal di INSTUN & JUPEM (terbuka kepada semua gred) 5  24/02/2020  28/02/2020 TUTUP
23. TK02/2020 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: PENOLONG PEGAWAI TANAH PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD SEMENANJUNG MALAYSIA 11  25/02/2020  06/03/2020 TUTUP
24. TP04/20 KURSUS PELUPUSAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 1 PEGAWAI di JKPTG/ PTG / PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
25. TB05/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 3  25/02/2020  27/02/2020 TUTUP
26. UG03/20 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  25/02/2020  28/02/2020 TUTUP
27. TM03/20 PENSIJILAN ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) : INTERNAL AUDIT Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 2  25/02/2020  26/02/2020 TUTUP
28. TP05/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH : PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI BILANGAN 1 PENGHANTAR NOTIS, PEMBANTU OPERASI DI JKPTG, PTG DAN PTD (GRED 11-19) 4  03/03/2020  06/03/2020 TUTUP
29. UP04/20 KURSUS PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
30. UK03/20 KURSUS LEAST SQUARE ADJUSTMENT DALAM PERSEKITARAN EKADASTER Pegawai dan kakitangan JUPEM (Gred JA29-J48) 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
31. TB06/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  03/03/2020  05/03/2020 TUTUP
32. TU04/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  03/03/2020  06/03/2020 TUTUP
33. UG04/20 KURSUS PENDEDAHAN DUNIA FALAK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  09/03/2020  12/03/2020 TUTUP
34. TP06/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG/ PTG / PTD 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
35. UK04/20 KURSUS PEMANTAPAN AMALAN UKUR KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta -(terbuka kepada semua gred) 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
36. TM04/20 KURSUS EFEKTIF DATA ANALISIS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BILANGAN 1 - INTERMEDIATE LEVEL Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
37. TU05/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  10/03/2020  12/03/2020 TUTUP
38. TM06/20 KURSUS HYBRID MOBILE APP DEVELOPMENT BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  24/03/2020  26/03/2020 BATAL
39. TU06/20 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD GRED 19-54 2  24/03/2020  25/03/2020 BATAL
40. TP07/20 KURSUS PENGURUSAN RIZAB MELAYU PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/PBT DAN PELABAGAI AGENSI (GRED 19-52) 2  24/03/2020  25/03/2020 BATAL
41. TM05/20 KURSUS MYETAPP: MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada semua Pegawai di Bahagian/ Unit Pusaka di JKPTG 3  24/03/2020  26/03/2020 BATAL
42. TM08/20 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN KANDUNGAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 3  07/04/2020  09/04/2020 BATAL
43. TB07/20 KURSUS ASAS HAKMILIK STRATA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 3  07/04/2020  09/04/2020 BATAL
44. TM09/20 KURSUS THE MAGIC OF GEOSPATIAL MANIPULATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  07/04/2020  09/04/2020 BATAL
45. TP08/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN/ SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC); dan PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) (GRED 19-54) 4  07/04/2020  10/04/2020 BATAL
46. TU07/20 KURSUS TERTUTUP PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PEGAWAI TADBIR (PEMBAHAGIAN PUSAKA) DI JKPTG 4  07/04/2020  10/04/2020 BATAL
47. TK03/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH: KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BIL. 1 DO / CADO / ADO DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA SERTA PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 11  07/04/2020  17/04/2020 BATAL
48. UM02/20 SELAMATKAH KITA TERBUKA 3  08/04/2020  10/04/2020 BATAL
49. TM07/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 1 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  13/04/2020  16/04/2020 TUTUP
50. TB09/20 KURSUS ASAS PENGAMBILAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 2 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 BATAL
51. TU08/20 KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG / PTD 2  14/04/2020  15/04/2020 BATAL
52. TM10/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  14/04/2020  16/04/2020 BATAL
53. TM11/20 KURSUS DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  14/04/2020  17/04/2020 BATAL
54. TP09/20 KURSUS PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/ CERUN PEGAWAI DI KATS/ JKPTG/ PTG/ PTD/ PBT/ JPBD/ JPS/ JKR/ JMG DAN JABATAN-JABATAN LAIN YANG BERKAITAN (GRED 19-54) 3  14/04/2020  16/04/2020 BATAL
55. TP15/20 KURSUS ASAS URUSNIAGA DI BAWAH KTN KHAS BPPT 2020 WARGA BPPT INSTUN SAHAJA 1  13/05/2020  13/05/2020 TUTUP
56. TMO01/20 PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN KANDUNGAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 1  04/06/2020  04/06/2020 TUTUP
57. UG06/20 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  09/06/2020  11/06/2020 BATAL
58. UP05/20 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  10/06/2020  11/06/2020 BATAL
59. UK02/20 KURSUS PEMAHAMAN PERMOHONAN UKUR (PU) : PELAN PRA-HITUNGAN DAN PELAN HAKMILIK Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  16/06/2020  18/06/2020 TUTUP
60. TM12/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO : DSLR/DRONE BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  16/06/2020  19/06/2020 BATAL
61. TM13/20 MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL TIPS AND TRICKS BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  16/06/2020  18/06/2020 BATAL
62. UK06/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI - TEORI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  16/06/2020  18/06/2020 TUTUP
63. UP07/20 KURSUS ASAS PENAWANAN DATA GEOSPATIAL DAN GIS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  16/06/2020  19/06/2020 BATAL
64. UKE01/20 KURSUS DALAM TALIAN : ASAS PENGUKURAN PEMETAAN UTILITI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 1  18/06/2020  18/06/2020 TUTUP
65. TUE01/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  22/06/2020  22/06/2020 TUTUP
66. TME02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PEMBANGUNAN WEB GIS MENGGUNAKAN BAHASA PENGATURCARAAN Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 1  23/06/2020  23/06/2020 TUTUP
67. TUE02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH. TERBUKA 1  23/06/2020  23/06/2020 TUTUP
68. UK08/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON TIMUR JUPEM Pahang, JUPEM Kelantan, JUPEM Terengganu, JKR Wilayah Timur (GRED JA29-J48) 3  23/06/2020  25/06/2020 TUTUP
69. UK07/20 KURSUS PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN PELAN HAKMILIK STRATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (terbuka kepada semua gred) 3  23/06/2020  25/06/2020 TUTUP
70. TM15/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (ASAS) BILANGAN 2 Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  23/06/2020  26/06/2020 BATAL
71. TME04/20 KURSUS DALAM TALIAN: DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING - PENGENALAN DAN TROUBLESHOOT PRACTICAL Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  23/06/2020  23/06/2020 TUTUP
72. TU09/20 KURSUS PENDAKWAAN MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
73. TP10/20 KURSUS PENDAFTARAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG dan PTD (GRED 19-54) 3  23/06/2020  25/06/2020 BATAL
74. UG08/20 KURSUS PERSEMPADANAN DARAT : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  23/06/2020  26/06/2020 BATAL
75. TM14/20 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Terbuka kepada Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem eConsent. 2  23/06/2020  24/06/2020 BATAL
76. TME03/20 KURSUS DALAM TALIAN : TUTORIAL PEMBANGUNAN WEB GIS Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dalam pembangunan portal web GIS. 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
77. UM03/20 SIHAT ITU AWESOME TERBUKA 3  24/06/2020  26/06/2020 BATAL
78. UME01/20 KURSUS DALAM TALIAN : PENGURUSAN STRES DALAM KALANGAN PENJAWAT AWAM PENJAWAT AWAM (SEMUA SKIM DAN GRED) 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
79. TUE03/20 KURSUS DALAM TALIAN : BENTUK HAKMILIK, KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
80. UGE01/20 KURSUS DALAM TALIAN: UKUR ARAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
81. TME05/20 KURSUS DALAM TALIAN:DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING - OPERATING SYSTEM Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  24/06/2020  24/06/2020 TUTUP
82. UPE01/20 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN TERRESTRIAL LASER SCANNING(TLS) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP
83. TUE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA. TERBUKA 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP
84. UME02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PANDEMIK COVID 19 "HIKMAH ATAU MUSIBAH" PENJAWAT AWAM (SEMUA SKIM DAN GRED) 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP
85. TME06/20 KURSUS DALAM TALIAN: DESKTOP MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING - ASAS RANGKAIAN DAN KESELAMATAN Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  25/06/2020  25/06/2020 TUTUP
86. TUE05/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  26/06/2020  26/06/2020 TUTUP
87. UME03/20 KURSUS DALAM TALIAN : ISU KESELAMATAN PEJABAT DAN INTEGRITI PENJAWAT AWAM (SEMUA SKIM DAN GRED) 1  26/06/2020  26/06/2020 TUTUP
88. TBE01/20 KURSUS DALAM TALIAN:PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / PBT / BADAN BERKANUN SELAIN DARIPADA PENTADBIRAN TANAH (GRED 19-54) 1  30/06/2020  30/06/2020 BUKA
89. TP11/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH PELBAGAI AGENSI / JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 3 PEGAWAI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI / BADAN BERKANUN / SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) / PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENGHULU / PENGGAWA 4  30/06/2020  03/07/2020 BATAL
90. TPE01/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  30/06/2020  30/06/2020 TUTUP
91. UP08/20 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
92. TU10/20 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD/ AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR/ UNIT KAWALSELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA/ RISDA 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
93. TB10/20 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  30/06/2020  02/07/2020 BATAL
94. TM16/20 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 1 Terbuka kepada semua Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  01/07/2020  03/07/2020 BATAL
95. TPE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  01/07/2020  01/07/2020 BUKA
96. TME08/20 KURSUS MS WORD DALAM BIDANG PEKERJAAN- ASAS BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 2  01/07/2020  02/07/2020 BUKA
97. UKE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: ASAS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - (terbuka kepada semua gred) 1  01/07/2020  01/07/2020 TUTUP
98. TBE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/AGENSI 1  01/07/2020  01/07/2020 TUTUP
99. TME10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING - INTRODUCTION AND HACKING LAB INSTALLATION Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 1  01/07/2020  01/07/2020 TUTUP
100. TPE03/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 2  02/07/2020  03/07/2020 TUTUP
101. UPE02/20 KURSUS DALAM TALIAN: TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN VIRTUAL REALITY (VR) TERBUKA 1  02/07/2020  02/07/2020 BUKA
102. TME11/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING: ANONYMITY AND INFORMATION GATHERING Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 1  02/07/2020  02/07/2020 TUTUP
103. TBE03/20 KURSUS DALAM TALIAN: PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  02/07/2020  02/07/2020 TUTUP
104. TME09/20 KURSUS MS WORD DALAM BIDANG PEKERJAAN- LANJUTAN BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 1  02/07/2020  02/07/2020 BUKA
105. TME12/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING: HACKING LAB Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 1  03/07/2020  03/07/2020 TUTUP
106. TPE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 1  03/07/2020  03/07/2020 TUTUP
107. TME13/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN DAN ASAS PENGHASILAN SLAID INFOGRAFIK BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 1  06/07/2020  06/07/2020 TUTUP
108. TU11/20 KURSUS FARAID BILANGAN 2 TERBUKA 3  07/07/2020  09/07/2020 BATAL
109. TME14/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 1 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 1  07/07/2020  07/07/2020 TUTUP
110. UG09/20 KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM : NEGERI DAN ANTARABANGSA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  07/07/2020  10/07/2020 BATAL
111. UK05/20 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - (terbuka kepada semua gred) 3  07/07/2020  09/07/2020 TUTUP
112. UP09/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV (UKUR & PEMETAAN) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  07/07/2020  10/07/2020 BATAL
113. TM18/20 KURSUS PENGHASILAN PERSEMBAHAN BERINFORMATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 3  07/07/2020  09/07/2020 BATAL
114. TM17/20 KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SERVER APLIKASI Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  07/07/2020  09/07/2020 BATAL
115. TB11/20 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH PEGAWAI DI JKPTG / PEJABAT PTG / PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2  07/07/2020  08/07/2020 BATAL
116. TP12/20 KURSUS ASAS PENTADBIRAN TANAH: PENGHANTAR NOTIS DAN PEMBANTU OPERASI BILANGAN 2 2 Penghantar Notis/ Pembantu Operasi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia 4  07/07/2020  10/07/2020 BATAL
117. TME15/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN DAN TATACARA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SERVER Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 1  08/07/2020  08/07/2020 TUTUP
118. UGE02/20 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN KEPADA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - SIRI 1 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  08/07/2020  08/07/2020 TUTUP
119. TME16/20 KURSUS DALAM TALIAN: INSTALLASI DAN KONFIGURASI WINDOWS SERVER Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  09/07/2020  09/07/2020 TUTUP
120. UPE03/20 KURSUS TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI UKUR & PEMETAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE(UAV) TERBUKA 1  09/07/2020  09/07/2020 BUKA
121. UG10/20 KURSUS PENENTUAN LOKASI DARI CERAPAN BINTANG Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/07/2020  15/07/2020 BATAL
122. TK04/20 KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PELAKSANA BIL 2 PENOLONG PEGAWAI TADBIR / PENOLONG AKAUNTAN / PENOLONG PEGAWAI UNDANG- UNDANG/ KETUA PEMBANTU TADBIR / PEMBANTU TADBIR DI JKPTG / PTG / PTD 5  13/07/2020  17/07/2020 BATAL
123. TUE06/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA. TERBUKA 1  13/07/2020  13/07/2020 BUKA
124. TM19/20 KURSUS MYETAPP: MODUL PENGAMBILAN TANAH Terbuka kepada Pegawai Pengambilan Tanah di JKPTG 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
125. UP06/20 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
126. TM20/20 KURSUS HYBRID MOBILE APP DEVELOPMENT BIL.2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
127. UK09/20 KURSUS PENYEDIAAN PELAN : STRATA /PRA-HITUNGAN / BUTIRAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)) Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  14/07/2020  17/07/2020 TUTUP
128. TME07/20 KURSUS DALAM TALIAN : RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO BILANGAN 1 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  14/07/2020  14/07/2020 TUTUP
129. TU12/20 KURSUS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/PTD ,PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGHULU/ PENGGAWA) 4  14/07/2020  17/07/2020 BATAL
130. TUE07/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH. PEGAWAI DI JKPTG/ PTG / PTD 1  14/07/2020  14/07/2020 BUKA
131. TB12/20 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 3  14/07/2020  16/07/2020 BATAL
132. UG18/20 KURSUS ASAS PENENTUAN ARAH KIBLAT-SIRI I Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  15/07/2020  15/07/2020 BUKA
133. TUE08/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. TERBUKA 1  15/07/2020  15/07/2020 BUKA
134. UKE03/20 KURSUS DALAM TALIAN : KURSUS PENGENALAN KEPADA PETA/PELAN KADASTER Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta (Terbuka kepada semua gred jawatan) 1  15/07/2020  15/07/2020 BUKA
135. UPE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA TERBUKA 1  16/07/2020  16/07/2020 BUKA
136. TUE09/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA. PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 1  16/07/2020  16/07/2020 BUKA
137. TUE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  17/07/2020  17/07/2020 TUTUP
138. TPE05/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  21/07/2020  21/07/2020 BUKA
139. TM22/20 KURSUS PENGURUSAN RANGKAIAN INTERNET PROTOCOL (IPV4 & IPV6) BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
140. UG05/20 KURSUS UKUR ARAS DAN UKUR BUTIRAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  21/07/2020  23/07/2020 TUTUP
141. TU14/20 KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI UNDANG-UNDANG / PENOLONG PEGAWAI UNDANG - UNDANG DI PTG / PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BATAL
142. TME17/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGHASILAN PERSEMBAHAN BERINFORMATIF Pegawai dan kakitangan di pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta. 1  21/07/2020  21/07/2020 BUKA
143. UP10/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
144. TB13/20 KURSUS JUALAN DI BAWAH KTN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD 2  21/07/2020  22/07/2020 BATAL
145. TME18/20 KURSUS DALAM TALIAN : GOOGLE MAP LANJUTAN : NAVIGATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  21/07/2020  21/07/2020 BUKA
146. TU13/20 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG /PTG DAN PTD SERTA MANA-MANA PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN PROJEK I PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
147. UK10/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON BARAT Bahagian Kadaster, JUPEM Selangor, JUPEM Wilayah Persekutuan KL/Putrajaya, JKR Wilayah Tengah, KPKT 3  21/07/2020  23/07/2020 TUTUP
148. TBE04/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/AGENSI 1  21/07/2020  21/07/2020 BUKA
149. TM21/20 KURSUS GOOGLE MAPS LANJUTAN: NAVIGATION & CUSTOMIZATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 3  21/07/2020  23/07/2020 BATAL
150. TBE05/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  22/07/2020  22/07/2020 BUKA
151. TPE06/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  22/07/2020  22/07/2020 BUKA
152. TME19/20 KURSUS DALAM TALIAN : GOOGLE MAP LANJUTAN : CUSTOMIZATION Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  22/07/2020  22/07/2020 BUKA
153. TBE06/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  23/07/2020  23/07/2020 BUKA
154. TPE07/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  23/07/2020  23/07/2020 BUKA
155. TME20/20 KURSUS DALAM TALIAN : GOOGLE MAP LANJUTAN : TUTORIAL Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  23/07/2020  23/07/2020 BUKA
156. TPE08/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 1  24/07/2020  24/07/2020 BUKA
157. UK11/20 KURSUS PENGURUSAN PROFESIONAL BAGI PEJABAT UKUR DAERAH DAN WILAYAH TOPOGRAFI Juruukur Daerah dan Topografi Wilayah 3  04/08/2020  06/08/2020 TUTUP
158. TB08/20 KURSUS TATACARA SIASATAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 29-54) 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
159. TM23/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) VERSI 4.0 (PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016) BILANGAN 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. Gred 17 - 52. 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
160. UP11/20 KURSUS PENGHASILAN 3D MODEL SECARA TERRESTRIAL LASER SCANNING Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  04/08/2020  06/08/2020 BATAL
161. TME21/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS RANGKAIAN : INTERNET PROTOCOL VERSION 4 (IPV4) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  04/08/2020  04/08/2020 BUKA
162. UG11/20 KURSUS ILMU FALAK - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  04/08/2020  07/08/2020 BATAL
163. TME22/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS RANGKAIAN : INTERNET PROTOCOL VERSION 6 (IPV6) Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  05/08/2020  05/08/2020 BUKA
164. TUE11/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA. TERBUKA 1  10/08/2020  10/08/2020 BUKA
165. TUE12/20 KURSUS DALAM TALIAN : PELUPUSAN TANAH. PEGAWAI DI JKPTG/ PTG / PTD 1  11/08/2020  11/08/2020 BUKA
166. UG12/20 KURSUS SISTEM KOORDINAT DI MALAYSIA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  11/08/2020  13/08/2020 BATAL
167. TM25/20 KURSUS EFEKTIF DATA ANALISIS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BILANGAN 2 - INTERMEDIATE LEVEL Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 3  11/08/2020  13/08/2020 BATAL
168. UK12/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON SELATAN JUPEM Johor, JUPEM Melaka, JUPEM Negeri Sembilan, JKR Wilayah Selatan, Koridor Utiliti Johor (KUJ) -(GRED JA29-J48) 3  11/08/2020  13/08/2020 TUTUP
169. UP12/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL & VIDEO) - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  11/08/2020  14/08/2020 BATAL
170. TM24/20 KURSUS INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 4  11/08/2020  14/08/2020 BATAL
171. TME25/20 KURSUS DALAM TALIAN : MICROSOFT EXCEL DATA ANALYSIS - DATA TABLE Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 1  11/08/2020  11/08/2020 BUKA
172. TME26/20 KURSUS DALAM TALIAN : MICROSOFT EXCEL DATA ANALYSIS - ANALISIS DATA Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 1  12/08/2020  12/08/2020 BUKA
173. TUE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. TERBUKA 1  12/08/2020  12/08/2020 BUKA
174. TME23/20 KURSUS DALAM TALIAN : INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam. 1  12/08/2020  12/08/2020 BUKA
175. TME24/20 KURSUS DALAM TALIAN : INFORMATION SECURITY: PENETRATION TESTING AND ETHICAL HACKING (LANJUTAN) Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan ICT di sektor awam 1  13/08/2020  13/08/2020 BUKA
176. TUE14/20 KURSUS DALAM TALIAN : URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  13/08/2020  13/08/2020 BUKA
177. TME27/20 KURSUS DALAM TALIAN : MICROSOFT EXCEL DATA ANALYSIS - DASHBOARD Terbuka kepada Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Pemohon perlu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan Microsoft Excel. 1  13/08/2020  13/08/2020 BUKA
178. TUE15/20 KURSUS DALAM TALIAN:PEMBANGUNAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  14/08/2020  14/08/2020 BUKA
179. TBE07/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/AGENSI 1  18/08/2020  18/08/2020 BUKA
180. TPE09/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/ AGENSI 1  18/08/2020  18/08/2020 BUKA
181. TPE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  19/08/2020  19/08/2020 BUKA
182. TBE08/20 KURSUS DALAM TALIAN:PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  19/08/2020  19/08/2020 BUKA
183. TBE09/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  20/08/2020  20/08/2020 BUKA
184. TPE11/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  20/08/2020  20/08/2020 BUKA
185. TPE12/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955) 1  21/08/2020  21/08/2020 BUKA
186. TUE16/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  24/08/2020  24/08/2020 BUKA
187. TB14/20 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG, PTG, PTD (GRED 19-54) 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
188. UG07/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) - BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 2  25/08/2020  26/08/2020 BATAL
189. TU15/20 KURSUS TATACARA MEMBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH DI BAWAH PENTADBIRAN TANAH PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD, PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG DAN PTD 2  25/08/2020  26/08/2020 BATAL
190. UK13/20 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATUM Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 TUTUP
191. UP13/20 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
192. TUE17/20 KURSUS DALAM TALIAN: PELUPUSAN TANAH. TERBUKA 1  25/08/2020  25/08/2020 BUKA
193. TP13/20 KURSUS PERLUPUSAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI DI JKPTG / PTG DAN PTD 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
194. TPE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  25/08/2020  25/08/2020 BUKA
195. TM26/20 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 INTERMEDIATE LEVEL-TIPS AND TRICKS BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 3  25/08/2020  27/08/2020 BATAL
196. TBE10/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  25/08/2020  25/08/2020 BUKA
197. TUE18/20 KURSUS DALAM TALIAN:BENTUK HAKMILIK,KLASFIKASI,KATEGORI,SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN PEGAWAI DI JKPTG/ PTG/ PTD 1  26/08/2020  26/08/2020 BUKA
198. TBE11/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  26/08/2020  26/08/2020 BUKA
199. TPE14/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 1  26/08/2020  26/08/2020 BUKA
200. UM04/20 EKSPLORASI DIRI TERBUKA 3  26/08/2020  28/08/2020 BATAL
201. TPE15/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  27/08/2020  27/08/2020 BUKA
202. TBE12/20 KURSUS DALAM TALIAN: PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  27/08/2020  27/08/2020 BUKA
203. TUE19/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA. PEGAWAI DI JKPTG, PTG DAN PTD 1  27/08/2020  27/08/2020 BUKA
204. TUE20/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN TANAH. TERBUKA 1  28/08/2020  28/08/2020 BUKA
205. TPE16/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 1  28/08/2020  28/08/2020 BUKA
206. UK14/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/09/2020  04/09/2020 TUTUP
207. UG13/20 KURSUS AMALI KIBLAT : TEORI DAN APLIKASI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  02/09/2020  04/09/2020 BUKA
208. TUE21/20 KURSUS DALAM TALIAN: SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH DI MALAYSIA PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 1  07/09/2020  07/09/2020 BUKA
209. TM28/20 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO: DSLR DAN DRONE BIL.2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 4  08/09/2020  11/09/2020 BATAL
210. TUE22/20 KURSUS DALAM TALIAN: PELUPUSAN TANAH PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  08/09/2020  08/09/2020 BUKA
211. TM27/20 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB): DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS : MYSQL / SQL QUERIES Terbuka kepada Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Labuan/ Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah/ Jajahan Semenanjung Malaysia. 4  08/09/2020  11/09/2020 BATAL
212. UK15/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI - AMALI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/09/2020  10/09/2020 TUTUP
213. UG14/20 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  08/09/2020  11/09/2020 BUKA
214. TME28/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS MS WORD DALAM BIDANG PEKERJAAN- ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 1  08/09/2020  08/09/2020 BUKA
215. UP14/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - ASAS Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  08/09/2020  10/09/2020 BUKA
216. TUE23/20 KURSUS DALAM TALIAN: BENTUK HAKMILIK KLASIFIKASI, KATEGORI, SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN. TERBUKA 1  09/09/2020  09/09/2020 BUKA
217. TME29/20 KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS MS WORD DALAM BIDANG PEKERJAAN-LANJUTAN BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 1  09/09/2020  09/09/2020 BUKA
218. TUE24/20 KURSUS DALAM TALIAN: URUSNIAGA DAN HALANGAN URUSNIAGA. TERBUKA 1  10/09/2020  10/09/2020 BUKA
219. TME30/20 KURSUS DALAM TALIAN: RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO BILANGAN 2 Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. 1  11/09/2020  11/09/2020 BUKA
220. TME31/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN DAN ASAS PENGHASILAN SLAID INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 1  16/09/2020  16/09/2020 BUKA
221. TME32/20 KURSUS DALAM TALIAN: PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 1  17/09/2020  17/09/2020 BUKA
222. TP14/20 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 PENGHANTAR NOTIS / PEMBANTU OPERASI DI JKPTG / PTG / PTD 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
223. UP15/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
224. UG15/20 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) : CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  22/09/2020  24/09/2020 BUKA
225. TK05/20 KURSUS KHAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL BILANGAN 2 PENTADBIR TANAH, KETUA PEN. PENTADBIR TANAH DAN PEN. PENTADBIR TANAH DI PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, PEGAWAI DI PTG DAN JKPTG, PUU DI PTG DAN PTD (GRED 41-54) 11  22/09/2020  02/10/2020 BUKA
226. TM29/20 KURSUS PEMBANGUNAN SLAID PERSEMBAHAN INFOGRAFIK BILANGAN 2 Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. Keutamaan adalah kepada pemohon yang mempunyai pengetahuan asas berkaitan Microsoft PowerPoint. 3  22/09/2020  24/09/2020 BATAL
227. TPE17/20 KURSUS DALAM TALIAN:PENGENALAN KEPADA AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  22/09/2020  22/09/2020 BUKA
228. TU16/20 KURSUS TATACARA SERBUAN PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG/ PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG DI PTG/PTD 2  22/09/2020  23/09/2020 BUKA
229. TBE13/20 KURSUS DALAM TALIAN: PRA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  22/09/2020  22/09/2020 BUKA
230. TPE18/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PELBAGAI AGENSI 1  23/09/2020  23/09/2020 BUKA
231. TBE14/20 KURSUS DALAM TALIAN: PROSES PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  23/09/2020  23/09/2020 BUKA
232. TBE15/20 KURSUS DALAM TALIAN:PASCA PENGAMBILAN TANAH PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN 1  24/09/2020  24/09/2020 BUKA
233. TPE19/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGENALAN KEPADA AKTA HAKMILIK STRATA 1985 PEGAWAI DI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI 1  24/09/2020  24/09/2020 BUKA
234. TPE20/20 KURSUS DALAM TALIAN: PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 PELBAGAI AGENSI 1  25/09/2020  25/09/2020 BUKA
235. UK16/20 KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON UTARA JUPEM Kedah, JUPEM Pulau Pinang, JUPEM Perlis, JKR Wilayah (GRED JA29-J48) 3  29/09/2020  01/10/2020 TUTUP
236. UG16/20 KURSUS ILMU FALAK - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  30/09/2020  02/10/2020 BUKA
237. UK17/20 KURSUS ASAS APLIKASI PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) 3D Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/10/2020  09/10/2020 TUTUP
238. UP16/20 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI - ASAS BILANGAN 2 Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 4  06/10/2020  09/10/2020 BUKA
239. TM30/20 KURSUS LEARN WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK - JOOMLA) STEP BY STEP Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta 4  13/10/2020  16/10/2020 BATAL
240. UK18/20 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO - LANJUTAN Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta - Terbuka 3  13/10/2020  15/10/2020 TUTUP
241. TME33/20 KURSUS DALAM TALIAN : PENGENALAN ASAS JOOMLA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  13/10/2020  13/10/2020 BUKA
242. UG17/20 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI BERANTAI Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 3  13/10/2020  15/10/2020 BUKA
243. TME34/20 KURSUS DALAM TALIAN: CARA PEMASANGAN PERISIAN JOOMLA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  14/10/2020  14/10/2020 BUKA
244. TME35/20 KURSUS DALAM TALIAN: ELEMEN-ELEMEN DI DALAM JOOMLA 1  15/10/2020  15/10/2020 BUKA
245. TME36/20 KURSUS DALAM TALIAN: MENU PENGGUNA DAN EXTENSION DI DALAM JOOMLA Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta 1  16/10/2020  16/10/2020 BUKA