espek

MAKLUMAT KURSUS


Kod Kursus : TW05/17
Nama Kursus : KURSUS ASAS TANAH BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN TANAH : PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 2
Bahagian : PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH
Bidang : ASAS
Kumpulan Sasaran : Penolong Pegawai Tanah Di JKPTG / PTG / PTD (Semenanjung Malaysia) (Gred 27-36)

Tarikh Mula : 31/07/2017
Tarikh Tamat : 11/08/2017
Tarikh Tutup Permohonan : 17/07/2017

Bil. Peserta : 25
Tempat : Bilik Kuliah C2
Objektif : Memberi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran berkaitan aspek pentadbiran tanah
Kandungan : Ice Breaking
Sistem Pentadbiran dan Perundangan Tanah di Malaysia
Pelupusan tanah
Bentuk hakmilik , kategori syarat dan sekatan kepentingan
Pembangunan tanah
Laporan Tanah dan Surihan
Urusniaga di Bawah KTN 1965
Halangan Urusniaga
Kesalahan-kesalahan di bawah KTN 1965
Pengenalan kepada Penguatkuasaan (Sek.425 & 426 KTN)
Pengenalan Kepada Akta Pengambilan Tanah 1960
Pengurusan Hasil Tanah
Pengenalan kepada Akta Tanah (Kaw.Penempatan Berkelompok) 1960
Pengwujudan Hak Lalu Lalang Pentadbir Tanah
Izin Lalu di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990
Pengenalan kepada Akta Hakmilik Strata 1985
Pengenalan Kepada Akta Pengurusan Bangunan
Pembahagian Pusaka Kecil 1955
Pengenalan Kepada Pelucuthakan
Pengenalan Kepada Perintah Jualan
Pengenalan Kepada Enakmen Mineral
Metodologi : Syarahan, Perbincangan, Latihamal, Simfoni Alam dan Simfoni Alam.
Yuran : RM 30.00
Penyelaras : ZAHAR BIN SAPAR
Penolong Penyelaras : SITI AMINAH BINTI SAMSURI
Status : Tutup

Kursus Berkaitan :