espek

MAKLUMAT KURSUS


Kod Kursus : TU08/17
Nama Kursus : KURSUS KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK DIBAWAH AKTA TANAH (KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BIL.2/17
Bahagian : PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH
Bidang : LANJUTAN
Kumpulan Sasaran : PEGAWAI DI JKPTG/PTG/PTD DAN AGENSI DIBAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH/ UNIT KAWAL SELIA FELDA/ FELDA/ FELCRA DAN RISDA

Tarikh Mula : 26/07/2017
Tarikh Tamat : 28/07/2017
Tarikh Tutup Permohonan : 12/07/2017

Bil. Peserta : 25
Tempat : Bilik Kuliah B1
Objektif : Memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek pentadbiran dan pengurusan Kawasan Penempatan Berkelompok
Kandungan : - Pengenalan kepada Akta GSA 1960
- Pelupusan dan pemilikan
- Pembangunan Tanah kawasan Penempatan Berkelompok
- Pengambilan tanah dan izin lalu dalam kawasan penempatan berkelompok
- penamatan kawasan penempatan berkelompok
- Pengurusan Harta Pusaka bagi tanah Kawasan Penempatan Berkelompok
- Perspektif pengurusan tanah dan amalan agensi FELDA/FELCRA
Metodologi : Syarahan dan Syarahan.
Yuran : RM 30.00
Penyelaras : ZAHAR BIN SAPAR
Penolong Penyelaras : SITI AMINAH BINTI SAMSURI
Status : Tutup

Kursus Berkaitan :