espek

MAKLUMAT KURSUS


Kod Kursus : UK05/17
Nama Kursus : KURSUS PENGIMBASAN UTILITI BAWAH TANAH - AMALI
Bahagian : UKUR DAN PEMETAAN
Bidang : UKUR KADASTER
Kumpulan Sasaran : Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ PBT/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17- 52)

Tarikh Mula : 28/03/2017
Tarikh Tamat : 31/03/2017
Tarikh Tutup Permohonan : 14/03/2017

Bil. Peserta : 25
Tempat : INSTUN
Objektif : Memberi kefahaman tentang prinsip asas pemetaan utiliti dan akta- akta berkaitan kadaster yang terlibat. <br>Memberi pendedahan tentang kaedah pengukuran di lapangan, pemprosesan data, penghasilan peta utiliti dan teknologi pemetaan utiliti yang digunapakai di JUPEM.
Kandungan : Kaedah pengukuran pemetaan utiliti
Prosedur pengukuran di lapangan
Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan
Penggunaan peralatan Ground Penetrating RADAR (GPR), alat Pipe and Cable Locator (PCL) dan Orientation Measurement Unit (OMU)
Penggunaan GPS bagi kawalan planimetrik
Penyediaan data :
- pengukuran dan pengutipan di lapangan
Pemprosesan dan penghasilan Peta Utiliti
Pembangunan Pangkalan Data Utiliti (PADU) dan hubungkait dengan Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB)
Metodologi : Syarahan, Perbincangan, Latihamal dan Latihamal.
Yuran : RM 30.00
Penyelaras :
Penolong Penyelaras : ISMY IZAM BIN MOHAMAD ABDULLAH
Status : Tutup

Kursus Berkaitan :