espek

MAKLUMAT KURSUS


Kod Kursus : UP05/17
Nama Kursus : KURSUS APLIKASI PERISIAN QGIS
Bahagian : UKUR DAN PEMETAAN
Bidang : PEMETAAN
Kumpulan Sasaran : Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di PBT/ Pegawai di PTD/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi/ Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-54)

Tarikh Mula : 29/03/2017
Tarikh Tamat : 31/03/2017
Tarikh Tutup Permohonan : 28/03/2017

Bil. Peserta : 20
Tempat : Pusat Kecemerlangan Ukur Pemetaan (PKUP)
Objektif : Mempelajari asas-asas penggunaan Perisian QGIS bagi penawanan, suntingan dan pengurusan data GIS serta penyediaan peta menggunakan QGIS
Kandungan : Pengenalan kepada Open Source GIS
- Konsep GIS dan Open Source
Asas antaramuka dan konsep QGIS
- Antaramuka QQIS
- QGIS Project
- Data-data yang boleh digunakan oleh QGIS

Konsep asas data GIS
- Geometri dan Atribut
- Sistem Rujukan Koordinat (CRS)
- Penciptaan data dan suntingan asas
Simbologi dan label
- Konsep asas simbologi dalam QGIS
- Pelabelan butiran
- Penggunaan simbologi dan label dalam penyediaan peta
Pemilihan (Selection) dan Pertanyaan (Query)
- Pemilihan secara interaktif dan melalui pertanyaan
- Pemilihan melalui pertanyaan yang kompleks (melibatkan lokasi dan/ atau atribut)
Metodologi : Syarahan, Latihamal dan Latihamal.
Yuran : RM 30.00
Penyelaras : GHAFAR BIN ABDOL
Penolong Penyelaras : NOOR ALIFAH BINTI ABD. HAMID
Status : Tutup

Kursus Berkaitan :