espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TM01/15 KURSUS LEARN MICROSOFT WORD 2010 STEP BY STEP Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 3  20/01/2015  22/01/2015 TUTUP
2. TP01/15 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN Penolong Juruukur/Juruteknik Ukur/Juruteknik/Pelukis Pelan / Penolong Pegawai Tanah / Penolong Jurutera, Di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutuan / Negeri) Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia(Jumpem) Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan) Dan Pejabat Daerah Dan Tanah Semenanjung Malaysia (Gred 17-38) 4  20/01/2015  23/01/2015 BUKA
3. TM02/15 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ MENGGUNAKAN MICROSOFT POWER POINT Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 3  20/01/2015  22/01/2015 TUTUP
4. TU01/15 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG (Persekutuan / Negeri), PTG (Negeri / Wilayah Persekutuan), Pejabat Tanah Semenanjung Malaysia, Pegawai Undang-Undang di PBT (Gred17-52) 3  21/01/2015  23/01/2015 TUTUP
5. TM03/15 KURSUS PEMBANGUNAN MOBILE APPS (ANDROID) Terbuka kepada Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat/Juruteknik Komputer di Sektor Awam 4  27/01/2015  30/01/2015 TUTUP
6. TB01/15 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH - BIL. 1 Pegawai/kakitangan di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan) dan Pejabat Daerah & Tanah Semenanjung Malaysia (Gred 17-52) 3  27/01/2015  29/01/2015 TUTUP
7. UP01/15 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS BILANGAN 1 Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD (17-38) 4  27/01/2015  30/01/2015 TUTUP
8. UG01/15 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN ALAT UKUR GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pembantu Awam JUPEM ( Gred 11 ) 3  28/01/2015  30/01/2015 TUTUP
9. UK01/15 PENGENALAN KEPADA PENGUKURAN HAKMILIK PENOLONG JURUUKUR JUPEM/ PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/ PTG/ PTD/ PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/ AGENSI/ SEKTOR SWASTA DAN GLC 3  28/01/2015  30/01/2015 TUTUP
10. UM01/15 GALI LUBANG TUTUP LUBANG TERBUKA 3  10/02/2015  12/02/2015 TUTUP
11. TM04/15 KURSUS KOMPUTER DAN RANGKAIAN - PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN Semua pegawai dan kakitangan yang mempunyai asas pengetahuan teknikal 4  10/02/2015  13/02/2015 TUTUP
12. UK02/15 PENGURUSAN PEJABAT JURUUKUR JUPEM/ PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/ AGENSI 4  10/02/2015  13/02/2015 TUTUP
13. TP03/15 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH-BIL.1 Penghantar Notis/ Pembantu Am Pejabat / Pekerja Am di JKPTG, PTG dan Pejabat Tanah Sem. Malaysia 4  10/02/2015  13/02/2015 BUKA
14. TP02/15 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 1 Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu/Penggawa)(Gred 17-52) 4  10/02/2015  13/02/2015 TUTUP
15. UP02/15 KURSUS PENGENALAN KEPADA ARCGIS BILANGAN 1 Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (27-48) 4  10/02/2015  13/02/2015 TUTUP
16. TU02/15 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL 1 Pegawai Di JKPTG (Persekutuan / Negeri), Ptg Sem Malaysia, Ptg Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Dan Pej Tanah Dan Daerah Sem Malaysia Dan Pen Peg Tadbir (Penghulu/Penggawa) (Gred 17-52) 4  10/02/2015  13/02/2015 TUTUP
17. UG02/15 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR Pembantu Awam JUPEM / Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/Agensi ( Gred 11 ) 3  11/02/2015  13/02/2015 TUTUP
18. UP03/15 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD (17-38) 4  24/02/2015  27/02/2015 TUTUP
19. UG03/15 KURSUS KEMAHIRAN, PENGENDALIAN ALAT GNSS DAN PEMPROSESAN DATA UNTUK PENGUKURAN KADASTER DAN PEMETAAN Penolong Juruukur JUPEM / Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC ( Gred 17-38 ) 4  24/02/2015  27/02/2015 TUTUP
20. UK03/15 PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN CAD PENOLONG JURUUKUR JUPEM/ PEN. PEGAWAI TANAH, JURUTEKNIK, PELUKIS PELAN JKPTG/ PTG/ PTD GRED 17-38 4  24/02/2015  27/02/2015 TUTUP
21. TM06/15 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE INDESIGN Terbuka kepada semua pegawai sektor awam 4  24/02/2015  27/02/2015 TUTUP
22. TU03/15 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH JKPTG, PTG DAN PEJ. TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-52 ) 2  25/02/2015  26/02/2015 TUTUP
23. TB02/15 KURSUS PENGENALAN PENGAMBILAN TANAH BAGI KUMPULAN PENGURUSAN PEGAWAI DI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI/ BADAN BERKANUN (GRED 41-52) 3  25/02/2015  27/02/2015 TUTUP
24. TW01/15 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN BILANGAN 1 Pembantu Tadbir / Penolong Pegawai Tadbir/Ketua Pembantu Tadbir/ Penolong Pegawai Undang-Undang/Penolong Akauntan di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutuan/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan) dan Pejabat Daerah Dan Tanah Semenanjung Malaysia (Gred 17-22) 12  02/03/2015  13/03/2015 BATAL
25. TM07/15 KURSUS PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA GIS Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam GIS di sektor awam 3  03/03/2015  05/03/2015 TUTUP
26. TU04/15 KURSUS KWSN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BIL 1 JKPTG, PTG dan PEJ. Tanah Sem. Malaysia, FELDA, FELCRA, RISDA, Kem. Kemajuan Luar Bandar Dan Unit Kawalselia FELDA(GRED 17-52) 3  04/03/2015  06/03/2015 TUTUP
27. UK04/15 KURSUS PENGGUNAAN ALAT GPR DAN PCL DALAM PEMETAAN UTILITI JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / PBT / SEKTOR SWASTA DAN GLC 4  10/03/2015  13/03/2015 TUTUP
28. UP04/15 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (17-38) 4  10/03/2015  13/03/2015 TUTUP
29. TM08/15 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia 4  10/03/2015  13/03/2015 TUTUP
30. UG04/15 KURSUS PENENTUAN, PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN NEGERI DAN ANTARABANGSA Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan / Agensi 3  11/03/2015  13/03/2015 TUTUP
31. TU05/15 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN.1 JKPTG, PTG dan Pejabat Tanah Semenanjung Malaysia, Pegawai Pengurus Projek Dimana-mana Kementerian, Jabatan, Agensi (Gred 17-52) 3  11/03/2015  13/03/2015 TUTUP
32. TN03/15 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PULAU PINANG (PENGENALAN AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960) ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/ PEJABAT TANAH/ JKPTG NEGERI/ AGENSI NEGERI YANG BERKENAAN 2  24/03/2015  25/03/2015 TUTUP
33. TW02/15 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH BIL. 1 Pen. Pegawai Tanah di JKPTG, PTG dan Pejabat Tanah Sem. Malaysia (Gred NT 17&NT 27) 18  24/03/2015  10/04/2015 TUTUP
34. TP05/15 KURSUS LANJUTAN: PELUPUSAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai Di Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan) dan Pejabat Tanah Dan Dearah Semenanjung Malaysia (Gred 17-52) 4  24/03/2015  27/03/2015 TUTUP
35. TB03/15 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BIL. 1 PEGAWAI / KAKITANGAN DI JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA (GRED 17-52) 4  24/03/2015  27/03/2015 TUTUP
36. UK05/15 ASAS PENENTUAN TANDA SEMPADAN HAKMILIK PENOLONG JURUUKUR JUPEM, PENOLONG PEGAWAI TANAH,PELUKIS PELAN DI JKPTG/PTG/PTD, PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/ AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC 4  24/03/2015  27/03/2015 TUTUP
37. UG05/15 KURSUS UKURAN TEGAK GNSS Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan / Agensi / Sektor Swasta dan GLC 4  24/03/2015  27/03/2015 TUTUP
38. TM09/15 KURSUS MYETAPP : MODUL PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMEN (PFD) Terbuka kepada Pegawai yang terlibat dalam urusan fail dan surat-menyurat di JKPTG 2  25/03/2015  26/03/2015 TUTUP
39. UP05/15 KURSUS APLIKASI PERISIAN QUANTUM GIS (ASAS) Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM /Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (17-48) 3  25/03/2015  27/03/2015 TUTUP
40. UG06/15 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI BILANGAN 1 Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi 4  31/03/2015  03/04/2015 TUTUP
41. TP04/15 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL - BIL. 1 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pertanian, Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain Jabatan berkaitan (Gred 17-52) 4  31/03/2015  03/04/2015 BUKA
42. TB04/15 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 1 PEGAWAI/KAKITANGAN DI JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (PERSEKUTUAN / NEGERI), PEJABAT TANAH DAN GALIAN SEMENANJUNG MALAYSIA, PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / LABUAN) DAN PEJABAT DAERAH & TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-52) 4  31/03/2015  03/04/2015 TUTUP
43. UP06/15 KURSUS FOTOGRAFI UDARA DAN PEMPROSESAN IMEJ Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (17-41) 3  01/04/2015  03/04/2015 TUTUP
44. UK06/15 KURSUS EKADASTER JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC 3  01/04/2015  03/04/2015 TUTUP
45. TM10/15 KURSUS PENGURUSAN MEDIA SOSIAL UNTUK PENINGKATAN IMEJ ORGANISASI Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 2  01/04/2015  02/04/2015 TUTUP
46. TW03/15 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENTADBIR TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK DAN PEGAWAI TADBIR NEGERI DI JABATAN/ KEMENTERIAN/ PELBAGAI AGENSI DAN DI PENTADBIRAN NEGERI (PEGAWAI BARU MELAPOR DIRI/ BERTUKAR KE PENTADBIRAN DAERAH / NEGERI/ PERSEKUTUAN YANG MELIBATKAN PENGURUSAN TANAH) (GRED 41-54) 11  07/04/2015  17/04/2015 TUTUP
47. TM11/15 KURSUS E-TANAH : MODUL SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) Kerani Kaunter di semua Pejabat Tanah Daerah dan Pejabat Tanah Galian Negeri Semenanjung Malaysia 3  07/04/2015  09/04/2015 BATAL
48. UK07/15 PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION PEGAWAI AWAM GRED 17 - 41,JURUUKUR,PENOLONG JURUUKUR JUPEM,PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD/ PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI/SEKTOR SWASTA DAN GLC 4  07/04/2015  10/04/2015 TUTUP
49. UM02/15 KALAULAH TAK JODOH TERBUKA 3  07/04/2015  09/04/2015 TUTUP
50. UP07/15 KURSUS PENGENALAN EMAPPING Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE (17-41) 4  07/04/2015  10/04/2015 TUTUP
51. TP06/15 KURSUS LANJUTAN : PENDAFTARAN DI BAWAH KTN BILANGAN 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 17 - 52) 4  07/04/2015  10/04/2015 BUKA
52. UG07/15 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI BILANGAN 1 Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai Jabatan Agama Negeri / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 3  08/04/2015  10/04/2015 TUTUP
53. UU01/15 KURSUS PEMANTAPAN PASUKAN Kakitangan Pelaksana JUPEM / Kakitangan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/Agensi ( Gred 11 ) 3  08/04/2015  10/04/2015 TUTUP
54. TB05/15 KURSUS PENGENALAN PENGURUSAN MINERAL PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JKPTG, PTG DAN PEJ. TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, JMG SEMENANJUNG, SABAH, SARAWAK (GRED 17-52) 4  14/04/2015  17/04/2015 TUTUP
55. TM12/15 KURSUS MICROSOFT ACCESS 2010 Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 3  14/04/2015  16/04/2015 TUTUP
56. TW06/15 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENTADBIR TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK DAN PEGAWAI TADBIR NEGERI DI JABATAN/ KEMENTERIAN/ PELBAGAI AGENSI DAN DI PENTADBIRAN NEGERI (PEGAWAI BARU MELAPOR DIRI/ BERTUKAR KE PENTADBIRAN DAERAH / NEGERI/ PERSEKUTUAN YANG MELIBATKAN PENGURUSAN TANAH) (GRED 41-54) 11  20/04/2015  30/04/2015 TUTUP
57. TM13/15 KURSUS ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 5  20/04/2015  24/04/2015 TUTUP
58. UG08/15 KURSUS UKUR BUTIRAN DALAM KERJA KEJURUTERAAN Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 4  21/04/2015  24/04/2015 TUTUP
59. UP08/15 KURSUS PENGENALAN KEPADA GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM (GDAS) Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM /Pegawai di Jabatanbawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi) (41-52) 3  22/04/2015  24/04/2015 TUTUP
60. UK08/15 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO (ASAS) PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PBT / PEGAWAI DI PTD / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI 3  22/04/2015  24/04/2015 TUTUP
61. TN09/15 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PAHANG Anggota di Pentadbiran Tanah PTG/ Pejabat Tanah/ JKPTG Negeri 3  22/04/2015  24/04/2015 TUTUP
62. TM15/15 KURSUS DIGITAL FORENSICS - FIRST RESPONDER Semua pegawai dan kakitangan yang mempunyai asas pengetahuan teknikal 4  12/05/2015  15/05/2015 TUTUP
63. UM03/15 ALAM SIBER VS ALAM BARZAH TERBUKA 3  12/05/2015  14/05/2015 TUTUP
64. TW08/15 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENTADBIR TANAH BILANGAN 3 PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK DAN PEGAWAI TADBIR NEGERI DI JABATAN/ KEMENTERIAN/ PELBAGAI AGENSI DAN DI PENTADBIRAN NEGERI (PEGAWAI BARU MELAPOR DIRI/ BERTUKAR KE PENTADBIRAN DAERAH / NEGERI/ PERSEKUTUAN YANG MELIBATKAN PENGURUSAN TANAH) (GRED 41-54) 11  12/05/2015  22/05/2015 BUKA
65. TM14/15 KURSUS E-TANAH : MODUL PEMBANTU TADBIR (KEMASUKAN) Pembantu Tadbir kemasukan di semua Pejabat Tanah Daerah dan Pejabat Tanah Galian negeri semenanjung Malaysia 3  12/05/2015  14/05/2015 BATAL
66. TB07/15 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 1 PEGAWAI/KAKITANGAN DI JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (PERSEKUTUAN / NEGERI), PEJABAT TANAH DAN GALIAN SEMENANJUNG MALAYSIA, PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / LABUAN) DAN PEJABAT DAERAH & TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-52) 4  12/05/2015  15/05/2015 TUTUP
67. TP08/15 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH PELB. AGENSI- BIL. 2 Pelbagai Kementerian, Jabatan, Agensi, Badan Berkanun, GLC, Penolong Pegawai Tadbir ( Penghulu / Penggawa) Di Sem. Malaysia (Gred 17-52) 4  12/05/2015  15/05/2015 BUKA
68. UP09/15 KURSUS APLIKASI PERISIAN QUANTUM GIS (LANJUTAN) Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM /Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (27-48) 3  13/05/2015  15/05/2015 TUTUP
69. TU06/15 KURSUS PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN MAHKAMAH BILANGAN.1 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia dan Pen. Peg Undang-undang di PTG dan Pej Tanah Sem.Malaysia, Pegawai di JMG serta pegawai yang terlibat dalam penguatkuasaan di Pentadbiran Negeri (Gred 27-54) 11  19/05/2015  29/05/2015 TUTUP
70. TB06/15 KURSUS PENGENALAN PENGAMBILAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN PEGAWAI / KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN, JABATAN, AGENSI, PBT DAN BADAN BERKANUN (GRED 17-40) 3  19/05/2015  21/05/2015 TUTUP
71. TW04/15 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN BILANGAN 2 Pembantu Tadbir / Penolong Pegawai Tadbir / Ketua Pembantu tadbir / Penolong Pegawai Undang-undang / Penolong Akauntan, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutuan/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan) dan Pejabat Daerah Dan Tanah Semenanjung Malaysia (Gred 17-22) 11  19/05/2015  29/05/2015 BATAL
72. TP07/15 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 2 Penghantar Notis/ Pembantu Am Pejabat/ Pekerja Am di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 1-12) 4  19/05/2015  22/05/2015 TUTUP
73. UG09/15 KURSUS FALAK SYARIE Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 3  20/05/2015  22/05/2015 TUTUP
74. UP10/15 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN REMOTE SENSING Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM /Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (27-48) 4  26/05/2015  29/05/2015 TUTUP
75. UK10/15 KURSUS ASAS PENGGUNAAN PERISIAN CAD 3D JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PENOLONG PEGAWAI TANAH, JURUTEKNIK, PELUKIS PELAN DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC 4  26/05/2015  29/05/2015 TUTUP
76. TM18/15 KURSUS MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MOS) : WORD 2010 Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 3  26/05/2015  28/05/2015 BUKA
77. TU07/15 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 Pegawai di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia, Pegawai Undang-Undang di PBT (Gred 17-52) 3  27/05/2015  29/05/2015 TUTUP
78. UG10/15 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI BILANGAN 2 Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai Jabatan Agama Negeri / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 3  27/05/2015  29/05/2015 TUTUP
79. UK09/15 PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN HAKMILIK STRATA PENOLONG JURUUKUR,JURUTEKNIK UKUR JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI 4  09/06/2015  12/06/2015 TUTUP
80. UG11/15 KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) DALAM PERSEKITARAN MYRTKNET Juruukur, Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 4  09/06/2015  12/06/2015 TUTUP
81. UP11/15 KURSUS PENGENALAN KEPADA ARCGIS BILANGAN 2 Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (27- 48) 4  09/06/2015  12/06/2015 TUTUP
82. UU02/15 KURSUS PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PROJEK Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM /Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi ( Gred 27-48 ) 3  10/06/2015  12/06/2015 TUTUP
83. UK11/15 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO ( LANJUTAN ) Penolong Juruukur, Pen. Pegawai Sistem Maklumat JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi Gred 17-48 ( Prasyarat : Peserta perlu mempunyai pengetahuan asas dalam Aplikasi Perisian MapInfo ) 3  10/06/2015  12/06/2015 TUTUP
84. TM19/15 KURSUS E-TANAH : MODUL SEKURITI, SOKONGAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN SISTEM Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat /Juruteknik Komputer di Pejabat Tanah Daerah dan Pejabat Tanah Galian Semenanjung Malaysia 4  04/08/2015  07/08/2015 BATAL
85. UK12/15 KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN TEKNIKAL UKUR JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI 4  04/08/2015  07/08/2015 BUKA
86. TM26/15 PEMASANGAN, KONFIGURASI & PENGURUSAN VMWARE VSPHERE V5.5 Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam Keutamaan kepada Skim F 4  04/08/2015  07/08/2015 BATAL
87. TM17/15 KURSUS MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG 3  04/08/2015  06/08/2015 BATAL
88. TP09/15 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL BILANGAN 2 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS), Jabatan Keraj Raya (JKR), Jabatan Pertanian, Jabatan Mineral Dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan (Gred 17-54) 4  04/08/2015  07/08/2015 BUKA
89. UP15/15 KURSUS ASAS PENGGUNAAN HANDHELD GPS Kumpulan Pelaksana JUPEM / Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan / Agensi (11) 4  04/08/2015  07/08/2015 BUKA
90. UG12/15 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI BILANGAN 2 Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi 4  04/08/2015  07/08/2015 TUTUP
91. TW05/15 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH BILANGAN 2 Penolong Pegawai Tanah Di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri) Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia Dan Wilayah PErsekutuan (Kuala Lumpur/ Labuan/ Putrajaya) Dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 17 -27) 18  04/08/2015  21/08/2015 BUKA
92. TM20/15 KURSUS SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) DAN SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia 4  11/08/2015  14/08/2015 BUKA
93. TB08/15 KURSUS HAKMILIK STRATA BILANGAN 2 PEGAWAI/KAKITANGAN DI JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (PERSEKUTUAN / NEGERI), PEJABAT TANAH DAN GALIAN SEMENANJUNG MALAYSIA, PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / LABUAN) DAN PEJABAT DAERAH & TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA DAN TERBUKA UNTUK SEMUA KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI (GRED 17-52) 3  11/08/2015  13/08/2015 BUKA
94. TU09/15 KURSUS ASAS PENGURUSANHARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu / Penggawa) (Gred 17 - 52) 4  11/08/2015  14/08/2015 BUKA
95. TM27/15 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT WITH METEOR Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam Keutamaan kepada Skim F 4  11/08/2015  14/08/2015 BATAL
96. TP14/15 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH PELBAGAI AGENSI BILANGAN 3 Pelbagai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu/Penggawa)(Gred 17-52) 4  11/08/2015  14/08/2015 BUKA
97. UK15/15 APRESIASI PERUNDANGAN TANAH JURUUKUR, JURUKARTOGRAFI, PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC (GRED 29 - 54) 3  12/08/2015  14/08/2015 BUKA
98. UP12/15 KURSUS TECHNOLOGY UPDATES DALAM BIDANG UKUR DAN PEMETAAN Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/ Agensi / Pegawai di PBT / Sektor Swasta dan GLC (29 – 52) 1  13/08/2015  13/08/2015 BUKA
99. UK13/15 PENGUATKUASAAN, PENDAKWAAN DAN SAKSI PAKAR JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI 4  18/08/2015  21/08/2015 BUKA
100. TM21/15 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE ILLUSTRATOR Terbuka kepada semua pegawai sektor awam 4  18/08/2015  21/08/2015 BATAL
101. UM04/15 MUDAHNYA BUAT BAIK @ SENANGNYA BUAT JAHAT TERBUKA 3  18/08/2015  20/08/2015 BUKA
102. UG13/15 KURSUS PERSEMPADANAN MARITIM Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi 4  18/08/2015  21/08/2015 BUKA
103. TB09/15 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PBT, JPBD, PELBAGAI KEMENTERIAN, AGENSI 3  19/08/2015  21/08/2015 BUKA
104. UP13/15 KURSUS PENGENALAN KEPADA HIGH DENSITY SCANNER (HDS) Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM /Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di PBT / Pegawai di PTD / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (27- 48) 3  19/08/2015  21/08/2015 BUKA
105. TM05/15 KURSUS MYETAPP : MODUL PENGURUSAN PENGAMBILAN TANAH (PPT) Terbuka kepada semua Pegawai di JKPTG yang terlibat dengan urusan pengambilan tanah persekutuan 3  24/08/2015  26/08/2015 BUKA
106. TM16/15 KURSUS SISTEM PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK DAN GADAIAN TANAH (E-CONSENT) Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia 2  24/08/2015  25/08/2015 BUKA
107. TM22/15 KURSUS E-TANAH : MODUL JURUTERIS, PENOLONG PEGAWAI TANAH DAN EVB Terbuka kepada semua Juruteris dan Penolong Pegawai Tanah di Pejabat Tanah Daerah dan Pejabat Tanah Galian Negeri Semenanjung Malaysia 4  25/08/2015  28/08/2015 BATAL
108. TM28/15 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER BAGI JURUTEKNIK KOMPUTER PERKHIDMATAN GUNASAMA PERSEKUTUAN Juruteknik komputer 4  25/08/2015  28/08/2015 BUKA
109. UK14/15 KURSUS APLIKASI EKADASTER DI LAPANGAN PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC 4  25/08/2015  28/08/2015 BUKA
110. UP14/15 KURSUS APLIKASI ALAT HANDHELD GNSS BERKEJITUAN TINGGI DALAM PENGEMASKINIAN DATA GIS Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE (17 – 44) 4  25/08/2015  28/08/2015 BUKA
111. TU08/15 KURSUS KWSN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BIL 2 JKPTG, PTG dan Pej. Tanah Sem. Malaysia, FELDA, FELCRA, RISDA, Kem. Kemajuan Luar Bandar Dan Unit Kawalselia FELDA (GRED 17 - 52) 3  25/08/2015  27/08/2015 BUKA
112. UG14/15 KURSUS PENGENALAN KEPADA UKUR GEODETIK Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan / Agensi Sektor Swasta dan GLC 3  26/08/2015  28/08/2015 BUKA
113. TM30/15 LINUX 101 Terbuka kepada semua pegawai Skim F 4  01/09/2015  04/09/2015 BUKA
114. TB10/15 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATA PEGAWAI / KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN, JABATAN, AGENSI, PBT (GRED 17-54) 3  02/09/2015  04/09/2015 BUKA
115. TU10/15 KURSUS PERLUCUTHAKAN TANAH BIL 2 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia (Gred 17-52) 2  03/09/2015  04/09/2015 BUKA
116. TM23/15 KURSUS ANIMASI 3D (ASAS) Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 4  06/09/2015  09/09/2015 BUKA
117. UG15/15 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR ARAS Pembantu Awam JUPEM / Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/Agensi 4  08/09/2015  11/09/2015 BUKA
118. TP15/15 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH BILANGAN 3 Penghantar Notis/ Pembantu Am Pejabat/ Pekerja Am di Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutua/Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya) dan Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 1-12) 4  08/09/2015  11/09/2015 BUKA
119. TM32/15 INISIATIF TEKNOLOGI MAKLUMAT DI PENTADBIRAN TANAH Terbuka kepada semua pegawai di sektor awam 4  08/09/2015  11/09/2015 BUKA
120. TP10/15 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar/ Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan (Gred 17-52) 3  09/09/2015  11/09/2015 BUKA
121. TU11/15 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG (Persekutuan/ Negeri), Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Tanah Dan Daerah Semenanjung Malaysia dan mana-mana pegawai yang terlibat dalam pengurusan projek di pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi (Gred17-52) si 3  09/09/2015  11/09/2015 BUKA
122. TB11/15 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI/KAKITANGAN DI JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (PERSEKUTUAN / NEGERI), PEJABAT TANAH DAN GALIAN SEMENANJUNG MALAYSIA, PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / LABUAN) DAN PEJABAT DAERAH & TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-52) 4  29/09/2015  02/10/2015 BUKA
123. TP11/15 KURSUS LANJUTAN : PENDAFTARAN TANAH - BIL. 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 17 - 52) 4  06/10/2015  09/10/2015 BUKA
124. TU12/15 KURSUS LANJUTAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI SEMENANJUNG MALAYSIA PEGAWAI DI JKPTG (PERSEKUTUAN / NEGERI) PTG SEM MALAYSIA, PTG WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / LABUAN) PEJ TANAH DAN DAERAH SEM MALAYSIA DAN PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI 4  06/10/2015  09/10/2015 BUKA
125. UK16/15 KURSUS HAKMILIK STRATA DAN PENGENALAN KEPADA STRATUM JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI JKPTG / PTG / PTD / PEGAWAI DI KPKT / PEGAWAI DI PBT / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC 4  06/10/2015  09/10/2015 BUKA
126. TM24/15 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER BAGI JURUTEKNIK KOMPUTER PERKHIDMATAN GUNASAMA PERSEKUTUAN Juruteknik komputer 4  06/10/2015  09/10/2015 BUKA
127. UP16/15 PENGENALAN KEPADA GIS BILANGAN 2 Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (Gred 27-48) 3  07/10/2015  09/10/2015 BUKA
128. UG16/15 KURSUS GEOCENTRIC DATUM OF MALAYSIA (GDM 2000) Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC 3  07/10/2015  09/10/2015 BUKA
129. TW07/15 PREMIER LECTURE SERIES: LEADERSHIP IN LAND ADMINISTRATION KETUA-KETUA JABATAN NEGERI/ PERSEKUTUAN, PENGARAH-PENGARAH PTG, PENTADBIR-PENTADBIR TANAH 1  20/10/2015  20/10/2015 BUKA
130. TB12/15 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH - BIL. 2 Pegawai/kakitangan di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan) dan Pejabat Daerah & Tanah Semenanjung Malaysia (Gred 17-52) 3  20/10/2015  22/10/2015 BUKA
131. UG17/15 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI Pembantu Awam JUPEM ( Gred 11 ) 4  20/10/2015  23/10/2015 BUKA
132. TU13/15 KURSUS PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN MAHKAMAH BILANGAN.2 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia dan Pen. Peg Undang-undang di PTG dan Pej Tanah Sem.Malaysia, Pegawai di JMG serta pegawai yang terlibat dalam penguatkuasaan di Pentadbiran Negeri (Gred 27-54) 11  20/10/2015  30/10/2015 BUKA
133. TM25/15 KURSUS ADOBE AFTER EFFECTS Terbuka kepada semua pegawai yang terlibat dalam penghasilan kerja multimedia 4  20/10/2015  23/10/2015 BUKA
134. TP12/15 KURSUS LANJUTAN: PELUPUSAN TANAH BILANGAN 2 Pegawai Di Pejabat Tanah Dan Galian Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan) dan Pejabat Tanah Dan Dearah Semenanjung Malaysia (Gred 17-52) 4  20/10/2015  23/10/2015 BUKA
135. UU03/15 KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai dan kakitangan Pelbagai Jabatan / Agensi / Sektor Swasta dan GLC ( Gred 11-52 ) 3  21/10/2015  23/10/2015 BUKA
136. UU04/15 HARTA INTELEK DALAM PELBAGAI BIDANG KERJAYA Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi ( Gred 27-52 ) 3  21/10/2015  23/10/2015 BUKA
137. UP17/15 KURSUS BACAAN PELAN Pegawai / Kakitangan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan/Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia dan Pegawai/Kakitangan di Pelbagai Jabatan / Agensi (41 - 52) 3  21/10/2015  23/10/2015 BUKA
138. UK17/15 KADASTER 3D, KADASTER MARIN DAN MULTI PURPOSE KADASTER JURUUKUR, JURUKARTOGRAFI JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC (GRED 29 - 48) 3  21/10/2015  23/10/2015 BUKA
139. TB13/15 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN 2 PEGAWAI / KAKITANGAN JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA 4  27/10/2015  30/10/2015 BUKA
140. TP13/15 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL - BIL. 3 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pertanian, Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain Jabatan berkaitan (Gred 17-52) 4  03/11/2015  06/11/2015 BUKA
141. UK18/15 KURSUS PELARASAN PUNCA GANDA DUA (LEAST SQUARE ADJUSTMENT) KE ATAS DATA-DATA UKURAN KADASTER PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC 3  04/11/2015  06/11/2015 BUKA