espek

SENARAI KURSUS INSTUN
 
KALENDAR KURSUS INSTUN  Kod  Nama Kursus  Kump. Sasaran Tempoh (hari) Tarikh Mula Tarikh Akhir Status
1. TW03/14 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENTADBIR TANAH BILANGAN.1 DO :CADO :ADO : Pen Pengarah PTG, JKPTG: PUU :Pen. UU PTG Dan PDT (GRED 29-54) 11  20/01/2014  30/01/2014 TUTUP
2. TU01/14 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG (Persekutuan / Negeri), PTG (Negeri / Wilayah Persekutuan), dan Pejabat Tanah Semenanjung Malaysia (Gred17-52) 4  21/01/2014  24/01/2014 TUTUP
3. TP01/14 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN PENOLONG JURUUKUR/JURUTEKNIK UKUR/JURUTEKNIK/PELUKIS PELAN DI JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (PERSEKUTUAN / NEGERI) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA(JUMPEM) PEJABAT TANAH DAN GALIAN SEMENANJUNG MALAYSIA PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR/PUTRAJAYA/LABUAN) DAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-38) 4  21/01/2014  24/01/2014 TUTUP
4. TB01/14 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH - BIL. 1 Pegawai/kakitangan di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan) dan Pejabat Daerah & Tanah Semenanjung Malaysia Gred 17-52 3  28/01/2014  30/01/2014 TUTUP
5. TW01/14 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN BIL. 1 Pembantu Tadbir / Penolong Pegawai Tadbir / Penolong Pegawai Undang-undang di JKPTG / PTG dan Pejabat Tanah di Semenanjung Malaysia (Gred 17-36) 13  03/02/2014  15/02/2014 TUTUP
6. TP02/14 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH PELB. AGENSI- BIL. 1 Pelbagai Kementerian, Jabatan, Agensi, Badan Berkanun, GLC, Penolong Pegawai Tadbir ( Penghulu / Penggawa) Di Sem. Malaysia ( Gred 27-52) 4  04/02/2014  07/02/2014 TUTUP
7. TW06/14 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENTADBIR TANAH BILANGAN.2 Pentadbir Tanah, Ketua Pen. Pentadbir Tanah dan Pen. Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah Sem. Malaysia; Penolong Pengarah PTG (Negeri / Wilayah Persekutuan); Pen. Pengarah JKPTG (Persekutuan / Negeri); Pegawai Undang-Undang di PTG (Negeri / Wilayah Persekutuan) dan Pen. Pegawai Undang-Undang di Pejabat Tanah Sem. Malaysia (Gred 29-52) 11  04/02/2014  14/02/2014 TUTUP
8. TU02/14 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DIBAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN)1955 BIL. 1 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia dan Penolong Pegawai Tadbir (Penghulu / Penggawa) (Gred 17 - 52) 4  11/02/2014  14/02/2014 TUTUP
9. TM02/14 MYETAPP : MODUL PENGURUSAN PENGAMBILAN TANAH (PPT) Terbuka Kepada Semua Pegawai Di JKPTG Yang Terlibat Dengan Urusan Pengambilan Tanah 4  11/02/2014  14/02/2014 TUTUP
10. UP01/14 PENGENALAN KEPADA GIS BILANGAN 1 PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PBT / PEGAWAI DI PTD (GRED 17 - 38) 4  11/02/2014  14/02/2014 TUTUP
11. UK01/14 AMALAN DAN PROSEDUR KERJALUAR BAGI PENGUKURAN HAKMILIK PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PENOLONG PEGAWAI TANAH DI JKPTG/PTG/PTD / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI ( GRED 17-38 ) 3  12/02/2014  14/02/2014 TUTUP
12. TW07/14 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENTADBIR TANAH BIL. 3 PEGAWAI PTD BARU LEPASAN KURSUS DPA DI PENTADBIRAN SUK NEGERI 11  18/02/2014  28/02/2014 TUTUP
13. TP03/14 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH-BIL.1 Penghantar Notis/ PAP/ PRA di JKPTG, PTG dan Pejabat Tanah Sem. Malaysia 4  18/02/2014  21/02/2014 BUKA
14. TM03/14 ARCGIS DESKTOP BIL. 1 Semua Pegawai Dan Kakitangan Yang Terlibat Dalam Penggunaan Perisian GIS 3  18/02/2014  20/02/2014 TUTUP
15. UG01/14 ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN ALAT UKUR GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pekerja Awam JUPEM (Gred 1-4) 3  19/02/2014  21/02/2014 TUTUP
16. UP02/14 PENGGUNAAN ALAT GPR DAN PCL DALAM PEMETAAN UTILITI JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI / PBT / SEKTOR SWASTA DAN GLC ( GRED 17- 52 ) 4  25/02/2014  28/02/2014 TUTUP
17. UG02/14 ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR BILANGAN I Pekerja Awam JUPEM / Kumpulan Pelaksana di Pelbagai Jabatan/Agensi (Gred 1-4) 3  26/02/2014  28/02/2014 TUTUP
18. TU03/14 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG, PTG dan Pej. Tanah Sem. Malaysia (Gred 17-52) 3  26/02/2014  28/02/2014 TUTUP
19. UK02/14 HAKMILIK STRATA DAN PENGENALAN KEPADA STRATUM JURUUKUR JUPEM/PEGAWAI di JKPTG/PTG/PTD/PEGAWAI di KPKT/PEGAWAI di PBT/ PEGAWAI di PELBAGAI JABATAN/AGENSI 3  26/02/2014  28/02/2014 TUTUP
20. UK03/14 PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PENOLONG PEGAWAI TANAH, JURUTEKNIK, PELUKIS PELAN DI JKPTG/PTG/PTD/ PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC 4  04/03/2014  07/03/2014 TUTUP
21. UG03/14 KEMAHIRAN DAN PENGENDALIAN ALAT GNSS DAN PEMPROSESAN DATA UNTUK PENGUKURAN KADASTER DAN PEMETAAN Penolong Juruukur JUPEM (Gred 29-38) / Sektor Swasta dan GLC 4  04/03/2014  07/03/2014 TUTUP
22. TW02/14 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH BIL. 1 Pen. Pegawai Tanah di JKPTG, PTG dan Pejabat Tanah Sem. Malaysia (Gred NT 17&NT 27) 18  04/03/2014  21/03/2014 TUTUP
23. TU04/14 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BAWAH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK)1960 BIL.1 JKPTG, PTG DAN PEJ. TANAH SEM. MALAYSIA, FELDA, FELCRA, RISDA, KEM. KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN UNIT KAWALSELIA FELDA (GRED 17 - 52) 4  04/03/2014  07/03/2014 TUTUP
24. UP03/14 PENENTUAN, PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN NEGERI DAN ANTARABANGSA JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI (GRED 17 - 52) 4  04/03/2014  07/03/2014 TUTUP
25. TM01/14 PENGURUSAN MEDIA SOSIAL UNTUK PENINGKATAN IMEJ ORGANISASI Terbuka Kepada Semua Pegawai Pengurusan Dan Profesional Di Sektor Awam Gred 41-54 2  05/03/2014  06/03/2014 TUTUP
26. TM05/14 LEARN MICROSOFT POWERPOINT 2010 STEP BY STEP BIL. 1 Terbuka Kepada Semua Pegawai Di Sektor Awam 3  11/03/2014  13/03/2014 TUTUP
27. TB02/14 KURSUS PENGENALAN PENGAMBILAN TANAH BAGI KUMPULAN PENGURUSAN PELBAGAI KEMENTERIAN, JABATAN, AGENSI, PBT BADAN BERKANUN (GRED 41-52) 3  12/03/2014  14/03/2014 TUTUP
28. TM06/14 MYETAPP : MODUL PERMOHONAN PUSAKA KECIL (PPK) Terbuka kepada Pegawai Pusaka di JKPTG , Semua Gred 3  12/03/2014  14/03/2014 TUTUP
29. UP04/14 APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN BILANGAN 1 PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAIDI PBT / PEGAWAI DI PTD (GRED 17 - 38) 4  18/03/2014  21/03/2014 TUTUP
30. UG04/14 ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR ARAS Pekerja Awam JUPEM / Pekerja Awam di Pelbagai Jabatan/Agensi (Gred 1-4) 3  19/03/2014  21/03/2014 TUTUP
31. TU05/14 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 1 Peg di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia danPeg di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi (GRED 17-52) 3  19/03/2014  21/03/2014 TUTUP
32. UK04/14 KURSUS KHAS PENOLONG PEGAWAI TANAH-APLIKASI UKUR DAN PEMETAAN BILANGAN 1 PENOLONG PEGAWAI TANAH 12  24/03/2014  04/04/2014 TUTUP
33. TB03/14 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BIL. 1 PEGAWAI / KAKITANGAN DI JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA (GRED 17-52) 4  25/03/2014  28/03/2014 TUTUP
34. TB04/14 KURSUS HAKMILIK STRATA (SIRI 1) PEGAWAI/KAKITANGAN JKPTG / PTG DAN PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-52) 4  01/04/2014  04/04/2014 TUTUP
35. TM07/14 LEARN MICROSOFT POWERPOINT 2010 STEP BY STEP BIL. 2 Terbuka Kepada Semua Pegawai Di Sektor Awam 3  01/04/2014  03/04/2014 TUTUP
36. TP04/14 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL - BIL. 1 PBT, JPBD, JPS, JKR, Jabatan Pertanian, JMG dan JAS dan lain-lain (GRED 17-52) 4  01/04/2014  04/04/2014 TUTUP
37. UG07/14 FALAK SYARIE Juruukur, Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC (GRED 17-41) 3  02/04/2014  04/04/2014 TUTUP
38. TM09/14 KURSUS KHAS PENOLONG PEGAWAI TANAH : APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT BIL. 1 Terbuka Kepada Penolong Pegawai Tanah Yang Telah Menghadiri TW02/14 5  07/04/2014  11/04/2014 TUTUP
39. UK05/14 APLIKASI EKADASTER DI LAPANGAN PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC (GRED 17 - 38) 4  08/04/2014  11/04/2014 TUTUP
40. TM08/14 E-TANAH : MODUL SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) Kerani Kaunter Di Semua Pejabat Tanah Daerah Dan Pejabat Tanah Galian Negeri Semenanjung Malaysia 3  08/04/2014  10/04/2014 TUTUP
41. UP05/14 PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PBT / PEGAWAI DI PTD / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI (GRED 17 - 38) 4  08/04/2014  11/04/2014 TUTUP
42. TP05/14 KURSUS LANJUTAN TANAH BAGI PASUKAN PETUGAS KHAS Anggota Seksyen Pasukan Petugas Khas Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan/ Negeri) (Gred 17 - 48) 4  08/04/2014  11/04/2014 TUTUP
43. UG05/14 UKURAN TEGAK GNSS BILANGAN 1 Penolong Juruukur JUPEM (Gred 29 - 38) 4  08/04/2014  11/04/2014 TUTUP
44. UU01/14 PEMANTAPAN PASUKAN BILANGAN 1 KAKITANGAN PELAKSANA DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI ( GRED 1-4 ) 3  09/04/2014  11/04/2014 TUTUP
45. TB05/14 KURSUS PENGENALAN PENGURUSAN MINERAL PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI JKPTG, PTG DAN PEJ. TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA, JMG SEMENANJUNG, SABAH, SARAWAK (GRED 17-52) 4  15/04/2014  18/04/2014 TUTUP
46. TM10/14 MYETAPP : MODUL PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMEN (PFD) Terbuka Kepada Pegawai Yang Terlibat Dalam Urusan Fail Dan Surat-Menyurat Di JKPTG 2  22/04/2014  23/04/2014 TUTUP
47. UK06/14 PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION PEGAWAI AWAM GRED 17 - 41, KAKITANGAN BADAN BERKANUN DAN SWASTA 4  22/04/2014  25/04/2014 TUTUP
48. UG06/14 GEOCENTRIC DATUM OF MALAYSIA (GDM 2000) Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-48) 4  22/04/2014  25/04/2014 TUTUP
49. UP06/14 APLIKASI PERISIAN MAPINFO (ASAS) PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PBT / PEGAWAI DI PTD / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI (GRED 17 - 38) 3  23/04/2014  25/04/2014 TUTUP
50. UK07/14 MOTIVASI DAN INTEGRITI UNTUK KUMPULAN PELAKSANA BILANGAN 1 (TOPOGRAFI SARAWAK) PEKERJA AWAM, PEMBANTU AM PEJABAT, PEMANDU JUPEM SARAWAK (GRED 11) 5  05/05/2014  09/05/2014 TUTUP
51. TM11/14 E-TANAH : MODUL PEMBANTU TADBIR (KEMASUKAN) Pembantu Tadbir Kemasukan Di Semua Pejabat Tanah Daerah Dan Pejabat Tanah Galian Negeri Semenanjung Malaysia Gred 17-27 3  06/05/2014  08/05/2014 TUTUP
52. TP06/14 KURSUS LANJUTAN: PELUPUSAN TANAH - BIL. 1 Pegawai dan Kakitangan di PTG dan Pejabat Tanah Sem. Malaysia (Gred 17-52) 4  06/05/2014  09/05/2014 TUTUP
53. UP07/14 APLIKASI ALAT HANDHELD GNSS BERKEJITUAN TINGGI DALAM PENGEMASKINIAN DATA GIS PENOLONG JURUUKUR,JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE (GRED 17 - 38) 4  06/05/2014  09/05/2014 TUTUP
54. TM12/14 KOMPUTER DAN RANGKAIAN - PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN Semua Pegawai Dan Kakitangan Yang Mempunyai Asas Pengetahuan Teknikal Gred 17-38 4  06/05/2014  09/05/2014 TUTUP
55. TN09/14 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH NEGERI PAHANG ANGGOTA DI PENTADBIRAN TANAH PTG/ PEJABAT TANAH/ JKPTG NEGERI 5  19/05/2014  23/05/2014 TUTUP
56. UG08/14 PENGUKURAN HIDROGRAFI Juruukur, Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (Gred 17-41) 4  20/05/2014  23/05/2014 TUTUP
57. UK08/14 PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN HAKMILIK STRATA PENOLONG JURUUKUR,JURUTEKNIK UKUR JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI 4  20/05/2014  23/05/2014 BUKA
58. UP08/14 PENGENALAN EMAPPING JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE (GRED 17 - 41) 4  20/05/2014  23/05/2014 TUTUP
59. TB07/14 KURSUS PENGENALAN PENGAMBILAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN (PENGAMBILAN TANAH) KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN, JABATAN, AGENSI, PBT BADAN BERKANUN (GRED17-40) 3  21/05/2014  23/05/2014 TUTUP
60. TU06/14 KURSUS PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN MAHKAMAH BILANGAN 1 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia dan Pen. Peg Undang-undang di PTG dan Pej Tanah Sem.Malaysia (Gred 27-54) h 10  21/05/2014  30/05/2014 TUTUP
61. TP07/14 KURSUS LANJUTAN : PENDAFTARAN TANAH - BIL. 1 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 17 - 52) 4  27/05/2014  30/05/2014 TUTUP
62. TU07/14 KURSUS PERINTAH JUALAN BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG (Persekutuan / Negeri), PTG (Negeri / Wilayah Persekutuan), dan Pejabat Tanah Semenanjung Malaysia (Gred17-52) 4  10/06/2014  13/06/2014 TUTUP
63. TP08/14 KURSUS PENGURUSAN NOTIS DI BAWAH PERUNDANGAN TANAH - BIL. 2 Penghantar Notis di JKPTG (Persekutuan / Negeri). PTG (Negeri / Wilayah Persekutuan) dan Pejabat Tanah Semenanjung Malaysia (Gred 1-12) 4  10/06/2014  13/06/2014 BUKA
64. TB06/14 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BIL. 1 PELBAGAI KEMENTERIAN, JABATAN, AGENSI, PBT BADAN BERKANUN (GRED 17-52) 4  10/06/2014  13/06/2014 TUTUP
65. TW04/14 KURSUS KHAS PERUNDANGAN TANAH BAGI KUMPULAN SOKONGAN - BIL. 2 Pembantu Tadbir/ Penolong Pegawai Tadbir / Penolong Pegawai Undang-undang / Penolong Akauntan di JKPTG (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan) dan Pejabat Daerah & Tanah Semenanjung Malaysia Gred 17-36 12  16/06/2014  27/06/2014 TUTUP
66. TM04/14 ASAS MYGDI Semua Pegawai NRE Dan Lain-Lain Agensi Kerajaan 2  17/06/2014  18/06/2014 TUTUP
67. UG09/14 PERSEMPADANAN MARITIM Juruukur, Penolong Juruukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (Gred 27-48) 4  17/06/2014  20/06/2014 TUTUP
68. TM14/14 MOS: USING POWERPOINT 2010 Pegawai Yang Telah Lulus Ujian Kelayakan Di Dalam Modul Microsoft Powerpoint 2010 Step By Step 3  17/06/2014  19/06/2014 TUTUP
69. UP09/14 ASAS PENGGUNAAN HANDHELD GPS BILANGAN 1 KUMPULAN PELAKSANA JUPEM / KUMPULAN PELAKSANA DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI (GRED 1 - 16) 4  17/06/2014  20/06/2014 TUTUP
70. TM15/14 FUNGSIONAL JURUTEKNIK KOMPUTER - KEJURUTERAAN KOMPUTER BIL. 1 Juruteknik Komputer 4  17/06/2014  20/06/2014 TUTUP
71. TU08/14 KURSUS KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK DI BWH AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960 BIL 2 JKPTG, PTG DAN PEJ. TANAH SEM. MALAYSIA, FELDA, FELCRA, RISDA, KEM. KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN UNIT KAWALSELIA FELDA (GRED 17 - 52) 4  17/06/2014  20/06/2014 TUTUP
72. UK09/14 ASAS PENGGUNAAN PERISIAN CAD 3D JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PENOLONG PEGAWAI TANAH, JURUTEKNIK, PELUKIS PELAN DI JKPTG / PTG /PTD / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC (GRED 17 - 41) 4  17/06/2014  20/06/2014 TUTUP
73. TN08/14 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI MELAKA KAKITANGAN DI PENTADBIRAN TANAH PTG / PEJABAT TANAH / JKPTG NEGERI MELAKA 3  18/06/2014  20/06/2014 TUTUP
74. UK10/14 MOTIVASI DAN INTEGRITI UNTUK KUMPULAN SOKONGAN II-SIRI II (TOPO SABAH) PEKERJA AWAM / PEMBANTU AM PEJABAT JUPEM GRED 1-4 ( KHAS UNTUK TOPO SABAH SAHAJA ) 5  23/06/2014  27/06/2014 TUTUP
75. UG10/14 PENGENALAN KEPADA UKUR GEODETIK Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM (Gred 17-38) 4  24/06/2014  27/06/2014 TUTUP
76. TP09/14 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH PELB. AGENSI- BIL. 2 Pelbagai Kementerian, Jabatan, Agensi, Badan Berkanun, GLC, Penolong Pegawai Tadbir ( Penghulu / Penggawa) Di Sem. Malaysia (Gred 17-52) 4  24/06/2014  27/06/2014 TUTUP
77. TM16/14 PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN (ADOBE ILLUSTRATOR) Terbuka Kepada Semua Pegawai Sektor Awam 4  24/06/2014  27/06/2014 TUTUP
78. UP10/14 PENGENALAN KEPADA GIS BILANGAN 2 PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI (GRED 27 - 48) 3  25/06/2014  27/06/2014 TUTUP
79. UU02/14 PEMANTAPAN PASUKAN BILANGAN 2 KAKITANGAN PELAKSANA JUPEM / KAKITANGAN PELAKSANA PELBAGAI JABATAN / AGENSI ( GRED 1-4 ) 3  25/06/2014  27/06/2014 TUTUP
80. TM17/14 E-TANAH : MODUL SEKURITI, SOKONGAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN SISTEM Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat /Juruteknik Komputer Di Pejabat Tanah Daerah Dan Pejabat Tanah Galian Semenanjung Malaysia Gred 17-48 4  12/08/2014  15/08/2014 TUTUP
81. TB08/14 KURSUS HAKMILIK STRATA (SIRI 2) PEGAWAI/KAKITANGAN JKPTG / PTG DAN PEJABAT TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (GRED 17-52) 3  12/08/2014  14/08/2014 TUTUP
82. TW05/14 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI PENOLONG PEGAWAI TANAH - BIL. 2 Pen. Peg. Tanah di JKPTG, PTG dan Pejabat Tanah Sem. Malaysia (GRED NT 17- NT 27) 18  12/08/2014  29/08/2014 TUTUP
83. UK11/14 PENYEDIAAN LAPORAN TEKNIKAL UKUR PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI (GRED 17 - 38) 4  12/08/2014  15/08/2014 TUTUP
84. UP11/14 ASAS PENGGUNAAN HANDHELD GPS BILANGAN 2 KUMPULAN PELAKSANA DI JABATAN BAWAH NRE / KAKITANGAN SOKONGAN II DI PBT / KAKITANGAN SOKONGAN II DI PTD (GRED 1 - 16) 4  12/08/2014  15/08/2014 TUTUP
85. UG11/14 UKURAN TEGAK GNSS BILANGAN II Juruukur, Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC (GRED 17-48) 4  12/08/2014  15/08/2014 TUTUP
86. TU09/14 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BIL. 2 Peg Dan Kakitangan Dipelbagai Kementerian,Jabatan Dan Agensi : Peg Dari Jab Agama, Majlis Agama Islam Negeri, JAWHAR, PERKIM (Gred 17-52) 4  19/08/2014  22/08/2014 TUTUP
87. TM18/14 ARCGIS DESKTOP BIL. 2 Semua Pegawai Dan Kakitangan Yang Terlibat Dalam Penggunaan Perisian GIS 3  19/08/2014  21/08/2014 TUTUP
88. TB09/14 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL PBT, JPBD, PELBAGAI KEMENTERIAN, AGENSI 3  26/08/2014  28/08/2014 TUTUP
89. TM19/14 E-TANAH : MODUL JURUTERIS DAN PENOLONG PEGAWAI TANAH Juruteris Dan Penolong Pegawai Tanah Di Semua Pejabat Tanah Daerah Dan Pejabat Tanah Galian Negeri Semenanjung Malaysia GRED 17-27 4  26/08/2014  29/08/2014 TUTUP
90. UK12/14 PENGUATKUASAAN, PENDAKWAAN DAN SAKSI PAKAR JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM/PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI 4  26/08/2014  29/08/2014 TUTUP
91. UP12/14 APLIKASI PERISIAN MAPINFO ( LANJUTAN ) PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR, PEN. PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI (GRED 17 - 38) 3  27/08/2014  29/08/2014 TUTUP
92. UK13/14 KURSUS KHAS PENOLONG PEGAWAI TANAH : APLIKASI UKUR DAN PEMETAAN BILANGAN 2 PENOLONG PEGAWAI TANAH YANG TELAH MENGHADIRI KURSUS TW05/14, BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH (GRED NT17 - NT27) 12  01/09/2014  12/09/2014 TUTUP
93. TN04/14 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PERAK Pegawai dan Kakitangan PTG dan Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Perak 4  02/09/2014  05/09/2014 TUTUP
94. TM21/14 PENYEDIAAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (ADOBE FLASH) Terbuka Kepada Semua Pegawai Sektor Awam Gred 17 - 44 4  02/09/2014  05/09/2014 BUKA
95. TU11/14 KURSUS PEROLEHAN DAN PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN BILANGAN 2 Peg di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia danPeg di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi (Gred 17-52) 3  03/09/2014  05/09/2014 TUTUP
96. TB10/14 KURSUS PENGENALAN HAKMILIK STRATA PEGAWAI/KAKITANGAN DI PELBAGAI KEMENTERIAN / JABATAN /AGENSI/PBT ( GRED 17-54) 3  03/09/2014  05/09/2014 BUKA
97. TU10/14 KURSUS PELUCUTHAKAN TANAH BILANGAN 2 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia (Gred 17-52) 3  03/09/2014  05/09/2014 TUTUP
98. UG13/14 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) DALAM PERSEKITARAN MYRTKNET Juruukur, Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC (GRED 17-48) 4  09/09/2014  12/09/2014 TUTUP
99. UP13/14 PROSES PEMILIHAN TITIK KAWAL BUMI, PENYEGITAAN UDARA DAN PENYEDIAAN KONTUR JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM (GRED 17 - 41) 3  10/09/2014  12/09/2014 TUTUP
100. TM22/14 KURSUS KHAS PENOLONG PEGAWAI TANAH : APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT BIL. 2 Terbuka Kepada Penolong Pegawai Tanah Yang Telah Menghadiri TW05/14 Gred 27 5  15/09/2014  19/09/2014 BATAL
101. UP14/14 TECHNOLOGY UPDATES DALAM BIDANG UKUR DAN PEMETAAN JURUUKUR, PENOLONG JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/ AGENSI / PEGAWAI DI PBT / SEKTOR SWASTA DAN GLC (GRED 29 - 52) 1  18/09/2014  18/09/2014 TUTUP
102. TB11/14 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH BIL. 2 PEGAWAI / KAKITANGAN DI JKPTG, PTG DAN PEJABAT TANAH SEM. MALAYSIA (GRED 17-52) 4  23/09/2014  26/09/2014 TUTUP
103. UG14/14 PENGGUNAAN ALAT HANDHELD GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) Penolong Jurukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Penolong Pegawai Tanah di JKPTG/PTG/PTD (Gred 17-29) 4  23/09/2014  26/09/2014 TUTUP
104. TM25/14 PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN (ADOBE ILLUSTRATOR) BIL. 2 Terbuka Kepada Semua Pegawai Sektor Awam 4  23/09/2014  26/09/2014 TUTUP
105. UK14/14 EKADASTER PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM/ PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI 3  24/09/2014  26/09/2014 TUTUP
106. TP10/14 KURSUS ASAS PERUNDANGAN TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL - BIL. 2 PBT, JPBD, JPS, JKR, Jabatan Pertanian, JMG, JAS dan lain-lain jabatan (GRED 17-52) 4  30/09/2014  03/10/2014 BUKA
107. UG12/14 UKUR BUTIRAN DALAM KERJA KEJURUTERAAN Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi (Gred 17-38) 4  30/09/2014  03/10/2014 TUTUP
108. TM23/14 FUNGSIONAL JURUTEKNIK KOMPUTER - KEJURUTERAAN KOMPUTER BIL. 2 Juruteknik Komputer Gred 17 4  30/09/2014  03/10/2014 BUKA
109. TM13/14 MYETAPP : MODUL PENGUATKUASAAN DAN HASIL PERSEKUTUAN (PHP) Terbuka Kepada Pegawai Seksyen PHP Dan JKPTG Negeri 3  01/10/2014  03/10/2014 TUTUP
110. TB14/14 KURSUS KHAS PENGAMBILAN TANAH BAGI PEGAWAI JPS PEGAWAI JPS MALAYSIA 2  01/10/2014  02/10/2014 TUTUP
111. TP11/14 KURSUS PEMBANGUNAN TANAH TINGGI/CERUN Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar/ Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur/ Putrajaya/ Labuan), Pejabat Daerah dan Tanah Semenanjung Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Mineral dan Geosains(JMG), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain jabatan yang berkaitan. 2  02/10/2014  03/10/2014 BUKA
112. TB12/14 KURSUS PENGURUSAN HASIL TANAH - BIL. 2 Pegawai/kakitangan di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan / Negeri), Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan) dan Pejabat Daerah & Tanah Semenanjung Malaysia Gred 17-52 3  14/10/2014  16/10/2014 BUKA
113. UP15/14 APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN BILANGAN 2 PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PBT / PEGAWAI DI PTD (GRED 17 - 38) 4  14/10/2014  17/10/2014 TUTUP
114. UG15/14 PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI Pekerja Awam JUPEM (GRED 1-4) 4  14/10/2014  17/10/2014 TUTUP
115. TM20/14 MICROSOFT PROJECT 2010 Semua Pegawai Dan Kakitangan Yang Terlibat Dalam Penggunaan Perisian MS Project Gred 29 - 44 3  14/10/2014  16/10/2014 TUTUP
116. TM24/14 JOOMLA LANJUTAN UNTUK PENGATURCARA Terbuka Kepada Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Di Sektor Awam Gred 29 - 44 4  14/10/2014  17/10/2014 TUTUP
117. UK15/14 APRESIASI PERUNDANGAN TANAH JURUUKUR, JURUKARTOGRAFI, PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC (GRED 29 - 54) 3  15/10/2014  17/10/2014 BUKA
118. UU03/14 KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA PENOLONG JURUUKUR, JURUTEKNIK UKUR JUPEM / KUMPULAN PELAKSANA PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC ( GRED 1-38 ) 3  15/10/2014  17/10/2014 BUKA
119. UP16/14 PENYEDIAAN PETA MAKLUMAT DAN LAPORAN MENGGUNAKAN HANDHELD GPS DAN APLIKASI PERISIAN MAPINFO PEGAWAI DI JABATAN BAWAH NRE / PEGAWAI DI PBT / PEGAWAI DI PTD (GRED 17 – 38) 4  28/10/2014  31/10/2014 BUKA
120. TP12/14 KURSUS LANJUTAN : PENDAFTARAN TANAH - BIL. 2 Pegawai di Pejabat Tanah dan Galian Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur / Labuan / Putrajaya) dan Pejabat Tanah dan Daerah Semenanjung Malaysia (Gred 17 - 52) 4  28/10/2014  31/10/2014 BUKA
121. UU04/14 MOTIVASI DAN INTEGRITI UNTUK KUMPULAN PELAKSANA BILANGAN 3 PEKERJA AWAM, PEMBANTU AM PEJABAT, PEMANDU, BAHAGIAN PEMETAAN JUPEM ( GRED 1-4 ) 4  28/10/2014  31/10/2014 BUKA
122. UG16/14 ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN UKUR BIL. II Pekerja Awam JUPEM (GRED 1-4) 3  29/10/2014  31/10/2014 BUKA
123. TU13/14 KURSUS PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN MAHKAMAH BILANGAN.2 Pegawai di JKPTG, PTG, Pej. Tanah Sem. Malaysia dan Pen. Peg Undang-undang di PTG dan Pej Tanah Sem.Malaysia (Gred 27-54) 10  29/10/2014  07/11/2014 BUKA
124. TB13/14 KURSUS PENGAMBILAN TANAH BIL. 2 PEGAWAI/ KAKITANGAN DARI PELBAGAI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI, JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (PERSEKUTUAN/ NEGERI), PEJABAT TANAH DAN GALIAN SEMENANJUNG MALAYSIA, PEJABAT TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA/ LABUAN) DAN PEJABAT TANAH DAN DAERAH SEMENANJUNG MALAYSIA, GRED 17-52 4  04/11/2014  07/11/2014 BUKA
125. TU12/14 KURSUS ASAS PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI BAWAH AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 BILANGAN 3 Peg di JKPTG,PTG Dan Pej. Tanah Sem. Malaysia, Pelbagai Kementerian, Jabatan, Agensi (Gred 17-52)) 4  04/11/2014  07/11/2014 BUKA
126. UK16/14 PENGURUSAN PEJABAT JURUUKUR JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN/AGENSI 4  04/11/2014  07/11/2014 BUKA
127. TP13/14 KURSUS LANJUTAN: PELUPUSAN TANAH - BIL. 2 Pegawai dan Kakitangan di PTG dan Pejabat Tanah Sem. Malaysia (Gred 17-52) 4  04/11/2014  07/11/2014 BUKA
128. UK17/14 KADASTER 3D, KADASTER MARIN DAN MULTI PURPOSE KADASTER JURUUKUR, JURUKARTOGRAFI JUPEM / PEGAWAI DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI / SEKTOR SWASTA DAN GLC (GRED 29 - 48) 3  05/11/2014  07/11/2014 BUKA
129. UP17/14 BACAAN PELAN PEGAWAI / KAKITANGAN JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (PERSEKUTUAN / NEGERI), PEJABAT TANAH DAN GALIAN SEMENANJUNG MALAYSIA, PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / LABUAN), PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA DAN PEGAWAI / KAKITANGAN DI PELBAGAI JABATAN / AGENSI (GRED 41 - 52) 3  05/11/2014  07/11/2014 BUKA
130. UG17/14 PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Juruukur, Penolong Juruukur, Juruteknik Ukur JUPEM / Pegawai Jabatan Agama Negeri / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi / Sektor Swasta dan GLC (17-41) 3  05/11/2014  07/11/2014 BUKA
131. TN01/14 KURSUS PERUNDANGAN TANAH KHAS NEGERI PERLIS Pegawai dan Kakitangan JTG dan Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Perlis 4  11/11/2014  14/11/2014 BUKA
132. UK18/14 PELARASAN PUNCA GANDA DUA TERKECIL (LSA) JURUUKUR DAN PEGAWAI PELBAGAI JABATAN/ AGENSI GRED 41 - 54 3  12/11/2014  14/11/2014 BUKA